Otvírání studánek 2018

04.06.2018 14:21

Otvírání studánek

V pátek 25. 5. 2017 se žáci ZŠ Pozděchov vydali na pěší výlet na Lovecký zámeček Trubiska, kde se konalo tradiční Otvírání studánek. Program připravili myslivci z Mysliveckého sdružení Trubiska  Pozděchov a Mysliveckého spolku Březina Prlov. 

Děti soutěžily v tříčlenných družstvech na šesti různých stanovištích, kde měly možnost prokázat nejen své znalosti o přírodě, ale i praktické dovednosti a zručnost. Při plnění jednotlivých soutěžních disciplín děti poznávaly druhy stromů, pojmenovávaly lesní zvířata, poznávaly rasy loveckých psů, házely na cíl a střílely ze vzduchovky. Součástí soutěže byl i vědomostní test. Všichni soutěžící dostali za svůj výkon nějakou odměnu a ti nejúspěšnější získali medaile s hodnotnými věcnými cenami. Na závěr nechybělo ani opékání špekáčků.

Všichni jsme si prožili hezký den a nevadil ani intenzivní déšť, který nás překvapil v závěru celé akce. Organizátoři a rodiče zajistili odvoz dětí do školy a domů za což jim velmi děkujeme. Velké poděkování patří všem myslivcům, kteří se podíleli na přípravě Otvírání studánek.  Jitka Kovářová

Foto zde

Zpět