Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov
....................................................................................................................................................................

Provoz školy během měsíce srpna

Vážení rodiče,
od 1. srpna je uzavřen provoz celé ZŠ a MŠ Pozděchov. Všichni zaměstnanci budou čerpat dovolenou do 19. 8. 2020, resp. 23. 8. 2020. V týdnu od 24. 8. 2020 se můžete obracet se svými dotazy na všechna uvedená telefonní čísla. Informace o průběhu školního roku 2020/2021 budou zveřejňovány od tohoto data na webových stránkách.
L. Skanderová
.............................................................................................................................................................................................................................................

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020

Čas běží nezávisle na radostech či nesnázích člověka, a tak se i naše děti dočkaly konce školního roku. Pravda, roku v mnohém vyjíměčného. Vždyť kdo by v září předvídal, že budou skoro tři měsíce doma a přesvědčí se, že ne každý krásný sen se promění v krásnou skutečnost.
Až do března nebylo školáka, který by netoužil po delších prázdninách. A vida, po nucené karanténě přišla většina dobrovolně do školy, aby se alespoň na měsíc vrátila k pravidelnosti, na kterou dosud spíše lamentovala.
Díky rozvolňování mimořádných opatření se všichni dříve nebo později vrátili ke své práci a děti do školy.
A také proto jsme se mohli poslední den v roce setkat se všemi a naposledy vidět pospolu naši pátou třídu. Jedenáct dětí tímto dnem opustilo svou první školu, kde díky spojení s mateřskou školou některé strávily i osm let. V lidském životě je to ta kratší etapa, ale určitě významná a nezapomenutelná. Vždyť to byla první zkouška samostatnosti a všichni ji podle svých schopností zvládli. My dospělí jim přejeme šťastné zářijové vykročení do školy ve Valašské Polance, aby si našli další kamarády a přitom nezapomněli na ty pozděchovské. 
Všem rodičům bych chtěla poděkovat za velmi dobrou spolupráci, za obětavost a trpělivost, se kterou většina z Vás přistupovala k  novým povinnostem souvisejícím s uzavřením školy. Rovněž vřele děkuji rodičům, zaměstnancům i vedení obce za ocenění mé šestileté práce ve škole.
L. Skanderová
Foto zde
.................................................................................................................................................................................................................................................

Otvírání studánek

Každoroční "Otvírání studánek" se tradičně koná v 2,5 km vzdáleném, malebném, rozlehlém areálu myslivecké chaty a loveckého zámečku na Trubiskách. Za vydatného a dlouhotrvajícího deště by se akce nemohla uskutečnit a tak ji  Myslivecké sdružení Trubiska Pozděchov a Myslivecký spolek Březina Prlov přesunulo k nám do školy.
Zde je vyhlíželo 11 týmů dětí, pečlivě rozdělených tak, aby šanci na výhru měla každá skupina. Po nástupu a slavnostním přivítání se mohlo začít.  Nejprve se prověřovaly znalosti v krátkém testu. Poté skupinky postupně plnily úkoly na stanovištích.  
Nejžádanější byla střelba ze vzduchovky, kterou si vyzkoušely i paní učitelky. K lehčím úkolům patřilo určovaní psích plemen,  k těžším pak poznávání stromů, loveckých trofejí a vycpanin.
Po vyhodnocení znalostí a dovedností následovalo slavnostní vyhlášení. Vítězným týmem se stali - Vaňharová T., Čalová N., Polčák S. a Zádrapa Č. První až třetí místo bylo oceněno dárky s mysliveckou tematikou.  Ostatní získali balíček sladkostí.
Protože myslivci mají akci propracovanou do sebemenšího detailu, nechybělo ani občerstvení. Podával se opékaný špekáček s limonádou.
Do následujícího ročníku si dáváme předsevzetí lépe rozpoznat dlaska tlustozobého a jasan ztepilý. 
Milí myslivci, děkujeme mnohokrát za velmi vydařenou akci, děkujeme za váš čas, trpělivost, ochotu a těšíme opět za rok. T. Gilgová
 

