Výsledky dotazníkového šetření

Všem rodičům, kteří dotazník odevzdali, děkujeme.