Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov
....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, 

v MENU - Základní škola - zájmové kroužky naleznete rozvrh kroužků.
 Do 8. 11. jsou páteční kroužky (Deskové hry + tanec - ZUŠ) v náhradním termínu, který mají děti uveden na rozvrhu, který dostali v pondělí 9.9.
 Kroužek evangelického náboženství začíná 18.9.

 
                                                                                                                            

Opět ve škole

Začal další školní rok a s ním jsme ve škole přivítali 12 prvňáčků. Počet dětí v základní škole se tedy zvýšil o dalších 5, takže v současné době jich máme 47. Všem jim přeji úspěšný, na zážitky bohatý školní rok. Snad k nim přispějí i pravidelné akce, které naše škola pořádá, množství kroužků, které zde pracují a v neposlední řadě i celý kolektiv dospělých ZŠ a MŠ Pozděchov.  L. Skanderová
Foto zde

První výlet v novém školním roce

Uprostřed prvního týdne jsme se vydali na náročný výlet do Seninky. Zvolili jsme trasu přes Vartovnu, kde někteří odvážní vystoupali i na krásnou rozhlednu, která letos slavila prvních deset let od svého postavení. Cesta k ní vedla nádherným prostředím Vizovických vrchů, k jejichž kráse přispělo i pěkné počasí. Strmé stoupání před koncem výstupu sice některým dětem činilo potíže, ale cestu dolů z kopce do obce Seninka zvládly velmi rychle. Odměnou jim pak byla prohlídka motomuzea a jízda dnes už historickým autobusem zpět do Pozděchova. L. Skanderová
Foto zde

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

učitele/ku I. st. ZŠ - úvazek 0,6

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

 

.......................................................................................................................

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.