Archiv článků

První výlet v novém školním roce

08.09.2019 13:18
Uprostřed prvního týdne jsme se vydali na náročný výlet do Seninky. Zvolili jsme trasu přes Vartovnu, kde někteří odvážní vystoupali i na krásnou rozhlednu, která letos slavila prvních deset let od svého postavení. Cesta k ní vedla nádherným prostředím Vizovických vrchů, k jejichž kráse přispělo i...

Opět ve škole

08.09.2019 13:16
Začal další školní rok a s ním jsme ve škole přivítali 12 prvňáčků. Počet dětí v základní škole se tedy zvýšil o dalších 5, takže v současné době jich máme 47. Všem jim přeji úspěšný, na zážitky bohatý školní rok. Snad k nim přispějí i pravidelné akce, které naše škola pořádá, množství kroužků,...

Konec škoplního roku 2018/2019

01.07.2019 10:50
A je tu opět konec školního roku. A opět přišlo loučení s žáky 5. třídy, kteří 1. září nastupují do ZŠ Valašská Polanka.Také jsme se rozloučili s paní učitelkou Lutonskou, kterou v září vystřídá paní učitelka Gilgová. Ti nejpilnější byli odměněni knihami a všichni  vysvědčením. Odcházející...

Výlet ZŠ

01.07.2019 09:52
V úterý 25. června žáci 1. - 5. třídy navštívili Technické muzeum TATRA v Kopřivnici. Prohlídka tohoto unikátního muzea probíhala velmi netradičním způsobem. Žáci byli rozděleni do deseti skupin a každá skupinka dostala průvodce v tištěné podobě s obrázky a úkoly....

Výlety mateřské školy

28.06.2019 11:20
V červnu se konaly 2 převážně turistické výlety pro děti. Oba výlety byly naplánovány tak, aby děti co nejvíce poznávaly okolí svého domova a těšily se z pobytu v přírodě.  Nejprve si děti vyšly na paseky ke Kovářům do Prlova, kde pro ně rodiče uspořádali krásný dopolední...

Škola nanečisto

21.06.2019 11:58
Ve dnech 19. 6. – 20. 6. 2019 se uskutečnila pro předškolní děti tradiční „ Škola nanečisto“. Budoucí školáci se v ní seznámili se svými novými spolužáky, s prostředím školy a organizací vyučování. Během dvou dnů si vytvořili vlastní sešit, ve kterém na téma Cvrček a mravenci kreslili,...

Otvírání studánek

19.06.2019 15:08
V pátek 14. 6. 2019 opět vyrazili žáci ZŠ Pozděchov na přírodovědnou vycházku na Lovecký zámeček Trubiska, kde se konalo tradiční Otvírání studánek. Program připravili myslivci z Mysliveckého sdružení Trubiska  Pozděchov a Mysliveckého spolku Březina Prlov.  V tříčlenných družstvech opět...

Spaní v družině - 2019

13.06.2019 14:53
V pátek 7.6. se uskutečnilo dlouho očekávané spaní ve školní družině. Tentokrát se k nám přidaly i děti z dramatického kroužku. Všichni se velmi těšili. Kdo by také nechtěl prožít zajímavé odpoledne se svými spolužáky zakončené nočním dobrodružstvím? Nejdříve jsme se vydali do dětského zábavního...

Den dětí 2019

10.06.2019 10:06
V pátek 31. 5. se ve škole uskutečnil tradiční Dětský den, který pro děti připravili jejich rodiče. Tématem letošního dne byly „Staré časy“ Děti si na sedmi stanovištích mohly vyzkoušet různé práce, které dříve patřily k běžnému životu. Vyzkoušely si stloukání másla, drhnutí peří,...

Besídka k Svátku matek 2019

23.05.2019 12:42
V neděli 19. května 2019 se v kulturním sále Obecního úřadu v Pozděchově konala tradiční besídka k Svátku matek. Jako vždy byl sál zaplněn do posledního místa, jelikož všechny maminky, babičky, tety a další hosté se chtěli potěšit vystoupením svých nejmilejších. A ti je rozhodně...