Otvírání studánek

09.06.2016 19:49

V pátek 3. 6. 2016 pořádali myslivci z mysliveckých sdružení Trubiska Pozděchov a Březina Prlov pro žáky z naší školy Otvírání studánek, na které se všechny děti vždy velice těší. Jako každý rok měli pro děti připravený pěkný dopolední program, který spočíval v prokazování vědomostí o přírodě a také v plnění praktických soutěžních disciplín. Na stanovištích děti střílely ze vzduchovky, poznávaly druhy stromů, určovaly zvěř (nejen) podle paroží, pojmenovávaly lesní zvířata, házely na cíl a poznávaly rasy loveckých psů. Každou skupinu čekala také ještě obtížná zkouška ve formě vědomostního testu.

Děti soutěžily v tříčlenných družstvech a jejich výkony byly letos opravdu vyrovnané,
proto o třetím místě rozhodla soutěž v poznávání rostlin. Nakonec se na třetím místě umístili Jindřich Zicha, Milan Surý a Antonín Slovák, na druhém místě Martin Zicha, Romana Trchalíková a Michal Michalík a konečně na první místo dosáhli Radek Šíma, Nelly Novosadová a Josef Pechal.

Po slavnostním vyhlášení výsledků děti předaly myslivcům obrázek, který pro ně namalovaly jako poděkování za krásně prožité dopoledne a bohaté odměny. Příprava Otvírání studánek dala všem zúčastěným myslivcům hodně práce a úsilí, my si toho vážíme a vřele jim za to děkujeme.

Myslivosti zdar!

Foto zde

Zpět