Otvírání studánek

19.06.2019 15:08

V pátek 14. 6. 2019 opět vyrazili žáci ZŠ Pozděchov na přírodovědnou vycházku na Lovecký zámeček Trubiska, kde se konalo tradiční Otvírání studánek. Program připravili myslivci z Mysliveckého sdružení Trubiska  Pozděchov a Mysliveckého spolku Březina Prlov. 
V tříčlenných družstvech opět museli prokázat hlubší znalosti okolní přírody, praktické dovednosti získané v TV – hod na cíl a přesnost, která zdobí každého myslivce – střelbu ze vzduchovky. Všichni soutěžící dostali za svůj výkon sladkou odměnu a ti nejúspěšnější získali medaile s hodnotnými věcnými cenami. Na závěr nechybělo opékání špekáčků, klobásek, brouzdání v místním potůčku a hra na louce.
Díky krásnému počasí jsme prožili báječný den v přírodě.  Velké poděkování patří všem myslivcům, kteří se podíleli na přípravě Otvírání studánek.  L. Skanderová

Foto zde

Zpět