Besídka k Svátku matek

22.05.2016 19:24

V neděli 15. 5. 2016 se v kulturním domě Obecního úřadu v Pozděchově konala tradiční besídka k Svátku matek. Zaměstnanci obce zajistili pro maminky malý dárek a občerstvení, paní učitelky pak výzdobu sálu a kulturní program. Plný sál maminek, babiček, prababiček a dalších hostů ukázal, že se tato vystoupení těší velké oblibě obyvatel Pozděchova i Prlova.
Nejdříve vystoupily se svým pásmem básní a písní děti mateřské školy. Přestože byl jejich program docela dlouhý, obdivovali jsme jejich trpělivost a bezchybnou recitaci. Zvláštní uznání zaslouží Eliška Štachová, která svou úvodní uvítací báseň zvládla jako ostřílená herečka. Všechny děti prožívaly básně druhých, což bylo patrné na jejich pohybujících se rtech, takže kdyby měly mikrofony, bylo by slyšet, jak si říkají s přednášejícími jejich básničky.
Když předaly maminkám připravené dárečky, přišel čas pro vystoupení školáků. Pod vedením paní učitelky Smilkové nacvičili pásmo na motivy písní Z. Svěráka a J. Uhlíře. Střídání vtipných scének a nádherných písní publikum nadchlo, i když  občas selhala technika a děti musely zvládnout obtížnou melodii bez podpory zpěvu z reproduktorů.
Nadšený potlesk byl pro děti velkou odměnou, kterou jsme ještě znásobili další den ve škole, kde všichni obdrželi za svůj výkon sladkou odměnu. 
Vřelé poděkování patří všem učitelkám základní a mateřské školy, které s dětmi program nacvičily a připravily výzdobu sálu.

Foto zde

Zpět