Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

KROUŽEK TENISU

INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ,

KTERÉ BUDOU CHODIT DO TENISOVÉHO KROUŽKU,

SE USKUTEČNÍ 3. 10. 2016 V 16:00 HOD.

V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY.

ÚČAST VŠECH RODIČŮ NUTNÁ -

- INFORMACE O VYBAVENÍ, TERMÍNU TRÉNINKŮ,

PLATBĚ KROUŽKU.

PODZIMNÍ BRIGÁDA

V sobotu 24.9.2016 se pod vedením paní Ježkové uskutečnila brigáda rodičů dětí naší školy, kteří začali s připravnými pracemi, nutnými k výstavbě dětského hřiště a k zajištění bezpečnosti dětí v areálu školy. Za krásného počasí se sešla parta lidí, která neváhala pro své děti obětovat volný čas a přišla pomoci při úpravě svahu, betonování, odstraňování pařezů či při výkopech pro sloupky oplocení. Byli  to: paní Ježková, pan Rubeš, manželé Čalovi, manželé Hromadovi, pan Hromada, pan Štrait, pan Jančík, bratři Radek a Jaromír Zichovi, paní Slováková, pan Macháček, pan Zádrapa, pan Novosád a pan Kubaník s dalšími členy rodiny.
Velké ocenění patří také přítomným dětem - Elišce Rubešové a sourozencům Hromadovým, které s nadšením rodičům pomáhaly.
Věřím, že tato brigáda pomohla k nastartování prací, vedoucích k zajištění bezpečnosti dětí, jak to ukládají závěry ČŠI v květnové inspekční zprávě.   
Všem ještě jednou vřele děkuji.       L. Skanderová, ředitelka školy                                   Další foto zde

 

ZŠ a MŠ Pozděchov  přijme  učitelku ZŠ

s úvazkem 0,18.
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících v aktuálním znění.  

Životopisy s odbornou kvalifikací zasílejte na kontaktní e-mail:

zspozdechov@volny.cz

 

Poděkování

 

ZŠ a MŠ Pozděchov děkuje za poskytnutí grantu
ve výši 50 000 Kč Obecnímu úřadu Prlov.

Tento grant bude použit na vybavení třídy a šatny  v ZŠ.

kujeme.

Poděkování

ZŠ a MŠ Pozděchov děkuje za poskytnutí grantu
ve výši 11 734,40 Kč firmě Johnson Controls.

Tento grant bude použit na vybavení třídy v ZŠ.

Během krátkého časového období je to již druhý poskytnutý grant od této firmy, čehož si velmi vážíme.

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÝ DOMEČEK

Děkujeme rodičům Rozárky Macháčové, Elišky Rubešové, rodičům a dědečkovi Natálky a Dominiky Čalovým za celkovou opravu, natření a pomalování zahradního domečku pro děti. Díky jejich ochotě a času si mohou děti v domečku opět hrát.

Vřelé díky!

Další foto zde

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.