Den dětí 2018

13.06.2018 08:33

V pátek 1. června 2018 se v ZŠ a MŠ slavil Den dětí. Také letos se o organizaci postaraly maminky dětí.
Tentoktát za dětmi dorazili kamarádi z Tlapkové patroly a připravili si pro ně spoustu úkolů a zábavy. Děti byly rozděleny do skupin a společně plnily úkoly na 7 stanovištích. Při jejich plnění se učily vzájemné spolupráci a trpělivosti, ale také si prověřily své vědomosti a pohybové schopnosti. Vyzkoušely si uhasit opravdový požár, vyřešily policejní záhadu, sejmuly si otisky prstů, správně roztřídily odpadky, pochytaly rybky na udici, rozpoznaly různé druhy ptáků nebo prokázaly svou zručnost při zatloukání hřebíků. Na závěr celé trasy čekalo děti překvapení v podobě pokladu, ke kterému však musely najít správný klíč. Po splnění všech úkolů si mohly zaskákat v skákacím hradu, ozdobit si obličej  nebo vytvořit s bublifuky obří bubliny. 
Počasí bylo nádherné a celá akce se opět velmi zdařila. Nadšené a spokojené tváře dětí byly pro všechny maminky i paní učitelky tou největší odměnou.
Chtěla bych poděkovat všem ochotným maminkám, které se na organizaci celého dne podílely, ale také všem rodičům, kteří přispěli na odměny pro naše děti.
V neposlední řadě patří velký dík také obcím Prlov a Pozděchov. Díky jejich finanční podpoře mohl být zajištěn pro děti skákací hrad.               Jitka Štachová

 

Foto zde

Zpět