5. tř. - úkoly

ČJ
 
Dobrý den milí školáci, je tu bez Vás smutno, ale snad to nebude trvat dlouho. 
První úkol máte ze čtení. Čtěte prosím denně vlastní knihu a zápis napište do čtenářské knihy, kterou si můžete stáhnout zde
 
Zde trénuj jen slovní druhy.  Zde trénuj zdvojené souhlásky. Zde trénuj ě ně. Zde můžeš trénovat procvičování slovesa být a ostatní slovesa. Nedělej způsob, rod, vid sloves a zkoušení.
 
Zde procvičuj  jen slovní druhy ne zkoušení. Zde procvičuj podstatná jména. (Nemusíš cizí podstatná jména a zkoušení).
 
Zde procvičuj význam slova, stavbu slova, slovní druhy a vyjmenovaná slova. (vše pro 5. ročník)
Zde trénuj vše pro 4. ročník - skladba, slovní druhy, podstatná jména, určování slovních druhů.
Zde trénuj v sekci NOVÁ CVIČENÍ vše, co zvládneš.
 
ČJ - PS - VYPRACUJ VŽDY TO, CO ZVLÁDNEŠ
str. 47/cv. 16, 17 -18/a, b, c, d, e, g, i, j, k, l.
str. 49/cv. 18/a - jen podtrhni podstatná jména, 18/b, c, d, e, 
str. 49/cv. 19/a - jen podtrhni podstatná jména, cv. 20
 
Zde máš informace o dalších velikonočních nedělích, zde máš PL k vypracování, můžeš dozdobit dle vlastní fantazie.
 
17. 3.
 
Milí páťáci, po zhlédnutí pondělního vysílání UčíTelka jsem Vám našla další procvičování slovních druhů zdezde, zde, (myší klikneš na slovo a pak označení slovního druhu a bude se ti rozkrývat obrázek) zdezde zde zde klikneš na slovní druh a pak hledáš příslušné slovo ve větě. Cvičení označená jako lehká jsou spíše pro čtvrťáky, cvičení střední pro vás. Zkoušej si obojí.
 
18. 3. 
 
Milé děti v úterním vysílání UčíTelka se probíraly v 5. třídě koncovky sloves v minulém čase nebo-li shoda podmětu s přísudkem.
Udělej tedy PS str.  66/cv. 1a, b, d, e, str. 68/cv. 4a, b, c, d, e. Na pomoc si otevři buď tabulku zde nebo si pusť celý pořad zde. Udělej to, co zvládneš.
 
24.3.
 
Ahoj děti, zhlédněte prosím televizní pořad o příd. jménech zde. Zde máte PL s poučkami o příd. jménech a cvičení, které dělali přímo v pořadu. Na pomoc si můžeš vzít i učebnici ČJ str. 103 + 105.
Pak udělej PS str. 50 a pokud budeš mít nastavené přístupové údaje, můžeš si úkoly zkontrolovat. Děkuji
 
Milé děti, do Velikonoc již z ČJ nedostanete žádné úkoly, jen PL na zbývající velikonoční neděle a tradice. Proto nemusíte spěchat a můžete si úkoly rozdělit na další dny.
 
25.3.
 
Ahoj děti, posílám další pracovní list k velikonoční neděli, která byla 22.3. Zde máš o celých Velikonocích jednoduchou prezentaci. Zde, zde a zde se můžeš podívat na pořady ČT o velikonočních zvycích.
 
1.4.
Milé děti, posílám všechny PL k Velikonocům. Můžete je nejen vyplnit, ale také výtvarně dotvořit. (Smrtná neděle, Květná neděle, Pašijový týden). Zde máš na připomenutí krátkou prezentaci. zde pohádku k Velkému pátku. Zároveň přeji krásné Velikonoce a po Velikonocích začneme s dalšími úkoly. PL si můžeš opět vyzvednout ve škole.
 
 
M
 
 
Zde násobení a dělení dvojciferným číslem. Pokud nemáš možnost vytištění, opiš si příklady na papír.
 
24. 3. 
Dobrý den děti, zde (POZOR! ZMĚNA STRAN V GEOMETRII) máte pokyny k dalším úkolům. Zde, zde, zde a zde (POZOR! ZMĚNA STRAN V GEOMETRII)
máte úkoly.
 
Vlastivěda
 
Zde trénuj dějiny.  Zde si můžeš vybrat na co stačíš.
 
Milé děti, zde můžete opakovat z loňska "Příchod Slovanů". Pokud Vám nepůjde správně program nevadí, zkuste druhý úkol - "Opakujeme si." Nakonec se vrhněte na všechny pověsti, zkuste si udělat úkoly, které máte vždy na dalších stránkách vyřešené.
 
Učebnice str. 8./cv. 2 - v tomto cvičení máš významné osobnosti, které jste se učili vloni. Místo vůdce Slovanů Sáma si napište Karla IV., vynechejte sv. Václava, kterého jsme již dělali a na všechny zkuste vytvořit myšlenkové mapy (jedna osobnost na jednu stránku sešitu do Vl.) Pokud jsi informace zapomněl, vyhledej je v loňském sešitě, zde nebo na internetu. Vypisuj však jen to, čemu rozumíš. Návod, jak má list vypadat, máš zde. Tuto myšlenkovou mapu dělala Monika. Záleží na tobě, kolik informací k postavě uvedeš. Postavu můžeš nakreslit nebo jenom napsat velkým (ozdobným, barevným) písmem. Máš dost času, tak si s tím můžeš vyhrát. Na listě o Janu Žižkovi můžeš nakreslit a pojmenovat husitské zbraně. Děkuji.
 
23.3.
Učebnice str.9. - 11. Pak udělej v pracovním sešitě str. 6.- 7. Zde máš řešení. Nedělej str. 7/cv.4 
 
27.3.
Milé děti, vzhledem k tomu, že je v sobotu výročí narození J. A. Komenského, vynecháme v učebnici vlastivědy str. 12 -13. Přečtěte si str. 14 - 15. (Ve školních lavicích + J. A. Komenský-učitel národů) Podívejte se na dokumenty zdezde. Poté si nalepte do sešitu toto - tyto informace byste měly umět. Nakonec se pokus udělat PS str. 10 - 11. S čím si nebudete vědět rady, koukněte na řešení. 
 
Přírodověda
 
5. třída  PS str 30.  UČ strana 48 - 65 přečíst.
18. 3.
PS str. 31
 
AJ

Napsat a naučit slovíčka – lekce 3. POZOR ZMĚNA

24.. 3.

Angličtinu můžeš trénovat zde i zde.

25.3.

Další odkazy pro procvičování slovní zásoby zde, zde, zde.