Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Jarní tvoření v MŠ

S nadcházejícím jarem se přiblížilo i tradiční jarní tvoření v MŠ. V úterý 14. 3. 2017 si rodiče se svými dětmi vyrobili kytičky a motýly pro zkrášlení domova a přivolání vytouženého jara. A že se jim to velmi povedlo, dokumentují snímky ve fotogalerii.

Foto zde

 

Zápis do 1. třídy se uskuteční 4. dubna 2017
od 12:30 hod do 16:30hod.

Zákonný zástupce s sebou přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a zápisní list. Obojí dostanou v MŠ společně s pozvánkou k zápisu. Pokud z různého důvodu tyto dokumenty nebudete mít,
je možné si je vytisknout ze sekce Zápis do 1. třídy  → Formuláře.
V sekci Zápis si můžete přečíst další důležité a zajímavé informace.
Pokud vaše dítě nechodí do naší mateřské školy, informujte se telefonicky - 571 456 030.

Masopustní průvod

V pondělí 27. 2. 2017 se žáci 3., 4. a 5. třídy vypravili na masopustní obchůzku obcí. Ve vlastnoručně vyrobených či zapůjčených maskách jsme se vydali na již tradiční obchůzku vesnicí v netradiční pondělí. Za zvuků harmoniky pana Juráně a lidových písní jsme tentokrát navštívili i odlehlejší části obce, kde děti potěšili obyvatele písní a tancem. Byly odměněny spoustou pamlsků, za což velmi děkujeme.
Celý průvod byl ukončen na obecním úřadě, kde byly děti za svoje písně a tance pohoštěni tradičními koblihami.

Foto zde

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 23. února 2017 se ve školní družině uskutečnilo maškarní soutěžení a dovádění. Rozličné maškary se zúčastnily jednotlivých i skupinových soutěží ( hry na kohouty, skoky v pytli, hod míčkem na cíl, atd...), tančily macarenu, zahrály si na mašinku .... Nakonec byly odměněny balónky a malým občerstvením.

Foto zde

Recitační soutěž

Ve středu 22. 2. 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže. Z třídních kol postoupilo 16 dětí ve třech kategoriích.
Porota hodnotila mimo jiné výběr básně a její obtížnost, umělecký přednes a znalost textu.

 

 

 

I. kategorie
1. místo: Pavel Zicha
2. místo: Ondřej Hromada
3. místo: Dominik Slánský a Jaromír Kovář

II. kategorie
1. místo: Natálie Zichová
2. místo: Milan Surý
3. místo: Markéta Zichová

III. kategorie
1. místo: Lukáš Číž
2. místo: Martin Zicha
3. místo: David Kratina

Do okrskového kola ve Vsetíně postoupily první dvě děti z II. a III. kategorie. Všem zúčastrněným děkujeme a vítězům držíme palce v dalším kole soutěže.

Foto zde

Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 9. února proběhl v MŠ karneval. Už od rána se to ve třídách hemžilo princeznami, indiánkami, piráty, čarodějnicemi a dalšími krásnými maskami. Děti si v maskách užily tancování, soutěžení, které pro ně připravily paní učitelky, a největší výzvou bylo pro některé "jak se nasvačit a nezašpinit si krásný kostým"

Děkujeme rodičům, že pro děti doma připravili krásné masky, bez kterých by karneval nebyl karnevalem.

 

Lyžařský výcvik

V týdnu od 6. 2. do 10. 2. 2017 se po 3 letech, díky dobrým sněhovým podmínkám mohl uskutečnit lyžařský výcvik přihlášených dětí.  Zájem o výcvik byl velký, vždyť z 37 dětí se přihlásilo 27 zájemců. Výcvik probíhal pod dohledem vyškolených lyžařských instruktorů přímo v Pozděchově. Během týdne 7 dětí zdokonalilo svou lyžařskou techniku a všech 20 začátečníků se naučilo základům lyžování.
Děkuji všem rodičům a pracovníkům obce, kteří pomohli s dopravou na svah a zpátky do školy. Velké poděkování patří také panu Zichovi, který zabezpečil každodenní přípravu svahu za velmi příznivých podmínek a také pomáhal s organizací dne. Děkuji také paní učitelce Kovářové, která celý lyžařský výcvik zdokumentovala, a vsetínskému Alcedu, který zajistil nutný počet instruktorů. Věřím, že příští rok, pokud budou sněhové podmínky stejně dobré bude tradicce lyžařských výcviků pokračovat.    L. Skanderová

 Foto zde

Krátké video, které natočili lyžařští instruktoři zde

Škola Zdravé 5

V pondělí 30. 1. 2017 proběhl na naší škole projektový den Škola Zdravé 5. Žáci se seznámili s pěti základními zásadami zdravého stravování. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých společnými silami plnily zadané úkoly, soutěžily a tvořily pomocí zeleniny "obraz". Na závěr si odnesly dárečky a vysvědčení. Všem dětem se netradiční výuka líbila.

Další foto zde

50 LET ZŠ V POZDĚCHOVĚ

Základní škola v Pozděchově slavila padesáté narozeniny. Před 50 lety zde byla otevřena nová škola, na rozdíl od mnoha obcí nebyla postavena v centru obce, ale na jejím okraji, neboť měla sloužit i dětem z Prlova. Připomenout si slavnostní okamžiky před půl stoletím přišlo v neděli  4.12. 2016 mnoho lidí nejen z obou obcí, ale i bývalí zaměstnanci školy a její absolventi. Většina z nich nejdříve zavítala do školy. Návštěvníci hodnotili s uznáním svátečně vyzdobené prostory, které vytvářejí podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí a žáků.
Slavnostní program byl připraven v kulturním zařízení při Obecním úřadu v Pozděchově. Hosty přivítal slavnostně vyzdobený sál a program zahájil ženský pěvecký sbor Dividum, jehož jádro v čele se sbormistryní Lýdií Juráňovou tvoří absolventky pozděchovské školy.
Poté se na pódiu střídali malí i velcí tanečníci, zpěváci i herci. Všichni spojeni nadšením ukázat to nejlepší, čemu se naučili. Rozzářené oči dětí, rodičů i prarodičů byly všem učitelkám, které s dětmi program připravovaly, odměnou za jejich práci.
Závěrem měli všichni přítomní možnost vzájemných setkání a posezení při kávě. Zvlášť dojemné chvíle prožívali ti, kteří se již léta nesetkali – bývalí zaměstnanci školy i absolventi se svými učiteli.
Ráda bych poděkovala všem, kteří druhou adventní neděli zavítali do Pozděchova zavzpomínat na začátky pozděchovské školy. Děkuji srdečně  také všem zaměstnancům školy a obce, kteří obětavě zajišťovali program i občerstvení a všem přeji příjemné prožití vánočních svátků.        L. Skanderová, ředitelka školy

 

Foto zde

Přehled výdajů obce Pozděchov
na provoz a údržbu v letech 2014 - 2016

Provoz a údržbu školy hradí zřizovatel, v našem případě obec Pozděchov, bez ohledu na to, zda školu navštěvují i děti jiných obcí. Stát pak financuje platy zaměstnanců.

výdaje_na_školu.pdf (58,9 kB)

 

ZŠ a MŠ Pozděchov  přijme  učitelku ZŠ

s úvazkem 0,18.
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících v aktuálním znění.  

Životopisy s odbornou kvalifikací zasílejte na kontaktní e-mail:

zspozdechov@volny.cz

 

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web http://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.