Připomínám všem dětem, že DÚ musí být podepsány od rodičů! Děkuji-Sk.

Možnost samostatného procvičování z různých předmětů :

ČJ

4. tř. - podstatná jména - rod, číslo, pád

5. tř.  - slovní druhy, přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastńovací 

VL 

4. tř. + 5. tř.- orientace na mapě, procvičovat dle probíraného učiva v PS