Hospodářská zvířata

14.09.2017 17:18

Ve dnech 7. a 8. září 2017 proběhl ve škole projekt s názvem „Hospodářská zvířata“. První den se děti vypravily na farmu v Prlově, kde mohly hospodářská zvířata zblízka pozorovat, přiblížit se k nim a s některými si i pohrát. Díky trpělivému přístupu paní Konečné a ostatních zaměstnanců se o nich mnohé dozvěděly. Nejvíce děti zaujalo cvičení a trénink psů. Zpáteční cesta do školy vedla přes kopec. Paní učitelky ocenily vytrvalost všech žáků, zvláště pak prvňáčků, kteří celodenní trasu bez potíží vydrželi. Druhý den děti zpracovaly své zážitky v kresbě, větší děti si rozšířily obzor v dalším dohledáváním informací o hospodářských zvířatech.

Foto zde

Zpět