50 let ZŠ Pozděchov

14.12.2016 19:57

Základní škola v Pozděchově slavila padesáté narozeniny. Před 50 lety zde byla otevřena nová škola, na rozdíl od mnoha obcí nebyla postavena v centru obce, ale na jejím okraji, neboť měla sloužit i dětem z Prlova. Připomenout si slavnostní okamžiky před půl stoletím přišlo v neděli  4.12. 2016 mnoho lidí nejen z obou obcí, ale i bývalí zaměstnanci školy a její absolventi. Většina z nich nejdříve zavítala do školy. Návštěvníci hodnotili s uznáním svátečně vyzdobené prostory, které vytvářejí podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí a žáků.
Slavnostní program byl připraven v kulturním zařízení při Obecním úřadu v Pozděchově. Hosty přivítal slavnostně vyzdobený sál a program zahájil ženský pěvecký sbor Dividum, jehož jádro v čele se sbormistryní Lýdií Juráňovou tvoří absolventky pozděchovské školy.
Poté se na pódiu střídali malí i velcí tanečníci, zpěváci i herci. Všichni spojeni nadšením ukázat to nejlepší, čemu se naučili. Rozzářené oči dětí, rodičů i prarodičů byly všem učitelkám, které s dětmi program připravovaly, odměnou za jejich práci.
Závěrem měli všichni přítomní možnost vzájemných setkání a posezení při kávě. Zvlášť dojemné chvíle prožívali ti, kteří se již léta nesetkali – bývalí zaměstnanci školy i absolventi se svými učiteli.
Ráda bych poděkovala všem, kteří druhou adventní neděli zavítali do Pozděchova zavzpomínat na začátky pozděchovské školy. Děkuji srdečně  také všem zaměstnancům školy a obce, kteří obětavě zajišťovali program i občerstvení a všem přeji příjemné prožití vánočních svátků.        L. Skanderová, ředitelka školy

Foto zde

Zpět