Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Lyžařský výcvik

I v letošním roce se uskutečnil na konci ledna lyžařský výcvik, byť sněhové podmínky byly velmi špatné. Byla to zásluha především pana Pavla Zichy, kterému se podařilo na svahu vykouzlit sníh, i když okolní stráně spíše připomínaly předjaří. Jelikož v loňském roce byly děti velmi spokojené, přihlásily se letos všechny a pod vedením čtyř instruktorů z Alceda se buď zdokonalily nebo naučily základy lyžování. 
Velké poděkování patří všem rodičům i obci za pomoc při dopravě dětí a pedagogickým pracovníkům za výpomoc v družstvu začátečníků.
L. Skanderová
 
Foto zde

Poděkování za sponzorský dar.

Vedení školy ZŠ a MŠ Pozděchov děkuje
panu Milanu Kovářovi,
který v letech 2016 a 2017
daroval naší škole 4 000 Kč.
V mateřské škole byly za tyto peníze
zakoupeny hračky,
ve škole pak hry do školní družiny.

Vřele děkujeme.

Děkujeme obci Prlov za dotaci 100 000 Kč 

a obci Pozděchov za navýšení rozpočtu o 40 000 Kč 

na koupi konvektomatu do školní kuchyně.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

 

učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ - úvazek 0,45

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016 a bude pokračovat i v dalším školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.