Foto zde

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

Jak Zdravík s Jedlíkem uzdravili Betynku

A když velcí, tak i malí. Přeci si nebudeme závidět! S besedou o základech zdravé výživy  přijela lektorka,  paní Koryčanská, ve čtvrtek 18.6. i do naší 2. a 3. třídy. Tentokrát zvolila formu pohádky. 
Důležitou úlohu v pohádkách sehrávají čísla, především číslo tři, a proto vyprávěla pohádku o 3 hrdinech a to o Jedlíkovi, Zdravíkovi a Betynce. 
Protože specifikem českých pohádek je to, že zlo je v nich často napraveno, začal si obézní Jedlík chystat zdravé svačinky do školy a spolu se Zdravíkem zachránili Betynku od smutnění a hladovění a přibrali ji do své party. 
Jezdili spolu na kole, používali správné ochranné pomůcky při sportu, bezpečně se chovali při přípravě pokrmů, jedli potraviny, které jsou důležité pro správnou funkci svalů, střev, mozku i kostí. 
 A co naše děti? Pomocí kritického myšlení zjistily, že cukr jejich zoubkům škodí, že si vytváří správné sportovní návyky a své vzory vidí především ve svých tatíncích.  
Takže milé maminky, nenechme se zahanbit a hurá za sportem! T. Gilgová

A když velcí, tak i malí. Přeci si nebudeme závidět! S besedou o základech zdravé výživy přijela lektorka, paní Koryčanská, ve čtvrtek 18.6. i do naší 2. a 3. třídy. Tentokrát zvolila formu pohádky. 
Důležitou úlohu v pohádkách sehrávají čísla, především číslo tři, a proto vyprávěla pohádku o 3 hrdinech a to o Jedlíkovi, Zdravíkovi a Betynce. 
Protože specifikem českých pohádek je to, že zlo je v nich často napraveno, začal si obézní Jedlík chystat zdravé svačinky do školy a spolu se Zdravíkem zachránili Betynku od smutnění a hladovění a přibrali ji do své party. 
Jezdili spolu na kole, používali správné ochranné pomůcky při sportu, bezpečně se chovali při přípravě pokrmů, jedli potraviny, které jsou důležité pro správnou funkci svalů, střev, mozku i kostí. 
A co naše děti? Pomocí kritického myšlení zjistily, že cukr jejich zoubkům škodí, že si vytváří správné sportovní návyky a své vzory vidí především ve svých tatíncích. Takže milé maminky, nenechme se zahanbit a hurá za sportem! T. Gilgová

Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

Babička čte dětem

V pátek 19. 6. 2020 nás ve školce navštívila babička Věruška, která si pro děti ze třídy Sluníček připravila pohádku „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Babička nezůstala jen u čtení, s dětmi si také povídala o svém dětství, o tradičních dětských hrách a měla pro ně připraveny různé aktivity. Děti měly za úkol přiřazovat vhodné obrázky tradičních dětských her k obrazu ročního období od Josefa Lady, skládaly puzzle krtka v kalhotkách a vybarvovaly omalovánku.

Děkujeme babičce Věrušce za krásně strávené dopoledne. I. Rabasová

Foto zde

 

........................................................................................................................................................................................................................................

