Besídka k Svátku matek 2019

23.05.2019 12:42

V neděli 19. května 2019 se v kulturním sále Obecního úřadu v Pozděchově konala tradiční besídka k Svátku matek. Jako vždy byl sál zaplněn do posledního místa, jelikož všechny maminky, babičky, tety a další hosté se chtěli potěšit vystoupením svých nejmilejších.
A ti je rozhodně nezklamali. Nejdříve diváky dojali k slzám ti nejmenší s pohádkou „O princezně Pink Pink“. Tentokrát však nežasli jen nad výkony malých herců, ale i nad jejich kostýmy, které pro ně vyráběly paní učitelky svépomocí. Vystoupení základní školy uvedly děti 1. třídy veršovanou pohádkou „Cvrček a mravenci“. Poprvé děti vystupovaly před mikrofony úplně samy, nemohly svou nervozitu schovat za společné vystoupení, a přesto zvládly tento úkol bez jediného přeřeknutí.
Hudební scénka „Sanitka“ žáků 2. a 3. třídy roztleskala diváky svou chytlavou melodií a zdařilou dramatizací.
Žáci 4. a 5. třídy zaujali příběhem z knihy A. Lingrenové „Kalle má podezření.“
Podruhé vystoupily  na veřejnosti dívky tanečního oboru ZUŠ Folklorika z Uherského Hradiště. Tato ZUŠ u nás pracuje první rok a taneční obor si získal velkou oblibu. Však také tanec na píseň „Pátá“ zatancovaly s neobyčejným nadšením.
Vyvrcholením pak byla poslední dvě vystoupení. Dramatický kroužek se představil s pohádkou „Sněhurka“, kterou vtipně upravila vedoucí kroužku paní Smrčková.
Poslední vystoupení měla děvčata kolem Romany Trchalíkové, která ve volných chvílích natrénovala moderní tanec
na píseň „Best of“. Svým nadšením strhly k tanci i mnohé děti z mateřské školy. Plný sál a velký potlesk byl určitě pro děti i pro všechny dospělé, kteří se do přípravy zapojili, velkou odměnou. Obrovské poděkování patří kolegyním i kolegům, kteří obětovali svůj volný čas nácviku, přípravě kostýmů a předvedení všech částí vystoupení. L. Skanderová

Foto zde

Zpět