Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Provoz školy během prázdnin.

V období od 01. 07. 2017 - 01. 9. 2017 bude přerušen provoz základní školy.
 
V období od 17. 07. 2017 - 01. 9. 2017 bude přerušen provoz mateřské školy.
 
Kontakt o prázdninách: 
571 456 049 od 03. 07 - 14. 07. 2017
571 456 030, 571 456 049  od 14. 08 - 01. 09. 2017

Příroda je náš kamarád

Ve čtvrtek  22. 6. 2017 se žáci naší školy s předškoláky  zúčastnili projektu Příroda je náš kamarád. Během cesty do lesa plnili jednotlivé úkoly, které jim umožnily lépe poznat dělení na živou a neživou přírodu. Po krátkém odpočinku a svačině se lesem vydali na zpáteční cestu, a tím  si zopakovali, jak se mají v přírodě chovat. Ve škole je za splněné úkoly čekala malá odměna.                                                                                     J. Smilková

 

Otvírání studánek

V pátek 2. června 2017 se konalo tradiční "Otvírání studánek", které pro naše děti připravují členové mysliveckých sdružení z Pozděchova a Prlova. Počasí přálo krásnému dopoledni, kdy si děti nejen ověřovaly své znalosti o přírodě, ale předvedly i svou zručnost při střelbě ze vzduchovky.
Organizátoři měli vše perfektně připravené a nezaskočil je ani větší počet členů v družstvu, které obsadilo 3. místo.
Díky sponzorům (obci Prlov a Pozděchov, mysliveckým sdružením obou obcí, firmám Vráblík s.r.o., Teslice a.s. a Potravinám Marie Pilčíkové) byli vítězové odměněni hodnotnými cenami.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o příjemný den v nádherné přírodě Vizovických vrchů.                                    L. Skanderová

 

Foto zde

Den dětí

Ve čtvrtek 1. července dostaly naše děti velký dárek od maminek z MŠ. Zorganizovaly pro ně den, na který hned tak nezapomenou. V areálu školy připravily dvanáct stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely všechny svoje smysly. U tanečnice zjišťovaly podle chuti různorodou zeleninu i ovoce, u lesní víly procvičovaly hmat, u myslivce si ověřovaly znalosti listů, zvířat a jejich stop. Levhartovi pomohly s tříděním odpadu, čarodějnice si v kouzelné nádobě pro ně  připravila rozličné záludné otázky. Svou zručnost si ověřovaly u vodníka, přesnost u další tanečnice a kočičky, obratnost u kouzelníka a kašpárka. Rákosníček dohlížel na správnou techniku jízdy na koloběžce a odrážedle, Popelce zvládly oddělit od sebe hrách, kukuřici a fazole. Zakončením pohádkové cesty pak bylo objevení truhly s pokladem u pirátky. 
Všechny úkoly plnily s nadšením sobě vlastním děti různého věku v čtyřčlenných až pětičlenných družstvech. Nádherné dopoledne pak završily dováděním na nafukovací skluzavce.
A protože i sluníčko se rádo zúčastnilo, byl to pro všechny nezapomenutelný zážitek.
Všem maminkám, které se do dětského dne zapojily mnohokrát za všechny děti děkuji, stejně jako sponzorům, kteří finančními částkami přispěli k nákupu odměn, pronájmu skákacího hradu či zapůjčení kostýmů. (obecní úřady Pozděchov a Prlov, Dřevostav Prlov, firma Petr Zádrapa a rodiče dětí ZŠ i MŠ)  L. Skanderová
 
Foto zde

ŠKOLA NANEČISTO

Škola nanečisto patří mezi každoroční akce školy. Paní učitelky za základní a mateřské školy ve vzájemné spolupráci připravily projekt, aby mohly předškolákům lépe přiblížit nové prostředí a seznámit je se svými budoucími spolužáky. Děti se zúčastnily výuky, plnily nenáročné úkoly, obědvaly ve školní jídelně a navštívily školní družinu. Doufáme, že toto setkání  přispělo k  lepší představě předškoláků o práci, která je čeká  a zvýšilo jejich zájem jít do školy.              Mgr. J. Smilková

