Archiv článků

Den dětí ve Zlíně

07.06.2015 19:46
Den dětí ve Zlíně. V pondělí 1. 6. 2015 se žáci naší školy zúčastnili doprovodného programu k festivalu dětských filmů ve Zlíně. Byl zde pro ně připraven bohatý a pestrý program - filmy, tvořivé dílny, výstavy, setkání s významnými osobnostmi, soutěže, atrakce. Naše děti navštívily výtvarnou dílnu,...

Estetická výchova

03.06.2015 20:47
Ve středu 3. 6. 2015 se pro obě naše třídy uskutečnily hodiny estetické výchovy, které nám připravila lektorka estetické výchovy paní Mgr. Renata Zajíčková. Pro mladší děti bylo připraveno téma "Buďme dobří kamarádi" a pro starší děti téma "Bible". Obě témata děti velmi zaujala. Malé děti si...

Florbalový turnaj

03.06.2015 20:30
K příležitosti Svátku dětí se 1. 6. 2015 uskutečnil v ZŠ Liptál florbalový turnaj I. stupně ZŠ. V 10 hodin nastouilo 6 družstev z Liptálu, Jasenné a Pozděchova, aby změřilo své síly v tomto stále populárnějším sportu. Naše děti byly ve značné nevýhodě, protože neměly žádné střídající hráče, a proto...

Květinový den

03.06.2015 20:10
V letošním roce jsme se rozhodli spoluúčastnit sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině 2015“, která proběhla celorepublikově 13. května a 14. května 2015. Prodejem kytiček jsme získali 2 740 Kč, které jsme odeslali na účet Ligy proti rakovině. Všem, kteří...

Svátek matek

11.05.2015 09:21
Čtvrtek 7. května byl pro naše děti velmi významný. Do školy za nimi přišly ty, které mají nejraději, jejich maminky. Proto si na vystoupení, pod vedením všech učitelek, daly velmi záležet. Už zkoušky napověděly, jak se obě vystoupení budou líbit. Ale při samotném představení se děti vypjaly k...

Recitační soutěž

27.02.2015 15:23
V pondělí 23.2. 2015 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Samotné soutěži předcházela dvouhodinová práce na své vlastní knize. Děti měly podle ročníku zadaná témata svých knížek, která si pod vedením p. uč. Juřicové a Smilkové samy vyráběly. Soutěž v recitaci byla rozdělena do tří...

Masopust

23.02.2015 16:19
V úterý 10. 2. 2015 se žáci 3., 4. a 5. třídy vypravili na masopustní obchůzku obcí. V rámci projektu Velikonoce si připravili masky a písničky a mohlo se vyrazit. Nejdříve potěšili a pohostili tradičními koblihami své mladší spolužáky a pak  navštívili zaměstnance obecního úřadu, kde za své...

Dětský karneval

15.02.2015 21:21
Ve čtvrtek 12. 2. 2015 se v tělovičně školy objevili loupežníci, loupežnice, piráti, pirátky, břišní tanečnice, kouzelníci, kouzelnice, princezny, čarodějnice....., aby si zatancovali a zasoutěžili na školním maškarním karnevalu. O soutěžní program se postaraly paní učitelky, výběr správné hudby...

Vánoce

01.01.2015 17:27
Během prosincové výuky ČJ byli žáci seznamováni s významnými dny během adventu a samotných vánočních dnů. Jelikož přiloženého fotografického materiálu je příliš mnoho, můžete si je prohlédnout ve  fotogalerii 

Vánoční jarmark

14.12.2014 20:26
I v letošním roce začínali malí i velcí v ZŠ a MŠ Pozděchov připravovat vánoční besídku s předstihem, aby vše bylo připraveno na čtvrtek 11.12.2014. Pořádání společenské akce v takovém rozsahu není maličkostí, vyžaduje od všech účastníků mnoho energie, trpělivosti a umu, aby vše dopadlo tak,...