Finanční normativ k  1. 5. 2020

Novela č. 463/2011 vyhlášky č.107/2005 Sb.

Strávnici  3 – 6 let

Přesnídávka          8,00 Kč
Oběd                   18,00 Kč
Svačina                 7,00 Kč
Nápoje                  4,00 Kč
Cena celkem       37,00 Kč   Celodenní
Cena celkem       30,00 Kč   Polodenní

Strávnici   7 – 10 let  MŠ

Přesnídávka            8,00 Kč
Oběd                     23,00 Kč
Svačina                   7,00 Kč
Nápoje                    4,00 Kč
Cena celkem         42,00 Kč    Celodenní
Cena celkem         35,00 Kč    Polodenní

Strávnici    7 -  10 let  ZŠ

Oběd                     23,00 Kč

Strávnici  11 – 14 let  ZŠ

 Oběd                      25,00 Kč

Strávnici  dospělí

Oběd                      28,00 Kč

V Pozděchově dne 30. 4. 2020

Zpracovala: Šárka Štachová

Schválil: Mgr. Ludmila Skanderová