Škola nanečisto

24.05.2017 17:03

Škola nanečisto patří mezi každoroční akce školy. Paní učitelky za základní a mateřské školy ve vzájemné spolupráci připravily projekt, aby mohly předškolákům lépe přiblížit nové prostředí a seznámit je se svými budoucími spolužáky. Děti se zúčastnily výuky, plnily nenáročné úkoly, obědvaly ve školní jídelně a navštívily školní družinu. Doufáme, že toto setkání  přispělo k  lepší představě předškoláků o práci, která je čeká  a zvýšilo jejich zájem jít do školy.              Mgr. J. Smilková

Foto zde

Zpět