Připomínám všem dětem, že DÚ musí být podepsány od rodičů! Děkuji-Sk.

Možnost samostatného procvičování z různých předmětů :

ČJ

4. tř. - vyjmenovaná slova

5. tř.  - vyjmenovaná a příbuzná slova, slovní druhy

VL 

4. tř. + 5. tř.- orientace na mapě, procvičovat dle probíraného učiva v PS