Den bez elektřiny

18.10.2016 19:44

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 proběhl ve škole projektový den "Ve škole bez elektřiny."
Žáci, kteří se zúčastnili vyučování, byli rozděleni do skupin, ve kterých soutěžili v různých činnostech - hledání písmenek do tajenky, přednes vyluštěné básně, výtvarné ztvárnění básně ve skupinové práci. Po svačině si ve skupinkách změřili své síly ve sportovních soutěžích v tělocvičně. Poslední činností byla hra na "elektrikáře", kdy děti pomocí špejlí a plastelíny stavěly elektrické sloupy.

Foto zde

Zpět