Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Vzhledem k nepříznivému počasí se neuskuteční plánovaná drakiáda.

Děkujeme za pochopení.

Halloween v družině

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se v družině konala halloweenská party. Děti soutěžily o nejlepší mumii, hrály papírovou válku, tančily, vyhrávěly si strašidelný příběh a na závěr si zahrály na schovávanou. Překvapením pak byla ochutnávka ledové pochoutky.

Další foto zde

Vážení rodiče,

první divadelní představení ve Zlíně
se uskuteční 3. 11. 2016. (Broučci)
Do 25. 10. budeme vybírat 180 Kč za předplatné
       a 280 Kč za 4 jízdy autobusem.                  
O odjezdu na každé představení budete
               informováni v týdenním předstihu.
        
Děkuji             L. Skanderová

Ve škole bez elektřiny.

 

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 proběhl ve škole projektový den "Ve škole bez elektřiny."
Žáci, kteří se zúčastnili vyučování, byli rozděleni do skupin, ve kterých soutěžili v různých činnostech - hledání písmenek do tajenky, přednes vyluštěné básně, výtvarné ztvárnění básně ve skupinové práci. Po svačině si ve skupinkách změřili své síly ve sportovních soutěžích v tělocvičně. Poslední činností byla hra na "elektrikáře", kdy děti pomocí špejlí a plastelíny stavěly elektrické sloupy.

Další foto zde

PODZIMNÍ BRIGÁDA

V sobotu 24.9.2016 se pod vedením paní Ježkové uskutečnila brigáda rodičů dětí naší školy, kteří začali s připravnými pracemi, nutnými k výstavbě dětského hřiště a k zajištění bezpečnosti dětí v areálu školy. Za krásného počasí se sešla parta lidí, která neváhala pro své děti obětovat volný čas a přišla pomoci při úpravě svahu, betonování, odstraňování pařezů či při výkopech pro sloupky oplocení. Byli  to: paní Ježková, pan Rubeš, manželé Čalovi, manželé Hromadovi, pan Hromada, pan Štrait, pan Jančík, bratři Radek a Jaromír Zichovi, paní Slováková, pan Macháček, pan Zádrapa, pan Novosád a pan Kubaník s dalšími členy rodiny.
Velké ocenění patří také přítomným dětem - Elišce Rubešové a sourozencům Hromadovým, které s nadšením rodičům pomáhaly.
Věřím, že tato brigáda pomohla k nastartování prací, vedoucích k zajištění bezpečnosti dětí, jak to ukládají závěry ČŠI v květnové inspekční zprávě.   
Všem ještě jednou vřele děkuji.       L. Skanderová, ředitelka školy                                   Další foto zde

 

ZŠ a MŠ Pozděchov  přijme  učitelku ZŠ

s úvazkem 0,18.
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících v aktuálním znění.  

Životopisy s odbornou kvalifikací zasílejte na kontaktní e-mail:

zspozdechov@volny.cz

 

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÝ DOMEČEK

Děkujeme rodičům Rozárky Macháčové, Elišky Rubešové, rodičům a dědečkovi Natálky a Dominiky Čalovým za celkovou opravu, natření a pomalování zahradního domečku pro děti. Díky jejich ochotě a času si mohou děti v domečku opět hrát.

Vřelé díky!

Další foto zde

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.