Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Vesmírná show

V pátek 3. 11. 2017 se uskutečnil pro všechny žáky ZŠ a předškolní děti program s vesmírnou tematikou. Přestože děti neoputily školu, mohly se netradičním promítáním seznámit s vesmírem. V nafukovacím stanu, který byl umístěn v tělocvičně, zhlédli  film o  naší sluneční soustavě. Zda byli pozorní si mohli vyzkoušet ihned po promítání, kdy odpovídali na otázky autora programu. A protože byli velmi pozorní a znali odpovědi na většinu otázek,  zahráli si na závěr na Slunce a její planety.
 
Foto zde

Den stromů

V týdnu od 16. 10. – 20. 10. 2017 probíhal na naší škole projektový týden věnovaný stromům. Všechny děti navštívily památnou lípu v Pozděchově, jejíž stáří se odhaduje přes 300 let. Ve výtvarné výchově pak malé děti ve skupinkách lípu kreslily a povídaly si o významu stromů a o lípě jako národním stromě. Starší žáci si v hodinách vlastivědy a českého jazyka připomněly, v jakých symbolech se objevuje národní strom, v myšlenkových mapách zaznamenaly význam stromů a lesa pro přírodu i člověka.
Ve čtvrtek  19. 10. pak navštívily výukový program s názvem Stromy v parku na zámku ve Vsetíně.

Foto zde

Děkujeme obci Prlov za dotaci 100 000 Kč 

a obci Pozděchov za navýšení rozpočtu o 40 000 Kč 

na koupi konvektomatu do školní kuchyně.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web http://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

speciálního pedagoga - úvazek 0,2

učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ - úvazek 0,36

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.