Připomínám všem dětem, že DÚ musí být podepsány od rodičů! Děkuji-Sk.

Možnost samostatného procvičování z různých předmětů :

ČJ

4. tř. - stavba slova - kořen, předpona, přípona, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

5. tř.  - vyjmenovaná a příbuzná slova, kořen, předpona, přípona

VL 

4. tř. + 5. tř.- orientace na mapě, světové strany, měřítko mapy, legenda mapy