Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Ve dnech 2. 7. 2018 - 17. 8. 2018 

bude provoz ZŠ a MŠ přerušen.
 

Provoz MŠ bude zahájen 20. 8. 2018, 

provoz ZŠ  27. 8. 2018.

 

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

speciálního pedagoga - úvazek 0,05

asistenta pedagoga do MŠ 
od 01. 09. 2018 - úvazek 1,00

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Loučení

A je tu opět konec roku. Čas pádí jako splašený a je za námi další školní rok. Opět nastalo trošku smutné, ale zároveň veselé a dojemné loučení s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do Valašské Polanky. Za své úsilí byli žáci odměněni krásnými vysvědčeními, vynikajícími medailemi z perníku a na památku obdrželi knihu a absolventskou šerpu.
Poslední školní den nebyl jen loučením se starým školním rokem s nejstaršími žáky, ale i s naší kolegyní paní učitelkou Jarmilou Smilkovou. V pozděchovské škole strávila nemalou část své profesní kariéry a v Pozděchově snad nenajdeme rodinu,v níž by někoho neučila. 
Jménem všech dětí, rodičů i kolegů jí přeji, aby si mohla splnit všechny své sny a přání, na které neměla čas během práce pro školu. 
Zároveň děkuji všem rodičům za nádherné květiny a dary, kterými ocenili naši práci. 
Dětem přeji krásné, slunné prázdniny a již teď se se všemi zaměstnanci na ně těšíme v novém školním roce. L. Skanderová
 
Foto zde

Výlet do Ostravy

V pondělí 25.6. 2018 žáci 1. - 5. třídy navštívili Malý Svět techniky U6“ v Ostravě a „Muzeum řeznictví“ ve Valašském Meziříčí. Tento školní výlet byl opravdu netradiční a velmi zajímavý. Dopoledne jsme prožili v unikátním prostředí Vítkovických železáren, kde jsme prostřednictvím interaktivní výstavy měli možnost cestovat v čase. Žáci si vyzkoušeli, jak lidé museli těžce pracovat v době před průmyslovou revolucí a postupně se seznámili s vynálezy, které přinesla průmyslová revoluce, až se dostali do dnešní doby plné počítačů. V sekci strojírenství si žáci v interaktivní dílně vyzkoušeli soustružení. Na vlastní kůži se přesvědčili, jak fungují fyzikální principy a mechanizmy kladky a páky. Mezi expozicemi byly tkalcovské stroje i parní stroj. V druhé části výstavy nazvané „Tajemství ocelového města“ se dozvěděli vše o výrobě železa, výrobě kolejnic a o vývoji železnic u nás. Velmi zajímavá byla expozice ponorky Nautilus kapitána Nema, kde jsme si prohlédli dobový interiér a vyzkoušeli i periskop. Nechyběly ani ukázky aut značky Škoda nebo kabina autobusu Karosa  B 932. V přízemním podlaží s vodní plochou jsme viděli různé typy vodních kol, turbín, model vodojemu a animaci klikové hřídele. V poslední části interaktivní expozice, která se věnuje akustice a vlnění, jsme se prošli světelným frekvenčním tunelem do místnosti s historickou záznamovou technikou a v závěru jsme vyšli ven akustickým tunelem. Světem techniky nás provázeli animátoři, kteří nám poskytli podrobný popis jednotlivých expozic, díky nim jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.

V odpoledních hodinách jsme navštívili zážitkové Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí. Hned po příchodu nás usadili ke stolům, kde bylo připraveno pohoštění v podobě obložených talířů, které pro nás připravil zakladatel muzea a majitel rodinné firmy „MP Krásno“ pan Karel Pilčík. Při ochutnávání jsme se dozvěděli o tradicích života lidí na Valašsku i o vzniku firmy a muzea, prostřednictvím krátkého videa. Na závěr jsme si prohlédli expozici nožů, nástrojů i strojů, které se používali dříve, ale i těch moderních, které se dnes využívají ve velkovýrobě.

Poslední zastávkou bylo náměstí ve Valašském Meziříčí, kde děti měly krátký rozchod, aby mohly něco koupit. Nechyběla ani sladká tečka na závěr, zmrzlina anebo ledová tříšť. Výlet se opravdu vydařil a příjemné počasí nám přálo celý den.   J. Kovářová

Foto zde

 

Tenisový turnaj

V pondělí 18. července proběhl v tělocvičně školy ZŠ a MŠ Pozděchov závěrečný tenisový turnaj žáků. Turnaj proběhl ve dvou kategoriích:
mladší žáci 1. - 3. třída                    starší žáci 4. - 5. třída.
V kategorii mladších tenistů se sešlo celkově 7 hráčů. Všichni tenisté odehráli nejdříve zápasy v základních skupinách a poté soutěžili v závěrečném play off. Třetí místo po velkém boji získal Jaromír Kovář, který celý turnaj odehrál velmi soustředěně. Druhé místo vybojoval Honza Kratina, který hrál technicky asi nejlepší tenis. Kromě finále vyhrál všechny své zápasy a až ve finále prohrál nejtěsnějším možným rozdílem. První místo získal Michal Michalík. Ten prohrál většinu zápasů ve skupině, ale pak se úspěšně prokousal pavoukem, ve kterém nenašel přemožitele a po zásluze získal první místo. Pořadí dalších hráčů:


