Otvírání studánek

25.06.2020 20:40

Každoroční "Otvírání studánek" se tradičně koná v 2,5 km vzdáleném, malebném, rozlehlém areálu myslivecké chaty a loveckého zámečku na Trubiskách. Za vydatného a dlouhotrvajícího deště by se akce nemohla uskutečnit a tak ji  Myslivecké sdružení Trubiska Pozděchov a Myslivecký spolek Březina Prlov přesunulo k nám do školy.
Zde je vyhlíželo 11 týmů dětí, pečlivě rozdělených tak, aby šanci na výhru měla každá skupina. Po nástupu a slavnostním přivítání se mohlo začít.  Nejprve se prověřovaly znalosti v krátkém testu. Poté skupinky postupně plnily úkoly na stanovištích.  
Nejžádanější byla střelba ze vzduchovky, kterou si vyzkoušely i paní učitelky. K lehčím úkolům patřilo určovaní psích plemen,  k těžším pak poznávání stromů, loveckých trofejí a vycpanin.
Po vyhodnocení znalostí a dovedností následovalo slavnostní vyhlášení. Vítězným týmem se stali - Vaňharová T., Čalová N., Polčák S. a Zádrapa Č.
První až třetí místo bylo oceněno dárky s mysliveckou tematikou.  Ostatní získali balíček sladkostí.
Protože myslivci mají akci propracovanou do sebemenšího detailu, nechybělo ani občerstvení. Podával se opékaný špekáček s limonádou.
Do následujícího ročníku si dáváme předsevzetí lépe rozpoznat dlaska tlustozobého a jasan ztepilý. 
Milí myslivci, děkujeme mnohokrát za velmi vydařenou akci, děkujeme za váš čas, trpělivost, ochotu a těšíme opět za rok. T. Gilgová

Foto zde

Zpět