Finanční normativ k 1. 9. 2018

Strávníci: 3 - 6 let                      Strávníci: 7 - 10 let - ZŠ                                      

Přesnídávka - 8,00 Kč                                    oběd - 21,00 Kč
Oběd          - 17,00 Kč                    
Svačina       - 7,00 Kč
Nápoje        - 4:00 Kč                                                                
Cena celkem - 35,00 celodenní                                                  
Cena celkem - 28,00 polodenní                                                                                           
 

Strávníci: 7 - 10 let - MŠ                   Strávníci: 11 - 14 let - ZŠ

Přesnídávka - 8,00 Kč                                     oběd - 25,00 Kč
Oběd          - 21,00 Kč
Svačina       - 7,00 Kč
Nápoje        - 4:00 Kč
Cena celkem - 40,00 celodenní
Cena celkem - 33,00 polodenní