Květinový den

03.06.2015 20:10

V letošním roce jsme se rozhodli spoluúčastnit sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině 2015“, která proběhla celorepublikově 13. května a 14. května 2015. Prodejem kytiček jsme získali 2 740 Kč, které jsme odeslali na účet Ligy proti rakovině.

Všem, kteří přispěli mnohokrát děkujeme a věříme, že v příštím roce budeme ještě úspěšnější.

L. Skanderová


 

Zpět