Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov
....................................................................................................................................................................

Poděkování

Děkujeme vedení obce Prlov za přidělení dotace
ve výši 100 000 Kč
na nákup myčky, židlí do jídelny a školních lavic.

L. Skanderová, ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov

..........................................................................................................................................................................................................................................

Spaní v družině

V pátek 7.6. se uskutečnilo dlouho očekávané spaní ve školní družině. Tentokrát se k nám přidaly i děti z dramatického kroužku. Všichni se velmi těšili. Kdo by také nechtěl prožít zajímavé odpoledne se svými spolužáky zakončené nočním dobrodružstvím? Nejdříve jsme se vydali do dětského zábavního centra Galaxie ve Zlíně. Už samotná jízda hasičskými auty byla pro mnohé velkým zážitkem. V Galaxii se děti vyřádily a náramně si to užily. Však také dost vyhládly, a proto jim objednaná pizza velmi chutnala. Po návratu ze Zlína nemohl chybět táborák s opékáním špekáčků. A myslíte, že už toho měly děti za celý den dost? Ani zdaleka. Ještě je čekala diskotéka  a když se začalo stmívat, mohli jste po škole narazit na skupinky dětí se svítilnami v rukou, luštící záhadné vzkazy. Pokud se jim podařilo tajemné šifry rozluštit, objevily skrýš bonbónů. Na závěr jsme si ještě zahráli společenskou hru „Máme rádi Česko“. Potom už se ti nejmenší zachumlali do svých připravených pelíšků a ti větší je následovali po skončení filmu, na který se ještě mohli dívat. Škola ztichla a všichni si vychutnávali zasloužený, ničím nerušený spánek. G. Zichová

Foto zde

.......................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Den dětí

V pátek 31. 5. se ve škole uskutečnil tradiční Dětský den, který pro děti připravili jejich rodiče. Tématem letošního dne byly „Staré časy“
Děti si na sedmi stanovištích mohly vyzkoušet různé práce, které dříve patřily k běžnému životu.
Vyzkoušely si stloukání másla, drhnutí peří, poznávaly různé druhy mouky a jejich mletí, mohly ochutnat připravené jednoduché placky. Zahrály si na Popelku při přebírání luštěnin a zjišťovaly, jak dobře umí rozeznat různé druhy bylin a koření.
Největší zájem byl o stanoviště, kde si ukázaly různé druhy nářadí potřebné k práci se dřevem a řezaly klasickou pilkou. Nevšední zájem byl rovněž o praní prádla na valše a přišívání záplat.
Děti, které zrovna neplnily žádné úkoly, si nechávaly namalovat obličej, vytvořily si ozdobu z pedigu nebo korálků a zastřílely si z luku nebo samostřílu. A pokud nic z toho nezaujalo, zaskákaly si v nafukovacím dětském koutku, na který se složily obce Pozděchov a Prlov.
Pokud našly správný klíč od truhly, získaly  na závěr vytouženou odměnu, kterou zakoupili organizátoři z finančních darů rodičů školky i školy.

Dětský den byl úžasný, a proto chci velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci ( Hromadová J., manželé Z. a M. Novosadovi, Michalíková J., Balejová K., Kratinová M., Polčáková P., Polčáková P., Čalová D., Slánská V., Slezáková M., Zádrapová L., Zichová G. Smrčková J.) nebo přispěli finančním obnosem na odměny a pronájem dětského koutku.

Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

Besídka k Svátku matek

V neděli 19. května 2019 se v kulturním sále Obecního úřadu v Pozděchově konala tradiční besídka k Svátku matek. Jako vždy byl sál zaplněn do posledního místa, jelikož všechny maminky, babičky, tety a další hosté se chtěli potěšit vystoupením svých nejmilejších.
A ti je rozhodně nezklamali. Nejdříve diváky dojali k slzám ti nejmenší s pohádkou „O princezně Pink Pink“. Tentokrát však nežasli jen nad výkony malých herců, ale i nad jejich kostýmy, které pro ně vyráběly paní učitelky svépomocí. Vystoupení základní školy uvedly děti 1. třídy veršovanou pohádkou „Cvrček a mravenci“. Poprvé děti vystupovaly před mikrofony úplně samy, nemohly svou nervozitu schovat za společné vystoupení, a přesto zvládly tento úkol bez jediného přeřeknutí.
Hudební scénka „Sanitka“ žáků 2. a 3. třídy roztleskala diváky svou chytlavou melodií a zdařilou dramatizací.
Žáci 4. a 5. třídy zaujali příběhem z knihy A. Lingrenové „Kalle má podezření.“
Podruhé vystoupily  na veřejnosti dívky tanečního oboru ZUŠ Folklorika z Uherského Hradiště. Tato ZUŠ u nás pracuje první rok a taneční obor si získal velkou oblibu. Však také tanec na píseň „Pátá“ zatancovaly s neobyčejným nadšením.
Vyvrcholením pak byla poslední dvě vystoupení. Dramatický kroužek se představil s pohádkou „Sněhurka“, kterou vtipně upravila vedoucí kroužku paní Smrčková.
Poslední vystoupení měla děvčata kolem Romany Trchalíkové, která ve volných chvílích natrénovala moderní tanec na píseň „Best of“. Svým nadšením strhly k tanci i mnohé děti z mateřské školy. Plný sál a velký potlesk byl určitě pro děti i pro všechny dospělé, kteří se do přípravy zapojili, velkou odměnou. Obrovské poděkování patří kolegyním i kolegům, kteří obětovali svůj volný čas nácviku, přípravě kostýmů a předvedení všech částí vystoupení. 
L. Skanderová

Foto zde

........................................................................................................................................................................

Poděkování

Děkujeme všem hostům,
kteří na besídce k Svátku matek přispěli na dramatický kroužek.
Celkem se vybralo 3 081 Kč. 

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

učitele/ku I. st. ZŠ - úvazek 0,6

 

 

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.