Dokumenty

ŠVP ZV

ŠVP-ZV 18-19.pdf (3,3 MB)

Plán práce školy pro rok 2018/19

plán2018-19.pdf (186 kB)
 

Školní řád

 

Organizační řád málotřídní školy