Výlet do Ostravy

29.06.2018 11:52

V pondělí 25.6. 2018 žáci 1. - 5. třídy navštívili Malý Svět techniky U6“ v Ostravě a „Muzeum řeznictví“ ve Valašském Meziříčí. Tento školní výlet byl opravdu netradiční a velmi zajímavý. Dopoledne jsme prožili v unikátním prostředí Vítkovických železáren, kde jsme prostřednictvím interaktivní výstavy měli možnost cestovat v čase. Žáci si vyzkoušeli, jak lidé museli těžce pracovat v době před průmyslovou revolucí a postupně se seznámili s vynálezy, které přinesla průmyslová revoluce, až se dostali do dnešní doby plné počítačů. V sekci strojírenství si žáci v interaktivní dílně vyzkoušeli soustružení. Na vlastní kůži se přesvědčili, jak fungují fyzikální principy a mechanizmy kladky a páky. Mezi expozicemi byly tkalcovské stroje i parní stroj. V druhé části výstavy nazvané „Tajemství ocelového města“ se dozvěděli vše o výrobě železa, výrobě kolejnic a o vývoji železnic u nás. Velmi zajímavá byla expozice ponorky Nautilus kapitána Nema, kde jsme si prohlédli dobový interiér a vyzkoušeli i periskop. Nechyběly ani ukázky aut značky Škoda nebo kabina autobusu Karosa B 932. V přízemním podlaží s vodní plochou jsme viděli různé typy vodních kol, turbín, model vodojemu a animaci klikové hřídele. V poslední části interaktivní expozice, která se věnuje akustice a vlnění, jsme se prošli světelným frekvenčním tunelem do místnosti s historickou záznamovou technikou a v závěru jsme vyšli ven akustickým tunelem. Světem techniky nás provázeli animátoři, kteří nám poskytli podrobný popis jednotlivých expozic, díky nim jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.

V odpoledních hodinách jsme navštívili zážitkové Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí. Hned po příchodu nás usadili ke stolům, kde bylo připraveno pohoštění
v podobě obložených talířů, které pro nás připravil zakladatel muzea a majitel rodinné firmy „MP Krásno“ pan Karel Pilčík. Při ochutnávání jsme se dozvěděli o tradicích života lidí na Valašsku i o vzniku firmy a muzea, prostřednictvím krátkého videa. Na závěr jsme si prohlédli expozici nožů, nástrojů i strojů, které se používali dříve, ale i těch moderních, které se dnes využívají ve velkovýrobě. Poslední zastávkou bylo náměstí ve Valašském Meziříčí, kde děti měly krátký rozchod, aby mohly něco koupit. Nechyběla ani sladká tečka na závěr, zmrzlina anebo ledová tříšť. Výlet se opravdu vydařil a příjemné počasí nám přálo celý den. J. Kovářová

Foto zde

Zpět