O ŠKOLE

Škola se nachází v překrásném prostředí valašských kopců Pozděchově, na půli cesty mezi Vsetínem a Zlínem. Nová budova školy byla uvedena do provozu v roce 1966 a po nedávné rekonstrukci stále patří mezi neodmyslitelné moderní dominanty širokého okolí. Od r. 2001 je to pak spojený subjekt Základní a Mateřské školy, přičemž Základní škola funguje jako málotřídní. V letošním školním roce 2019/2020 ji navštěvuje      47 žáků ve třech třídách    . Všichni žáci se vzdělávají již dle nového ŠVP ZV „Škola komunikace s lidmi a přírodou“, který je volně k nahlédnutí ve vestibulu školy nebo v příslušné sekci hlavního menu.  Od 3. ročníku se vyučuje anglickému jazyku. K dispozici jsou nově zrekonstruované nadstandardní učebny s interaktivními tabulemi, počítačovými ostrůvky a novým nábytkem. Samozřejmostí je i  prostorná tělocvična,  Mateřsk ou školu navštěvuje 35 dětí    262ěěfpgj2222222262 2222222  a předškolní vzdělávání je určeno školním vzdělávacím programem "Sluníčko". Ve škole je dále školní družina a školní jídelna. V létě r. 2015 bylo provedeno zateplení školy a rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny. V prostorách jídelny a školní družiny byla zateplena podlaha. O bezstarostný chod se stará pět provozních a šest pedagogických zaměstnanců v čele s ředitelkou Mgr. Ludmilou Skanderovou. Kromě samotné výuky se děti během školního roku účastní také mnoha dalších aktivit a mohou se zapsat do několika zájmových útvarů.

Motto: Jednejme a pracujme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali a pracovali s našimi vlastními dětmi.“

 

Školní vyučování bylo v Pozděchově ustaveno roku 1819, vyučovalo se v neobydlené chalupě. Zděná škola byla na jejím místě postavena v roce 1855 a vedle ní roku 1892 ještě další roubená budova. Od roku 1870 působil v obci nadučitel František Pilčík, který si však musel ke svému platu přilepšovat koledováním. Do školy tehdy chodily děti nejen z Pozděchova, ale i z nedalekého Prlova. Byly jich celkem dvě stovky, jedna polovina se učila dopoledne a druhá odpoledne. Další přístavbou roku 1905 vznikla trojtřídní škola. Dnes je v obci moderní škola, otevřená v roce 1966. Navštěvují ji děti prvního stupně základní školy a je v ní i mateřská škola. Žáci z vyšších ročníků jezdí do Základní školy ve Valašské Polance.