Valašská olympiáda

08.06.2016 20:22

V úterý 7. 6. 2016 se konalo sportovní setkání malotřídních škol v Kateřinicích u Vsetína. Desetičlenná družstva z osmi škol změřila své síly v bumbácballu a dalších tradičních i netradičních sportovních disciplínách: např. šplhu, hodu jitrnicí, skoku v pytli od bramborů, bleším trojskoku, chůzi na chůdách, hodu bramborem do koše či běhu přes překážky.

Kromě zápolení družstev si všichni mohli vyzkoušet obratnost na horolezecké stěně, přesnou pušku v paintballu, zručnost při pádlování na kajacích či nafukovacích člunech, fyzickou zdatnost při dovádění na nafukovacím zámku a pohyb v nafouknuté plastové kouli, která se kutálela po hladině vodní nádrže.

Díky vynikající organizaci, nasazení učitelů i dobrovolníků z Kateřinic a nádhernému počasí prožili žáci krásný červnový den, na který budou určitě dlouho vzpomínat.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat vedení ZŠ Kateřinice a všem, kteří se na přípravě tohoto dne podíleli.                          L. Skanderová

Foto zde

Zpět