Dokumenty

ŠVP ZV

 

Plán práce školy pro rok 2019/20

plán2019,20.pdf (185,2 kB)

Školní řád

 

Organizační řád málotřídní školy