Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

 

učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ - úvazek 1,00

speciálního pedagoga - úvazek 0,05

asistenta pedagoga - úvazek 0,5 

(pracovní doba - 11:30 - 15:30)

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Svátek matek 2018

V neděli 20. května se zaplnil sál kulturního domu v Pozděchově maminkami všech věkových skupin, aby se opět potěšily vystoupením svých potomků ke Dni matek.
První dárek přinesly děti mateřské školy - kouzelný dětský muzikál Z. Svěráka a J. Uhlíře O Budulínkovi. Melodické písně jim přirostly k srdci a jejich pěvecké i herecké výkony byly nezapomenutelné.
Po takovém představení měli školáci těžký úkol - být stejně skvělí jako jejich malí kamarádi. Celé jejich vystoupení se skládalo z písní, básní, vtipů a tanců. I oni dokázali vykouzlit na rtech svých nejbližších spokojené úsměvy. Závěrečnou část svátečního programu pak obstaral dramatický kroužek pod vedením Jany Smrčkové. Pro své premiérové účinkování v Pozděchově zvolili dramatizaci dvou známých pohádek - O Červené Karkulce a  O Jeníčkovi a Mařence. Role ušité "na míru" přinesly dětským hercům velké ovace  a zasloužený potlesk všech diváků. 
Všem dětem děkuji za nádherná představení a věřím, že potlesk a slova chvály je budou motivovat k práci na příštích vystoupeních. 
Další obrovské poděkování patří všem pedagogům a vedoucí dramatického kroužku za sestavení a nacvičení celého programu a v neposlední řadě za výrobu kulis a kostýmů.                                                                                                                         L. Skanderová
 
Foto zde

Zápis do 1. třídy

V úterý 10. dubna 2018 proběhl zápis do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní a už se určitě těší na tradiční "školičku", kdy  budou ke konci roku navštěvovat své starší kamarády ve škole a poznávat nové školní prostředí. Všichni věříme, že si stejně zdatně povedou i po celou školní docházku a zůstane jim to nadšení pro školu a pro vše nové.

Foto zde

 

Rytíři Čtenářského řádu

 

V pátek 27. 4. 2018 žáci 1. a 2. ročníku navštívili místní knihovnu v Pozděchově. Poté, co zdatně a bezchybně splnili zadané úkoly, byli pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Protože jim nechyběla odvaha, fantazie a znalosti v prvním „ rytířsko-čtenářském  klání“, získali trofeje - knihu (dar obce) a roční předplatné na půjčování knih (dar  knihovny).

Po pěkném zážitku si děti nakreslily „rytířské autoportréty“, které jsou k zhlédnutí v místní knihovně Pozděchov.

Věříme, že příjemná a srdečná atmosféra prožitého dopoledne se spolupracovníky knihovny (Janou Zichovou, Zdenou Haplovou, rytířem Martinem) přispěje k dalšímu nárustu čtenářů, kteří si v dnešní uspěchané a přetechnizované době rádi sednou k hezké knize. J. Smilková

 

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.