Dopravní kurz

Poučeni o zdravém životním stylu se žáci 4. + 5. třídy vypravili na dopravní hřiště do Vsetína, aby potvrdili názor lektorky, paní Koryčanské, že máme nejen šikovné, ale i sport milující děti. Celé dopoledne bylo vlastně simulací zkoušky v autoškole. Po testech, které dopadly slušně, přišla na řadu praktická zkouška. Že umí děti perfektně jezdit na kole, to bylo jasné, i proto si chtěly raději vyzkoušet jízdu na motokáře. Ať už jezdily na čemkoliv, přesvědčily se, že to přece jen není tak jednoduché, jak se zdálo. Občas zajely do jiného jízdního pruhu, občas neukázaly směr jízdy, občas nedaly přednost z vedlejší silnice a někdy dokonce málem srazily chodce. Ti ovšem byli velmi rozvážní, a přestože měli zelenou, raději se přesvědčovali, zda si jich spolužáci všimli. A proto jsme se všichni ve zdraví vrátili - poučeni o dopravě ve větším městě a spokojeni s příjemně stráveným dopolednem. 
L. SkanderováPoučeni o zdravém životním stylu se žáci 4. + 5. třídy vypravili na dopravní hřiště do Vsetína, aby potvrdili názor lektorky, paní Koryčanské, že máme nejen šikovné, ale i sport milující děti. Celé dopoledne bylo vlastně simulací zkoušky v autoškole. Po testech, které dopadly slušně, přišla na řadu praktická zkouška. Že umí děti perfektně jezdit na kole, to bylo jasné, i proto si chtěly raději vyzkoušet jízdu na motokáře. Ať už jezdily na čemkoliv, přesvědčily se, že to přece jen není tak jednoduché, jak se zdálo. Občas zajely do jiného jízdního pruhu, občas neukázaly směr jízdy, občas nedaly přednost z vedlejší silnice a někdy dokonce málem srazily chodce. Ti ovšem byli velmi rozvážní, a přestože měli zelenou, raději se přesvědčovali, zda si jich spolužáci všimli. A proto jsme se všichni ve zdraví vrátili - poučeni o dopravě ve větším městě a spokojeni s příjemně stráveným dopolednem. 
L. Skanderová

Poučeni o zdravém životním stylu se žáci 4. + 5. třídy vypravili na dopravní hřiště do Vsetína, aby potvrdili názor lektorky, paní Koryčanské, že máme nejen šikovné, ale i sport milující děti. Celé dopoledne bylo vlastně simulací zkoušky v autoškole. Po testech, které dopadly slušně, přišla na řadu praktická zkouška. Že umí děti perfektně jezdit na kole, to bylo jasné, i proto si chtěly raději vyzkoušet jízdu na motokáře. Ať už jezdily na čemkoliv, přesvědčily se, že to přece jen není tak jednoduché, jak se zdálo. Občas zajely do jiného jízdního pruhu, občas neukázaly směr jízdy, občas nedaly přednost z vedlejší silnice a někdy dokonce málem srazily chodce. Ti ovšem byli velmi rozvážní, a přestože měli zelenou, raději se ujišťovali pohledem, zda si jich spolužáci všimli. A proto jsme se všichni ve zdraví vrátili - poučeni o dopravě ve větším městě a spokojeni s příjemně stráveným dopolednem.                           
L. Skanderová

Foto zde

................................................................................................................................................................................................................................................

                                   Rozloučení s předškoláky

Křížem – krážem, klikyhákem,
ve školce jsem předškolákem.
Za chvíli jí podám ručku a zamávám na rozlučku.
Čeká mě už první třída, velká škola, bílá křída.
Po létě prý přijde den, kdy se stanu školákem.

Bude nám po vás smutno, děti…
Přejeme vám, milí budoucí prvňáčci, aby se vám               ve škole dařilo a abyste byli pořád spokojení
                                                           a šťastní! Zaměstnankyně MŠ
 
Foto zde
............................................................................................................................................................................................................................................

