Požární ochrana

22.11.2015 16:09

V pátek 9. 10. a  20.11. se uskutečnila  setkání s panem Ondřejem Macháčkem z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, který děti hravou formou seznámil se základními znalostmi v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Děti si mohly prohlédnout vybavení hasiče, vyzkoušet si tíhu hasičského přístroje, zopakovat si důležitá telefonní čísla, nacvičit si útěk z hořícího domu, provést první pomoc při vznícení oděvu atd.
Velmi poutavé vyprávění bude zakončeno na konci školního roku návštěvou přímo ve Zlíně, kde si děti budou moci prohlédnout tamější vybavení hasičů a srovnat je s vybavením dobrovolných hasičů v Pozděchově, které jim každý rok předvádí pan Zicha.

Foto zde

 

Zpět