4. místo – Dominik Slánský
5. místo – Ondřej Hromada
6. místo – Tomáš Gabko
7. místo – Radek Zicha

V kategorii starších tenistů se sešli jen 3 hráči. Ostatní byli bohužel nemocní. Hrálo se systémem každý s každým. Všechny tři zápasy byly velmi vyrovnané, a nechyběly v nich velké obraty. Třetí místo získal Tadeáš Vajďák, který oba své zápasy prohrál velmi těsným rozdílem – nad Terkou měl dokonce mečbol. Druhé místo obsadil Vojtěch Gabko, který hrál asi nejkrásnější švihový tenis. Bohužel v rozhodujícím zápase mu utekl začátek, a pak už jen těžko doháněl ztráty. První místo získala Tereza Štachová, která sice neriskovala, ale zároveň předvedla nejméně chyb, což na výhru v tomto turnaj stačilo.Celkově byl k vidění mnohem lepší tenis, než na vánočním turnaji a to především v mladší kategorii. Výměny byly delší a většina hráčů se snažila získávat body agresivními údery. Všem hráčům děkuji za účast a těším se na další tréninky i zápasy v dalším školním roce.                                         David Dorňák, tenisový trenér

Foto zde


 

Spaní v družině

Spaní ve školní družině … Snad ještě na žádnou akci se děti netěšily víc. Zní to tak tajemně a dobrodružně a celý týden se nešeptalo o ničem jiném.  Již od rána se postupně plnila sborovna tábornickými věcmi dětí – překračovali jsme hromady batohů, karimatek, spacáků, dek, polštářků … Akci jsme zahájili v 15.00 rozdělením dětí do družstev. Jednotlivé skupinky vyrážely v pětiminutových odstupech po fáborkách na soutěžní okruh, kde bylo připraveno 5 stanovišť se zajímavými úkoly. Týmy poznávaly stromy, květiny, houby, ale také dopravní značky a nechyběla ani morseovka, která ukrývala poslední úkol. U školy jsme si opekli špekáčky a vyhlásili vítěze celé soutěže. A zatímco někteří ještě skotačili venku u školy, druzí chystali jako překvapení  diskotéku.  K večeři si děti daly vlastnoručně vyrobenou pizzu – co si upekly, to si také snědly. Pak už si jen připravily pelíšky na spaní, oblékly se do pyžámek, vyčistily zuby a šly se dívat na pohádku. Po večerce jsme všichni zalehli do spacáků a za nekonečného šeptání a svícení baterkami děti konečně usnuly. Ráno si uklidily svá lůžka a po snídani odcházely - sice možná trošku nevyspané, ale spokojené - v doprovodu rodičů do svých domovů.           
                                                                                  E. Smetanová, G. Zichová
Foto zde

 

Den dětí

V pátek 1. června 2018 se v ZŠ a MŠ slavil Den dětí. Také letos se o organizaci postaraly maminky dětí.
Tentoktát za dětmi dorazili kamarádi z Tlapkové patroly a připravili si pro ně spoustu úkolů a zábavy. Děti byly rozděleny do skupin a společně plnily úkoly na 7 stanovištích. Při jejich plnění se učily vzájemné spolupráci a trpělivosti, ale také si prověřily své vědomosti a pohybové schopnosti. Vyzkoušely si uhasit opravdový požár, vyřešily policejní záhadu, sejmuly si otisky prstů, správně roztřídily odpadky, pochytaly rybky na udici, rozpoznaly různé druhy ptáků nebo prokázaly svou zručnost při zatloukání hřebíků. Na závěr celé trasy čekalo děti překvapení v podobě pokladu, ke kterému však musely najít správný klíč. Po splnění všech úkolů si mohly zaskákat v skákacím hradu, ozdobit si obličej  nebo vytvořit s bublifuky obří bubliny. 
Počasí bylo nádherné a celá akce se opět velmi zdařila. Nadšené a spokojené tváře dětí byly pro všechny maminky i paní učitelky tou největší odměnou.
Chtěla bych poděkovat všem ochotným maminkám, které se na organizaci celého dne podílely, ale také všem rodičům, kteří přispěli na odměny pro naše děti.
V neposlední řadě patří velký dík také obcím Prlov a Pozděchov. Díky jejich finanční podpoře mohl být zajištěn pro děti skákací hrad.                       Jitka Štachová
 
Foto zde

Školička nanečisto

Ve dnech od 6. 6. do 8. 6. 2018 proběhla pro budoucí prvňáčky „ŠKOLA NANEČISTO“.