Zdraví dětem

Správně načasované téma "Zdraví dětem" přivezla lektorka v úterý 16.6.2019 našemu 4. a 5. ročníku. Kdy jindy se zamýšlet nad zdravím než v době Covidu? V médiích se vedly dlouhé debaty jak zabránit Covidu a posílit své tělo i mysl. Já sama jsem začala praktikovat 3 věci a tím je otužování, koupě a používání klíčící misky a konzumace raději domácích buchet než průmyslově vyráběných s přidanými konzervačními látkami. 
K zdravému životnímu stylu patří vhodné životní prostředí. To nám lektorka upřímně záviděla. Krásné lesy, čistý vzduch, spoustu malých rybníků u stavení. Prý kdyby někdy začala stavět, tak jedině u nás. 
Dalším důležitým bodem je vysoká pohybová aktivita. Při sportu se vyplavuje endorfin, hormon štěstí, který způsobuje dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí bolest. Děti mají spoustu kroužků jako tenis, hasičský kroužek, často jezdí na kole, v letních měsících i do školy.  Za spokojené děti máme také obrovskou pochvalu. 
A co zdravá strava? Svačinky lektorka nezhodnotila, protože než se nadála, děti svačily na čerstvém vzduchu - na lavičkách. Ale stravu můžete posoudit sami. Jak se jim práce dařila uvidíte na fotografiích, kdy děti dostaly skupinový úkol, ve kterém měly vytvořit z novinových letáků dobrý příklad  x špatný příklad snídaně, oběda či večeře.  T. Gilgová

Správně načasované téma "Zdraví dětem" přivezla lektorka v úterý 16.6.2019 našemu 4. a 5. ročníku. Kdy jindy se zamýšlet nad zdravím než v době Covidu? V médiích se vedly dlouhé debaty jak zabránit Covidu a posílit své tělo i mysl. Já sama jsem začala praktikovat 3 věci a tím je otužování, koupě a používání klíčící misky a konzumace raději domácích buchet než průmyslově vyráběných s přidanými konzervačními látkami. 
K zdravému životnímu stylu patří vhodné životní prostředí. To nám lektorka upřímně záviděla. Krásné lesy, čistý vzduch, spoustu malých rybníků u stavení. Prý kdyby někdy začala stavět, tak jedině u nás. 
Dalším důležitým bodem je vysoká pohybová aktivita. Při sportu se vyplavuje endorfin, hormon štěstí, který způsobuje dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí bolest. Děti mají spoustu kroužků jako tenis, hasičský kroužek, často jezdí na kole, v letních měsících i do školy.  Za spokojené děti máme také obrovskou pochvalu. 
A co zdravá strava? Svačinky lektorka nezhodnotila, protože než se nadála, děti svačily na čerstvém vzduchu - na lavičkách. Ale stravu můžete posoudit sami. Jak se jim práce dařila uvidíte na fotografiích, kdy děti dostaly skupinový úkol, ve kterém měly vytvořit z novinových letáků dobrý příklad x špatný příklad snídaně, oběda či večeře.  T. Gilgová

Foto zde

..............................................................................................................................................................................................................................................

Setkání se spisovatelkou

Zaposlouchat se do autorského čtení se člověku podaří jen několikrát za život. Žákům 2. a 3. ročníku se takový zážitek již splnil. V pátek 12. června naši školu navštívila pedagožka a spisovatelka Lenka Rožnovská.  Autorka, která se svou tvorbou soustředí na děti předškolního a mladšího školního věku. Pro besedu v naší třídě si vybrala bajku Statečná lvíčata.
Odvážná lvíčata Sofie a Viktor jsou hlavními hrdiny moderní bajky situované do africké savany, která vypráví věčný příběh o moudrosti přírody a síle rodinného pouta, jež vítězí nad lidskou zvůlí a krutostí.
Děti si příběh zdramatizovaly, dozvěděly se zajímavosti o afrických zvířatech, zjistily, co obnáší práce spisovatele a jak správně zvolit a pracovat s ilustracemi,  dostaly odpovědi na své dotazy a v závěru si  nechaly podepsat zakoupené knihy. 
Scénické čtení nadchlo děti i samotné pedagogy.  T. GilgováZaposlouchat se do autorského čtení se člověku podaří jen několikrát za život. Žákům 2. a 3. ročníku se takový zážitek již splnil. V pátek 12. června naši školu navštívila pedagožka a spisovatelka Lenka Rožnovská.  Autorka, která se svou tvorbou soustředí na děti předškolního a mladšího školního věku. Pro besedu v naší třídě si vybrala bajku Statečná lvíčata.
Odvážná lvíčata Sofie a Viktor jsou hlavními hrdiny moderní bajky situované do africké savany, která vypráví věčný příběh o moudrosti přírody a síle rodinného pouta, jež vítězí nad lidskou zvůlí a krutostí.
Děti si příběh zdramatizovaly, dozvěděly se zajímavosti o afrických zvířatech, zjistily, co obnáší práce spisovatele a jak správně zvolit a pracovat s ilustracemi,  dostaly odpovědi na své dotazy a v závěru si  nechaly podepsat zakoupené knihy. 
Scénické čtení nadchlo děti i samotné pedagogy.  T. Gilgová

