Škola nanečisto

21.06.2019 11:58

Ve dnech 19. 6. – 20. 6. 2019 se uskutečnila pro předškolní děti tradiční „ Škola nanečisto“.
Budoucí školáci se v ní seznámili se svými novými spolužáky, s prostředím školy a organizací vyučování. Během dvou dnů si vytvořili vlastní sešit, ve kterém na téma Cvrček a mravenci kreslili, vyznačovali slabiky, lepili rozstříhaný obrázek, psali, počítali, zpívali i recitovali. Na závěr si vyrobili housle, které si spolu se sešitem odnesli domů jako památku na první vyučování.  L. Skanderová

Foto zde

Zpět