Foto zde

Den matek

Rok uběhl jako voda a opět jsme slavili  14. května Den matek. Jako každoročně si naše děti pod vedením svých učitelek připravily krásná vystoupení, kterými potěšily nejen své maminky, babičky, prababičky, ale i všechny hosty v sále. A přestože vše začalo výpadkem elektrického proudu, skončilo to výborně. 
Nejmenší děti se proměnily v kuřátka, která se batolila kolem své slepičí mámy. Starší děti pak přirovnávaly své maminky k rozkvetlým květům na louce.
Školáci zase předvedli, že cestovat ze svého rodiště přes pohádkový les až do Londýna je pro ně úplná hračka, zvláště, když začne jít opět elektrika.
Na závěr pak každá maminka dostala od svého milovaného dítěte vlastnoručně vyrobený dárek a přáníčko.
S posledním dárkem pak přišly ženy pěveckého sboru Dividum pod vedením Ludmily Juráňové, které zazpívaly nádherné písně.
Dárek v podobě obrovského poděkování patří všem učitelkám, které krásná a vtipná vystoupení připravily a zajistily výzdobu kulturního sálu, pak také pracovníkům obce, kteří pomohli s výrobou dekorací, rodičům, kteří ušili či zakoupili masky a obci Prlov, která zapůjčila kostýmy pohádkových postav.
A v neposlední řadě děkuji všem dětem, které se pro své maminky naučily texty básní, písní, pohádek a scének, jenž některé byly i velmi obtížné. Věřím, že jejich nejmilejší nešetřili doma chválou.                                L. Skanderová
 
Foto zde
 

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme od 1. 9. 2017:

speciálního pedagoga - úvazek 0,4

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Během letošního roku bude vybudováno dětské hřiště. Obrovské poděkování patří paní Adéle Ježkové z ateliéru Kosa, která bez nároku na odměnu vypracovala projekt a řídí přípravné práce, obci Pozděchov za finanční zabezpečení celé stavby a provedení přípravných prací před samotnou realizací.

50 LET ZŠ V POZDĚCHOVĚ

Základní škola v Pozděchově slavila padesáté narozeniny. Před 50 lety zde byla otevřena nová škola, na rozdíl od mnoha obcí nebyla postavena v centru obce, ale na jejím okraji, neboť měla sloužit i dětem z Prlova. Připomenout si slavnostní okamžiky před půl stoletím přišlo v neděli  4.12. 2016 mnoho lidí nejen z obou obcí, ale i bývalí zaměstnanci školy a její absolventi. Většina z nich nejdříve zavítala do školy. Návštěvníci hodnotili s uznáním svátečně vyzdobené prostory, které vytvářejí podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí a žáků.
Slavnostní program byl připraven v kulturním zařízení při Obecním úřadu v Pozděchově. Hosty přivítal slavnostně vyzdobený sál a program zahájil ženský pěvecký sbor Dividum, jehož jádro v čele se sbormistryní Lýdií Juráňovou tvoří absolventky pozděchovské školy.
Poté se na pódiu střídali malí i velcí tanečníci, zpěváci i herci. Všichni spojeni nadšením ukázat to nejlepší, čemu se naučili. Rozzářené oči dětí, rodičů i prarodičů byly všem učitelkám, které s dětmi program připravovaly, odměnou za jejich práci.
Závěrem měli všichni přítomní možnost vzájemných setkání a posezení při kávě. Zvlášť dojemné chvíle prožívali ti, kteří se již léta nesetkali – bývalí zaměstnanci školy i absolventi se svými učiteli.
Ráda bych poděkovala všem, kteří druhou adventní neděli zavítali do Pozděchova zavzpomínat na začátky pozděchovské školy. Děkuji srdečně  také všem zaměstnancům školy a obce, kteří obětavě zajišťovali program i občerstvení a všem přeji příjemné prožití vánočních svátků.        L. Skanderová, ředitelka školy

 

Foto zde

Přehled výdajů obce Pozděchov
na provoz a údržbu v letech 2014 - 2016

Provoz a údržbu školy hradí zřizovatel, v našem případě obec Pozděchov, bez ohledu na to, zda školu navštěvují i děti jiných obcí. Stát pak financuje platy zaměstnanců.

výdaje_na_školu.pdf (58,9 kB)

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web http://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.