Zaposlouchat se do autorského čtení se člověku podaří jen několikrát za život. Žákům 2. a 3. ročníku se takový zážitek již splnil. V pátek 12. června naši školu navštívila pedagožka a spisovatelka Lenka Rožnovská.  Autorka, která se svou tvorbou soustředí na děti předškolního a mladšího školního věku. Pro besedu v naší třídě si vybrala bajku Statečná lvíčata.
Odvážná lvíčata Sofie a Viktor jsou hlavními hrdiny moderní bajky situované do africké savany, která vypráví věčný příběh o moudrosti přírody a síle rodinného pouta, jež vítězí nad lidskou zvůlí a krutostí.
Děti si příběh zdramatizovaly, dozvěděly se zajímavosti o afrických zvířatech, zjistily, co obnáší práce spisovatele a jak správně zvolit a pracovat s ilustracemi,  dostaly odpovědi na své dotazy a v závěru si  nechaly podepsat zakoupené knihy. 
Scénické čtení nadchlo děti i samotné pedagogy.  T. Gilgová

Foto zde

...............................................................................................................................................................................................................................................

Setkání s dětskou spisovatelkou

V pátek 12. 6. přišla nejstarší děti navštívit dětská spisovatelka Lenka Rožnovská. Ta se nejdříve představila, aby pak povídala o práci spisovatele a vysvětlila jim, jak probíhá vydání nové knihy. Následně dětem představila zajímavým způsobem svoji knihu Mobilmánie v pohádkové říši. Vybrala si 6 dětí, které jí pomohly divadelně ztvárnit větší obsah knihy. Hlavní roli si zahrála přímo paní spisovatelka a děti obsadily vedlejší role. Pro ně byly připraveny i paruky a další rekvizity. Děti tohle netradiční představení knihy velmi bavilo a na konci následovalo více než 15 dotazů na paní spisovatelku. D. Dorňák
 
Foto zde
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................

Setkání s dětskou spisovatelkou

V pátek 12.6. přišla do 1. třídy dětská spisovatelka Lenka Rožnovská a představila prvňáčkům velmi originálním způsobem svoji knihu Já, štěně. Co všechno se musí malé štěně naučit, než si pro něj může přijít nový páníček? Než se ze štěněte stane pes, musí zvládnout spoustu věcí… A to všechno si vyzkoušeli i prvňáčci. Zahráli si hry, ve kterých plnili úkoly jako malé štěňátko Charlie z knihy. Na závěr si každý vyrobil své malé štěně z papíru. Setkání se spisovatelkou se prvňáčkům moc líbilo, protože si jako malá štěňata užili spoustu legrace.
J. Kovářová Ondrušková

Foto zde

 

.............................................................................................................................................................................................................................................

Zkusme to zdravě

V úterý 9. 6. 2020 proběhl v 1. třídě projektový den s názvem: „ Jak Zdravík s Jedlíkem uzdravili Betynku“. Žáci se hravou formou učili o zdravém životním stylu. Prostřednictvím pohádky, úkolů a her, se dozvěděli, co je pro naše tělo prospěšné a co naopak škodí. Na konci programu žáci dokázali správně vybrat zdravé potraviny a ve skupinkách sestavili pyramidu zdravé výživy. Program se prvňáčkům líbil a lektorce Jáje, která si program připravila, potleskem poděkovali.
J. Kovářová
 
Foto zde
 
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................

