Archiv článků

Výlet 2016

28.06.2016 13:39
V úterý 21. 6. 2016 se děti zúčastnily školního výletu. První zastavení bylo ve Zlíně u hasičů, kde si děti prohlédly hasičskou techniku, vybavení hasičské stanice a hasičská auta. Viděly také nácvik poplachu a slaňování hasičů z výškové věže. Druhé zastavení bylo ve Starém Městě u...

Otvírání studánek

09.06.2016 19:49
V pátek 3. 6. 2016 pořádali myslivci z mysliveckých sdružení Trubiska Pozděchov a Březina Prlov pro žáky z naší školy Otvírání studánek, na které se všechny děti vždy velice těší. Jako každý rok měli pro děti připravený pěkný dopolední program, který spočíval v prokazování vědomostí...

Valašská olympiáda

08.06.2016 20:22
V úterý 7. 6. 2016 se konalo sportovní setkání malotřídních škol v Kateřinicích u Vsetína. Desetičlenná družstva z osmi škol změřila své síly v bumbácballu a dalších tradičních i netradičních sportovních disciplínách: např. šplhu, hodu jitrnicí, skoku v pytli od bramborů, bleším trojskoku, chůzi na...

Zvířata a stromy v lese

03.06.2016 12:48
Ve středu 1. 6. 2016 se žáci naší školy zúčastnili projektu Zvířata a stromy v lese, který předcházel každoroční akci „Otvírání studánek“. Ve skupinách si procvičili poznávání jehličnatých i listnatých stromů podle jejich typických znaků, připomněli si také členění lesní zvěře...

Školička nanečisto

29.05.2016 19:10
Ve dnech 23. 5. - 24. 5. 2016 proběhla pro budoucí přvňáčky tradiční "Školička nanečisto." Každý rok se učitelé základní školy snaží přiblížit předškolákům nové prostředí, seznámit je s budoucími spolužáky a režimem školy. I letos děti v rámci výuky a ve spolupráci se staršími žáky plnily nenáročné...

Besídka k Svátku matek

22.05.2016 19:24
V neděli 15. 5. 2016 se v kulturním domě Obecního úřadu v Pozděchově konala tradiční besídka k Svátku matek. Zaměstnanci obce zajistili pro maminky malý dárek a občerstvení, paní učitelky pak výzdobu sálu a kulturní program. Plný sál maminek, babiček, prababiček a dalších hostů ukázal, že se tato...

Velikonoční tvoření 2016

31.03.2016 17:38
V pátek 18.3. proběhlo v MŠ tradiční tvoření, tentokrát s velikonoční tématikou. Všichni si vyrobili velikonočního zajíčka a košíček, do kterého si ozdobili vajíčko. Foto zde

Vynášení Morany

31.03.2016 17:36
Zimo, zimo táhni pryč...............vynesením Morany ze školky se děti v pátek 18. 3. 2016 rozloučily se zimou a přivolaly jaro. Foto zde

Návštěva knihovny v Prlově

15.03.2016 15:41
V pátek 11. března 2016 se vydaly děti MŠ do knihovny v Prlově. Završily tak týden, kdy si s učitelkami povídaly o knihách. Děti už ví, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, kdo je autor a kdo ilustrátor a mnoho dalšího. Zaměstnanci Obecního úřadu v Prlově připravili pro děti teplý čaj a...

Recitační soutěž

03.03.2016 21:15
Po čtvrteční návštěvě knihovny se v pondělí 29. 2. 2016 uskutečnila tradiční recitační soutěž, které předcházela tvorba vlastních knih. Děti byly rozděleny podle ročníků a každý ilustroval svou básničku. Jednotlivé listy pak byly slepeny a vznikly krásné originální knihy. Poté již začala samotná...