Otvírání studánek

08.06.2015 09:55

Otvírání studánek

V pátek 5. června 2015 se žáci naši školy vydali na každoroční "Otvírání studánek", které pro ně připravili myslivci z mysliveckých svazů Trubiska Pozděchov a Březina Prlov. Tato každoročně konaná akce je velmi oblíbená, protože si děti ověřují své znalosti o přírodě uprostřed krásných Vizovických vrchů. Letos obzvláště bylo soutěžení velmi příjemné, vzhledem ke krásnému počasí, které vybízelo k procházce jarní přírodou. Děti byly rozděleny do družstev po třech a na šesti stanovištích plnily úkoly s přírodní tematikou. Posledním úkolem byla střelba ze vzduchovky, kde i ti nejmenší dokázali být úspěšní. Není důležité, kdo vyhrál, protože všichni byli spokojeni a každý dostal nějakou odměnu. Nakonec si všichni pochutnali na špekáčcích, které si sami opekli nad ohněm.
Velké poděkování patří členům mysliveckým spolkům, kteří v době svého osobního volna připravili pro žáky i učitelky báječné dopoledne a pro všechny děti hodnotné odměny.

Foto zde

Zpět