Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Vážení rodiče,

ve dnech 27. 12. 2018 - 2. 1. 2019 

bude provoz mateřské školy přerušen.

Děkuji za pochopení. 

L. Skanderová, ředitelka školy

Smlouva s peklem

V neděli 16. 12. 2018 byl pozván dramatický kroužek pod vedením Jany Smrčkové k účinkování na vánočním programu v Prlově. I když v letošním roce chodí do kroužku méně dětí, sklidily stejný, ne-li ještě větší potlesk než loni. Hra jim totiž byla napsána na míru paní Smrčkovou a každý účinkující vložil do své role to nejlepší ze sebe, co mohl. Vystoupení bylo úžasné a tak potlesk vděčných diváků nebral konce. Již teď se těšíme, co nám děti předvedou k Svátku matek. Vedoucí kroužku, povzbuzená hřejivými slovy diváků, uvažuje nad zapojením dětí do některé soutěže dětských dramatických kroužků.  L. Skanderová
Foto zde

Příchod svatých Lucií

Předvánoční čas neuvěřitelně běží. Po Mikulášské nadílce přišly 13. prosince do školy i Lucky. Cestu znaly, vždyť chodí do školy zahnat zlé moci a zkontrolovat pořádek ve škole již pátý rok.     
L. Skanderová
Foto zde
 

Pozděchovské děti v Českém rozhlase Zlín

Ve středu 5. 12. byl s našimi dětmi natočen program,
který byl uveden na rozsvícení stromečku v Pozděchově.
Poslechnout si jej můžete na stanici
Český rozhlas Zlín (89,5 FM nebo 97,5 FM)
od 11. 12. do 17. 12. 2018 vždy v 6:50 hod. a v 13:50 hod.
Od úterý 18. 12. bude uložen na webové stránce zde.

Mikuláš 2018

Ve čtvrtek 6. prosince opět sestoupil z nebes do naší školy Mikuláš se svou družinou. Tentokrát se mezi jeho pomocníky vloudil i jeden zvláště odpudivý čert, který měl zálusk na některé nebezdníky. Ale ani tentokrát neuspěl, musel odejít s nepořízenou. Všechny děti za krásně přednesenou báseň nebo koledu a slib poslušnosti dostaly sladkou odměnu. Děkujeme paní Kratinové za napečení perníčků pro prvňáčky a obci Prlov za zapůjčení masek. L. Skanderová
 
Foto zde

Návštěva v Hostětíně

Letos jsme jako  cíl naší návštěvy vánočního programu zvolili  středisko Centrum Veronica v Hostětíně, který leží na úpatí Bílých Karpat. A děti s námi souhlasily, že to byla výborná volba. Během příjemného dopoledne se seznámily zase trochu jinak s vánočními zvyky, prostřednictvím poznávání koření se vydaly na cestu po stopách zemí, kde se koření pěstuje, upekly si vynikající vánočku a vyrobily výrobek z vlny. Toto středisko je mimo jiné známé výrobou rozličných punčů a tak jako přípitek na zdraví do nového roku si tímto punčem připily.  L. Skanderová
 
Foto zde

Vánoční dílny

Přiblížil se adventní čas a s ním i druhé setkání nad vánočními výrobky, které budou dětěm krášlit domovy celý advent a Vánoce. Jejich zaujetí a vytvoření si všech nabízených dekorací svědčilo o tom, že berou krásu svých domovů vážně a že dokáží opustit své počítače, tablety, telefony a strávit bez nich krásné, tvůrčí odpoledne. Za všechny, kteří dílny připravili, jim chci poděkovat, protože jejich zaujetí nám přinášelo radost a utvrzení, že jsme nestrávili svůj volný čas přípravou dílen zbytečně. Děkujeme také za slova chvály od dospělých návštěvníků, která nás potěšila a utvrdila, že náročná příprava se opravdu vyplatila. Velké poděkování patří mým kolegyním, kolegovi i kuchařkám, kteří tento báječný páteční podvečer připravili. Díky také Místní akční skupině Hornolidečska, z.s., která pro nás zakoupila polotovary na výrobu dřevěné vločky od soukromého dodavatele.
Vám všem přeji krásný, klidný adventní čas a požehnané vánoční svátky.  L. Skanderová
 
Foto zde

Vánoční besídka v MŠ


Děti z mateřské školy si letos pro své rodiče připravily předvánoční překvapení v podobě pohádky. Společnými silami nacvičily operku s názvem: „O dvanácti měsíčkách“ od autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. 
Dne 27. 11. 2018 v 16:00 se zaplnila herna oddělení Sluníček rodiči a prarodiči, kteří zvědavě čekali, co si pro ně jejich šikovná dítka připravila.
Děti byly velmi napjaté a nervozita vzala za své, a tak jsme zapojili i maminku hlavní postavy. Když se spustila hudba a pohádka začala, nervozita z dětí opadla a povedlo se jim krásně zinscenovat celou pohádku. Jsme potěšeni, že se besídka vydařila a děti svým hereckým výkonem překvapily nás i své nejbližší. T. Mrnuštíková

Foto zde

Besedy v knihovně

V pátek uskutečnily pracovnice Masarykovy veřejné knihovny ze Vsetína pro naše děti tři zajímavé besedy, které byly připraveny opět v součinnosti s Akční skupinou Hornoliděčska, z. s. První a druhá třída se přenesla do světa pohádek, jejichž prostřednictvím se učili pracovat v týmu, rozvíjeli čtenářské dovednosti a čtení. Třetí třída se hravou formou seznámila se základy etiky. Nejstarší děti si pak ve skupinách pomocí myšlenkových map vytvořily krásné práce na téma vesmír.
Foto zde
s předvídáním, analýza textu.
 

Práce se dřevem

V pátek 16. 11. 2018 v rámci pracovního vyučování si děti  pod dohledem odborného učitele vyráběly výrobky ze dřeva. Chlapci si vyzkoušeli z polotovarů, které nejdříve obrousili, slepit autíčko a děvčata stojan na šperky. Vzhledem k tomu, že na naší škole nemáme specializovanou učebnu na práci se dřevem, využili jsme nabídky sdružení MAS Hornolidečska z.s., která nám tento výukový program zprostředkovala a také dotovala cenu výrobků. Za všechny děti vřele děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
 
Foto zde

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

speciálního pedagoga - úvazek 0,05

učitele/ku I. st. ZŠ - úvazek 0,6

asistenta pedagoga do ZŠ

úvazek 0,4 - odpolední družina

 

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.