Vánoční dílny 2018

01.12.2018 22:20

Přiblížil se adventní čas a s ním i druhé setkání nad vánočními výrobky, které budou dětěm krášlit domovy celý advent a Vánoce. Jejich zaujetí a vytvoření si všech nabízených dekorací svědčilo o tom, že berou krásu svých domovů vážně a že dokáží opustit své počítače, tablety, telefony a strávit bez nich krásné, tvůrčí odpoledne. Za všechny, kteří dílny připravili, jim chci poděkovat, protože jejich zaujetí nám přinášelo radost a utvrzení, že jsme nestrávili svůj volný čas přípravou dílen zbytečně. Děkujeme také za slova chvály od dospělých návštěvníků, která nás potěšila a utvrdila, že náročná příprava se opravdu vyplatila. Velké poděkování patří mým kolegyním, kolegovi i kuchařkám, kteří tento báječný páteční podvečer připravili. Díky také Místní akční skupině Hornolidečska, z.s., která pro nás zakoupila polotovary na výrobu dřevěné vločky od soukromého dodavatele.
Vám všem přeji krásný, klidný adventní čas a požehnané vánoční svátky.  L. Skanderová

Foto zde

Zpět