ŠVP školní družiny
ŠVP ŠD 2019.pdf (571,1 kB)

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Řád školní družiny19,20.pdf (334,7 kB)

 

Pokyn ředitelky k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině

 

 

Zápisní lístek do školní družiny

Zápisní lístek ŠD.pdf (1,3 MB)