Vánoční besídka 2015

13.12.2015 19:28

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 se v sále Obecního úřadu Pozděchov konala tradiční besídka naší školy, spojená s prodejem dětských výrobků a lidových řemeslníků. Vzhledem k loňské velké návštěvě jsme se rozhodli pořádat tentokrát besídku ve větších prostorách. Tato volba se ukázala jako správná a my jsme byli potěšeni, kolik návštěvníků se přišlo na představení podívat. A všechny děti a pracovnice školy udělaly všechno proto, aby návštěvy nelitovali.
Po dojemném vystoupení našich nejmenších přišli na pódium žáci ZŠ, kteří si zahráli na jarmark. Smích hostů prozradil, že se při jejich vystoupení dobře bavili. Pak přišli na řadu hosté - cimbálová muzika ZUŠ Liptál a ženský pěvecký sbor Rokytenka. Jejich vystoupení podtrhla vánoční atmosféru celého podvečera.
Mnozí návštěvníci pak využili připraveného občerstvení, u kterého si mohli s přáteli posedět a popovídat. Nejeden host pak využil nabídky vánočního zboží ke koupi dárku pro své nejbližší.
Závěrem bych chtěla poděkovat dětem za báječně předvedená vystoupení, všem svým spolupracovnicím za přípravu i hladký průběh jarmarku, panu Vajďákovi za zdokumentování akce a panu Pantálkovi za dohled nad elektronikou. Věřím, že všichni měli dobrý pocit z povedného odpoledne a patří jim velká chvála, kterou vyslovili mnozí hosté.

Foto zde

Zpět