Svátek matek

11.05.2015 09:21

Čtvrtek 7. května byl pro naše děti velmi významný. Do školy za nimi přišly ty, které mají nejraději, jejich maminky. Proto si na vystoupení, pod vedením všech učitelek, daly velmi záležet. Už zkoušky napověděly, jak se obě vystoupení budou líbit. Ale při samotném představení se děti vypjaly k takovému výkonu, že mnohé maminky stěží zadržovaly slzy.
Školáci využili zapůjčení krojů z obce a nacvičili pásmo "Hry na Valašsku". Děti mateřské školy cestovaly za maminkami přes hory a doly všemi možnými prostředky, aby jim na konci báječné cesty doprovázené básněmi a písněmi, předaly připravené dárečky.

Všechny děti předvedly své výstupy bez zaváhání, za což jim patří velký dík.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se na úspěchu besídky podíleli. Především to byly všechny paní učitelky, které dokázaly nejen vymyslet, nacvičit, ale i udržet pozornost všech dětí až do pozdních odpoledních hodin.
Občerstvení a malé dárečky pro maminky zajistili starostové obou obcí.
Zázemí akce zvládly provozní zaměstnankyně spolu s pracovníky obce.
Pan Pantálek obsluhoval zvukovou techniku a pan Vajďák úžasně zdokumentoval celou besídku.

Nakonec se i já připojuji k našim dětem a jménem všech zaměstnanců školy přeji maminkám, babičkám, tetám, paním, hodně zdraví, lásky a radosti
v každodenním životě.

                                                                                                                                                                                                        L. Skanderová

 

Fotografie zde

 

Zpět