Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Upozornění pro žáky školy:

Ve čtvrtek 1. září začíná vyučování v ZŠ v 7:45 hod. a bude ukončeno v 9:30 hod. Děti si přinesou psací potřeby a přezůvky.
V pátek bude vyučování do 11:25 hod, po obědě bude pro přijaté děti otevřena družina do 15:00 hod.

Prostřednictvím ŽK budou rodiče informováni o třídních schůzkách, které se budou konat v druhém zářijovém týdnu.

 

Provoz MŠ bude zahájen 1. září od 6:30 hod.

 

ZŠ a MŠ Pozděchov  přijme  učitelku ZŠ

s úvazkem 0,18.
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících v aktuálním znění.  

Životopisy s odbornou kvalifikací zasílejte na kontaktní e-mail:

zspozdechov@volny.cz

 

Poděkování

 

ZŠ a MŠ Pozděchov děkuje za poskytnutí grantu
ve výši 50 000 Kč Obecnímu úřadu Prlov.

Tento grant bude použit na vybavení třídy a šatny  v ZŠ.

kujeme.

Poděkování

ZŠ a MŠ Pozděchov děkuje za poskytnutí grantu
ve výši 11 734,40 Kč firmě Johnson Controls.

Tento grant bude použit na vybavení třídy v ZŠ.

Během krátkého časového období je to již druhý poskytnutý grant od této firmy, čehož si velmi vážíme.

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÝ DOMEČEK

Děkujeme rodičům Rozárky Macháčové, Elišky Rubešové, rodičům a dědečkovi Natálky a Dominiky Čalovým za celkovou opravu, natření a pomalování zahradního domečku pro děti. Díky jejich ochotě a času si mohou děti v domečku opět hrát.

Vřelé díky!

Další foto zde

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomohli chránit životní prostředí pro naše děti.