4. tř. - úkoly

ČJ
Dobrý den milí školáci, je tu bez Vás smutno, ale snad to nebude trvat dlouho. 
První úkol máte ze čtení. Čtěte prosím denně vlastní knihu a zápis napište do čtenářské knihy, kterou si můžete stáhnout zde
 
Zde a zde a zde trénuj jen slovní druhy. 
 
Zde a zde trénuj vyjmenovaná slova.
 
Zde trénuj vyjmenovaná slova a stavbu slova.
 
Zde a zde a zde a zde můžeš trénovat také vyjmenovaná slova.
 
Zde  trénuj psaní ě - je.
 
Zde procvičuj abecedu.
 
Zde a zde  a zde procvičuj pády a rody podstatných jmen.
 
Zde trénuj v sekci NOVÁ CVIČENÍ vše, co zvládneš.
 
Zde máš pracovní listy. pokud si je nemůžeš vytisknout, přijď si do školy.
 
Zde máš informace o dalších velikonočních nedělích, zde máš PL k vypracování, můžeš dozdobit dle vlastní fantazie.
 
17. 3.
 
Milí čtvrťáčci, po zhlédnutí pondělního vysílání UčíTelka jsem Vám našla další procvičování slovních druhů zde, zde, zde, (myší klikneš na slovo a pak označení slovního druhu a bude se ti rozkrývat obrázek) zde, zde zde  klikneš na slovní druh a pak hledáš příslušné slovo ve větě. Cvičení označená jako lehká jsou pro vás, cvičení střední spíše pro páťáky. Zkoušet si můžeš obojí.
 
Písanka
str. 18 - vypiš názvy živočichů
str. 24 - vytvoř podstatná jména
str. 26 - udělej, na co stačíš
str. 28 - živočichové
str. 29 - doplň do textu a celé cvičení napiš na linky,  doplň názvy lidských smyslů
str. 30, 31 - celé
 
18.3.
 
Ahoj děti, jelikož každý nemá možnost vytištění pracovního listu, dostáváte úkol nejen na slovní druhy, ale také na správný opis textu, což je také důležité. S chutí do toho. Úkol máš zde. Používej kartu na slovní druhy.
 
23.3.
Zde máš další pracovní listy.  Nemusíš slova vybarvovat, hlavně správně doplň. Pokud je nemůžeš vytisknout, přijď si do školy: 23. 3. - 26. 3. od 8:00 - 12:00. Děkuji.
 
Zde, zde  a zde můžeš nově trénovat rody podst. jmen. Zde a zde a zde a zde můžeš trénovat pády podstatných jmen. Pády máš vždy připomenuty pod úkolem.
 
24. 3. 
Milé děti, do Velikonoc již z ČJ nedostanete žádné úkoly, jen PL na zbývající velikonoční neděle a tradice. Proto nemusíte spěchat a můžete si úkoly rozdělit na další dny.
 
25.3.
 
Ahoj děti, posílám další pracovní list k velikonoční neděli, která byla 22.3. Zde máš o celých Velikonocích jednoduchou prezentaci. Zdezde a zde se můžeš podívat na pořady ČT o velikonočních zvycích.
 
1.4.
Milé děti, posílám všechny PL k Velikonocům. Můžete je nejen vyplnit, ale také výtvarně dotvořit. (Smrtná neděle, Květná neděle, Pašijový týden). Zde máš na připomenutí krátkou prezentaci. A zde pohádku k Velkému pátku. Zároveň přeji krásné Velikonoce a po Velikonocích začneme s dalšími úkoly. PL si můžeš opět vyzvednout ve škole.
 
 
Vlastivěda
 
Zde trénuje dobu kamennou. Zde trénuj dobu bronzovou.  Zde si můžeš vybrat na co stačíš.
 
Přečti si ve Vlastivědě kap. PŘÍCHOD SLOVANŮ str. 9 a udělej pracovní list zde
 
18.3.
 
Přečti si ve Vlastivědě  kap. NAŠE NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH str. 11 a pak zkus toto.  Postupně si přečti všechny pracovní listy zde. Na konci každého úkolu si můžeš ověřit, zda jsi uvažoval správně. Nemusíš to stihnout v jednom dni.
 
23.3.
Přečti si ve Vlastivědě  kap. 6 - VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE str. 13-14. Udělej PL ZDE a nalep obě části do sešitu. Pokud ho nemůžeš vytisknout, můžeš si přijít do školy nebo si zapiš s pomocí rodičů výpis do sešitu. Nakonec udělej myšlenkovou mapu: CYRIL A METODĚJ - UKÁZKA ZDE - TAKTO JSTE DĚLALI MAPU NA SVATÉHO VÁCLAVA.
PS str.4,5. je zde spousta informací, které nemusíš vědět, proto máš zde řešení, s čím si nebudeš vědět rady.
27. 3. 
Milé děti, pokračujte v PS str. 7/1,2, str. 8/3, 4. Úkoly pro zvídavé - str.8/5, str. 9/1,2 - podívej se na řešení. Zde si můžeš procvičit znalosti o Velkomoravské říši.
 
2. 4. 
Milé děti, pokračujeme s učivem. Nejdříve posílám PL na opakování zde, vypracujte si jej a nalepte do sešitu. Jsou zde i pověsti, které jsme si neříkali, tak udělejte to, co budete vědět. Přečtěte si uč. str. 16 - 17 - VZNIK ČESKÉHO STÁTU, ZDE máte i prezentaci a podle ní si nalepte a vypracujte PL, údaje v PL byste měli znát zpaměti. Zde si můžete vyzkoušet, co umíte. Podívejte se na díly ze seriálu o českém udatném národě - zde, zde, zde. Úkoly v PS str. 11 jsou pro zvídavé. Přes učebnice TAKTIK  si pomoz nápovědou.
AJ 

Napsat a naučit slovíčka – slovníček str. 13-16 ( z lekce 7-9 )

24. 3.

Angličtinu můžeš trénovat zde i zde.

25.3.

Další odkazy pro procvičování slovní zásoby zdezdezde.

M

Matematika 4, 5.docx (13,6 kB)

Zde a zde je pracovní list. Pokud si listy nemůžeš vytisknout, přijď si do školy nebo si příklady opiš na papír a vypočítej.

24. 3. 
Dobrý den děti, zde máte pokyny k dalším úkolům. Zdezde zde máte úkoly.

Přírodověda

18.3. 

UČ. str. 48 - 51 přečíst. PS str 26 - 28.

Uč. str. 52 - 60 přečíst. PS str. 29 - 34.