Ve vzájemné spolupráci učitelů ZŠ a MŠ se každoročně  uskutečňuje projekt, který předškolákům pomáhá lépe poznat nové prostředí, seznámit  se se spolužáky a režimem školy. Děti  se vypravily na společnou vycházku, která byla zaměřena na bezpečnou cestu do školy a správné chování v dopravních komunikacích. Zúčastnily se výuky, plnily nenáročné úkoly, obědvaly ve školní jídelně a navštívily školní družinu.

Cílem bylo zlepšení představy prvňáčků, co je ve škole čeká. Doufáme, že tato akce byla pro všechny školní i předškolní děti přínosem a přispěla k nadšení dětí pro školní docházku.                                                                   J. Smilková

 
 
 
Foto zde

Otvírání studánek

V pátek 25. 5. 2017 se žáci ZŠ Pozděchov vydali na pěší výlet na Lovecký zámeček Trubiska, kde se konalo tradiční Otvírání studánek. Program připravili myslivci z Mysliveckého sdružení Trubiska  Pozděchov a Mysliveckého spolku Březina Prlov. 

Děti soutěžily v tříčlenných družstvech na šesti různých stanovištích, kde měly možnost prokázat nejen své znalosti o přírodě, ale i praktické dovednosti a zručnost. Při plnění jednotlivých soutěžních disciplín děti poznávaly druhy stromů, pojmenovávaly lesní zvířata, poznávaly rasy loveckých psů, házely na cíl a střílely ze vzduchovky. Součástí soutěže byl i vědomostní test. Všichni soutěžící dostali za svůj výkon nějakou odměnu a ti nejúspěšnější získali medaile s hodnotnými věcnými cenami. Na závěr nechybělo ani opékání špekáčků.

Všichni jsme si prožili hezký den a nevadil ani intenzivní déšť, který nás překvapil v závěru celé akce. Organizátoři a rodiče zajistili odvoz dětí do školy a domů za což jim velmi děkujeme. Velké poděkování patří všem myslivcům, kteří se podíleli na přípravě Otvírání studánek.                                                                               Jitka Kovářová

Foto zde

 

Svátek matek 2018

V neděli 20. května se zaplnil sál kulturního domu v Pozděchově maminkami všech věkových skupin, aby se opět potěšily vystoupením svých potomků ke Dni matek.
První dárek přinesly děti mateřské školy - kouzelný dětský muzikál Z. Svěráka a J. Uhlíře O Budulínkovi. Melodické písně jim přirostly k srdci a jejich pěvecké i herecké výkony byly nezapomenutelné.
Po takovém představení měli školáci těžký úkol - být stejně skvělí jako jejich malí kamarádi. Celé jejich vystoupení se skládalo z písní, básní, vtipů a tanců. I oni dokázali vykouzlit na rtech svých nejbližších spokojené úsměvy. Závěrečnou část svátečního programu pak obstaral dramatický kroužek pod vedením Jany Smrčkové. Pro své premiérové účinkování v Pozděchově zvolili dramatizaci dvou známých pohádek - O Červené Karkulce a  O Jeníčkovi a Mařence. Role ušité "na míru" přinesly dětským hercům velké ovace  a zasloužený potlesk všech diváků. 
Všem dětem děkuji za nádherná představení a věřím, že potlesk a slova chvály je budou motivovat k práci na příštích vystoupeních. 
Další obrovské poděkování patří všem pedagogům a vedoucí dramatického kroužku za sestavení a nacvičení celého programu a v neposlední řadě za výrobu kulis a kostýmů.                                                                                                         L. Skanderová
 
Foto zde

Zápis do 1. třídy

V úterý 10. dubna 2018 proběhl zápis do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní a už se určitě těší na tradiční "školičku", kdy  budou ke konci roku navštěvovat své starší kamarády ve škole a poznávat nové školní prostředí. Všichni věříme, že si stejně zdatně povedou i po celou školní docházku a zůstane jim to nadšení pro školu a pro vše nové.

Foto zde

 

Rytíři Čtenářského řádu

 

V pátek 27. 4. 2018 žáci 1. a 2. ročníku navštívili místní knihovnu v Pozděchově. Poté, co zdatně a bezchybně splnili zadané úkoly, byli pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Protože jim nechyběla odvaha, fantazie a znalosti v prvním „ rytířsko-čtenářském  klání“, získali trofeje - knihu (dar obce) a roční předplatné na půjčování knih (dar  knihovny).

Po pěkném zážitku si děti nakreslily „rytířské autoportréty“, které jsou k zhlédnutí v místní knihovně Pozděchov.

Věříme, že příjemná a srdečná atmosféra prožitého dopoledne se spolupracovníky knihovny (Janou Zichovou, Zdenou Haplovou, rytířem Martinem) přispěje k dalšímu nárustu čtenářů, kteří si v dnešní uspěchané a přetechnizované době rádi sednou k hezké knize. J. Smilková

 

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.