Akce školy

 

Plánované akce školy ve školním roce 2017/2018

 

Září

Projektový den: Život na farmě

Zajištění kroužků

Předplatné nejmladšího diváka – Zlín

Není houba jako houba – výstava Vsetín

Lidová strava – výukový program Vsetín

Drakiáda – MŠ + ZŠ

Říjen

Projekt - Den stromů – ZŠ, MŠ

Projekt – Žijeme zdravě - MŠ

Listopad

Podzimní tvoření v MŠ

Podzimní soutěž  pro děti a rodiče v MŠ

Prosinec

Vánoční jarmark v ZŠ

Vánoční besídka v MŠ

Mikulášská nadílka

Lucky

Návštěva vánočního programu v Rožnově pod Radhoštěm

Leden

Projektový den – Škola zdravé 5

Projektový den v MŠ - Voda

Únor

Lyžařský kurz

Recitační soutěž

Maškarní karneval v MŠ

Březen

Velikonoční tvoření – MŠ

Projekt – Vynášení Mařeny – ZŠ, MŠ

Etické dílny

Březen – měsíc knihy – ZŠ, MŠ

Duben

Zápis do ZŠ

Dopravní kurz

Projekt – Den Země – MŠ

Jarní soutěž  pro děti a rodiče v MŠ

Květen

Stavění a kácení Máje - MŠ

Zápis do MŠ

Oslava Dne matek – MŠ + ZŠ

Pozděchovský šafrán

Otvírání studánek

Projekt - My jsme malí zahradníci - MŠ

Červen

Dětský den – ZŠ, MŠ

Škola nanečisto

Výlety

Rozloučení se školkou - MŠ