"Kopce za našú dědinú"

18.09.2014 20:40

Ve dnech 3. - 5. září si děti během projektu "Kopce za našú dědinú" prověřily své znalosti o svém rodišti. Nejdříve zhlédly dokumentární film o Pozděchovu a Prlovu, kde mohly poznat své známé, ukázat svá obydlí i známou část krajiny. Naučily se hymnu Prlova a Pozděchova a znalosti  o obci pak uplatnily při výtvarné práci "Moje rodiště". Ve čtvrtek se pak vydaly na farmu v Prlově. Cestou si vyzkoušely orientaci podle kompasu a práci s mapou. další den pak začaly s kresbou vlastního domu a tvorbou domovních  erbů.

Fotografie  zde 

Fotky z výletu na farmu zde

Zpět