Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín

Pozděchov 192,  756 11 Valašská Polanka

tel. 571 456 030
zspozdechov@volny.cz

www.skolapozdechov.cz

OZNÁMENÍ

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání níže uvedeným uchazečům:

 

 

registrační číslo

výsledek řízení

registrační číslo

výsledek řízení

01

přijat(a)

08

přijat(a)

02

přijat(a)

09

přijat(a)

03

přijat(a)

10

přijat(a)

04

přijat(a)

11

přijat(a)

05

přijat(a)

12

přijat(a)

06

přijat(a)

13

přijat(a)

07

přijat(a)

14

přijat(a)

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín a rozhoduje o něm krajský úřad Zlínského kraje.

 

Datum zveřejnění: 16. 4. 2018                       Mgr. Ludmila Skanderová, ředitelka  školy

 

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

 

učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ - úvazek 1,00

speciálního pedagoga - úvazek 0,05

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POZDĚCHOV

ZŠ a MŠ Pozděchov, okres Vsetín
Pozděchov 192, 756 11
IČ 70918449

V úterý 15. 5. 2018

se v době 6:30 – 8:30 a 14:30 – 16:00

koná ZÁPIS DO MŠ.

Rodiče k zápisu přinesou vyplněnou přihlášku,
průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Přihlášku najdete na www.skolapozdechov.cz v sekci Mateřská škola – Dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout osobně v MŠ.

                                                                                                                                                                    

Zápis do 1. třídy

V úterý 10. dubna 2018 proběhl zápis do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní a už se určitě těší na tradiční "školičku", kdy  budou ke konci roku navštěvovat své starší kamarády ve škole a poznávat nové školní prostředí. Všichni věříme, že si stejně zdatně povedou i po celou školní docházku a zůstane jim to nadšení pro školu a pro vše nové.

Foto zde

 

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.