Akce školy

 

Plánované akce školy ve školním roce 2018/2019

 

Září

Projektový den: Chov bažantů a holubů
Zajištění kroužků
Předplatné nejmladšího diváka – Zlín
Zajištění rozvrhu ZUŠ Folklorika
Předplatné nejmladšího diváka – Zlín
Vlastivědná vycházka – zajímavosti okolí Pozděchova

Říjen

Práce se dřevem – polytechnická výchova
Zážitkový den s vozíčkáři – MŠ+ZŠ
První pomoc pro žáky 1. třídy
Divadelní představení – MŠ
Pouštění draků – MŠ
Pouštění draků - ŠD

Listopad

Podzimní soutěž pro děti a rodiče v MŠ

Masarykovy zpívánky – projekt k výročí republiky  1. – 3. třída
Republika – projekt k výročí republiky
4. – 5. tř.
Staleté kořeny - projekt k výročí republiky
4. – 5. tř.

Prosinec

Vánoční jarmark v ZŠ
Vánoční besídka v MŠ
Mikulášská nadílka
Lucky
Návštěva vánočního programu v Hostětíně 

Leden

Projektový den v MŠ – Tři králové

Akce Čisté ruce - ZŠ
Lyžařský kurz - ZŠ
Divadelní představení v MŠ

Únor

Projektový den – Škola zdravé 5
Recitační soutěž
Maškarní karneval v MŠ

Divadelní představení v MŠ

Březen

Jarní tvoření – MŠ

Projekt – Vynášení Mařeny – ZŠ, MŠ
Březen – měsíc knihy – ZŠ, MŠ
Divadelní představení v MŠ

Duben

Zápis do ZŠ

Dopravní kurz
Projekt – Den Země – MŠ

Květen

Stavění Máje - MŠ

Zápis do MŠ
Oslava Dne matek – MŠ + ZŠ
Pozděchovský šafrán
Otvírání studánek

Červen

Dětský den – ZŠ, MŠ
Škola nanečisto

Výlety
Rozloučení se školkou - MŠ