Archív akcí

Sportovní den

02.07.2017 21:30
Ve čtvrtek 29. 6. měli naši žáci poslední možnost předvést své dovednosti. Na osmi stanovištích si vyzkoušeli svou zručnost, trpělivost i tělesnou zdatnost. Díky silnému větru byly některé disciplíny obzvláště náročné. Vítězové ve dvou kategoriích dostali sladkou odměnu a všichni pak sponzorský dar...

Rozloučení se školkou

02.07.2017 21:17
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem. Každý školkáček dostal vysvědčení a pověděl, na co se nejvíc těší o prázdninách. Budoucí prvňáčci přinesli mladším kamarádům ukázat aktovky a prozradili jim, na co se nejvíc těší ve škole. Poté děti oslavily konec školního roku...

Rozloučení s žáky páté třídy

02.07.2017 21:17
30. června přišli do školy naposledy žáci páté třídy. Kromě vysvědčení je čekalo několik překvapení. Před zraky všech spolužáků a pracovníků školy dostali na památku šerpy, pamětní medaile z perníku a knihy. Také oni připravili pro učitele i ostatní zaměstnance obrovské překvapení v podobě...

Příroda je náš kamarád

02.07.2017 21:16
Ve čtvrtek  22. 6. 2017 se žáci naší školy s předškoláky  zúčastnili projektu Příroda je náš kamarád. Během cesty do lesa plnili jednotlivé úkoly, které jim umožnily lépe poznat dělení na živou a neživou přírodu. Po krátkém odpočinku a svačině se lesem vydali na zpáteční cestu, a...

Výlet do Štramberka

02.07.2017 21:16
V pondělí 26. 6. 2017 žáci 1. - 5. třídy navštívili malebné městečko Štramberk. Od rána nás provázelo krásné, teplé, slunečné počasí. Hned po příjezdu na místo nás přivítala kamarádka Terezka a doprovázela nás celý den programem: „Kdo si hraje, nezlobí“. Děti dostaly kartičky, kde si lepily nálepky...

Otvírání studánek - 2017

13.06.2017 19:24
V pátek 2. června 2017 se konalo tradiční "Otvírání studánek", které pro naše děti připravují členové mysliveckých sdružení z Pozděchova a Prlova. Počasí přálo krásnému dopoledni, kdy si děti nejen ověřovaly své znalosti o přírodě, ale předvedly i svou zručnost při střelbě ze...

Den dětí - 2017

07.06.2017 21:34
Ve čtvrtek 1. července dostaly naše děti velký dárek od maminek z MŠ. Zorganizovaly pro ně den, na který hned tak nezapomenou. V areálu školy připravily dvanáct stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely všechny svoje smysly. U tanečnice zjišťovaly podle chuti různorodou zeleninu i ovoce, u lesní...

Škola nanečisto

24.05.2017 17:03
Škola nanečisto patří mezi každoroční akce školy. Paní učitelky za základní a mateřské školy ve vzájemné spolupráci připravily projekt, aby mohly předškolákům lépe přiblížit nové prostředí a seznámit je se svými budoucími spolužáky. Děti se zúčastnily výuky, plnily nenáročné úkoly, obědvaly ve...

Den matek - 2017

16.05.2017 20:25
Rok uběhl jako voda a opět jsme slavili 14. května Den matek. Jako každoročně si naše děti pod vedením svých učitelek připravily krásná vystoupení, kterými potěšily nejen své maminky, babičky, prababičky, ale i všechny hosty v sále. A přestože vše začalo výpadkem elektrického proudu, skončilo to...

Vynášení Morany - 2017

05.04.2017 17:54
Na pátou neděli postní, která letos připadla na 2. dubna se váže starý zvyk vynášet ze vsi Moranu, která symbolizovala zimu a nemoci. Lidé ji proto odnášeli pryč od svých obydlí, pálili ji nebo ji utopili v řece či v potoce. Smrt se utopila a vše špatné odplavalo.... V letošním roce jsme si spolu s...