zápis

Organizace přijímání žádostí

1. Přijímání žádostí: 16. 5. 2017  6:30 - 8:30 a 14:30 - 16:00

Zákonný zástupce přinese žádost o přijetí a evidenční list potvrzený lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Žádost je možné vyzvednout od 18. 4. do 21. 4.  ve školce nebo stáhnout zde: zadost o prijeti-MS.pdf (61,6 kB)

2. O zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole rozhoduje ředitel/ka MŠ.

3. Ředitel/ka mateřské školy je povinen/povinna přednostně přijmout děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt na území obce Pozděchov, Prlov.

4. V případě, že počet žádostí zástupců dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitel/ka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

5. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že v souladu se školským zákonem se „předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od “ tří do šesti let“.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018.

KRITERIA

POČET BODŮ

1. Poslední rok pře zahájením povinné školní docházky – t. j. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017

8

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 5 let k 31. 8. 2017

1

3. Věk  dítěte

4 roky dosažené k 31. 8. 2017

3

3 roky dosažené k 31. 8. 2017

2

2 roky dosažené k 31. 8. 2017

 

4. Bydliště dítěte v Pozděchově/ Prlově

2

V případě rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum narození.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je dokončené řádné očkování dle očkovacího kalendáře.