Pasování prvňáčků do Čtenářského řádu

V úterý 2. června 2020 byli prvňáčci ze ZŠ Pozděchov pasováni na čtenáře a ochránce knih. Program pro děti si připravila paní Zdena Haplová z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Aby mohli být prvňáčci přijati do řádu čtenářského, museli splnit tři úkoly. V prvním úkolu přečetli úryvek z pohádky, ve druhém úkolu skládali slovo KNIHA z písmen a třetím úkolem byl slib, ve kterém slíbili, jak se budou ke knihám chovat a jak budou knihy chránit. Všechny tři úkoly se podařilo všem úspěšně splnit a prvňáčci se stali ochránci knih řádu čtenářského. Knihovna v Pozděchově k této slavnostní příležitosti darovala prvňáčkům poukaz na registraci do knihovny a knihu. 
Děkujeme Obci Pozděchov za nákup knih i knihovně za příjemné dopoledne. Prvňáčkům se pasování líbilo a nová kniha jim udělala velikou radost. J. Kovářová Ondrušková

Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

Dětský den

I když kvůli koronaviru nemohli rodiče uspořádat dětský den hromadně, ujali se starší žáci společně s paní učitelkou Kovářovou přípravy mini dětského dne pro své mladší spolužáky. A že se jim to podařilo, svědčí fototgrafie. Děti byly nadšené a nakonec dostaly i malou odměnu. Poděkování patří všem dětem čtvrté a páté třídy i paní učitelce.  L. Skanderová
 
Foto zde
............................................................................................................................................................................

Školní ples

Rok se s rokem sešel, a tak se v pátek 28. února uskutečnil již 2. ročník školního plesu.

A že měl loňský ples mezi dětmi velký ohlas, všechny se netrpělivě těšily na ten nastávající. A také ovšem chtěly být krásné a elegantní, jak to na opravdovém plese bývá. Ochotné kadeřnice v průběhu celého odpoledne proměňovaly děti v elegantní mladé dámy a pány, a tak když se všechny ještě ustrojily do krásných šatů, mohl školní ples konečně začít.

Účast byla veliká. Na úvod děti předvedly své róby a krátce se představily ve slavnostní promenádě. Poté se střídala vystoupení žáků s mnoha zábavnými soutěžemi. Celou akcí nás opět provázela úžasná Jana Smrčková, která se postarala o příjemnou atmosféru a zajistila, aby se nikdo z hostů ani na okamžik nenudil.

Všechna vystoupení byla moc krásná a byla radost je sledovat. Pochvalu si zaslouží naši školkáčci, kteří roztančili celý sál písní „Dedina“ od slovenské skupiny Ščamba a navodili tak plesovou atmosféru. Děti z tanečního kroužku, v kostýmech kovbojů, nám zase předvedly zdařilý country tanec. Vystoupení skupiny dětí, pod vedením Jany Smrčkové, na písničku Karla Gotta „Srdce nehasnou“, bylo také úchvatné. Nakonec všechny mile překvapila dvojice dívek Deniska Kocurková a Eliška Štachová, které si své vystoupení nacvičily samy ve svém volném čase.

Mezi soutěžemi nechyběla dětmi nejoblíbenější židličkovaná, tanec s balónky a další zajímavé soutěže, např. přehazování kelímků, třídění lentilek podle barev, .....

Titul královny a krále plesu obhájili loňští vítězové - Tereza Vaňharová a Pavel Zicha. Nejlepším tanečníkem se stal prvňáček - Staník Polčák, který při tancování dokonce propotil celou košili. Nejlepší tanečnicí byla vyhlášena Gábinka Mišunová z mateřské školy. Došlo i na vyhodnocení výtvarné soutěže o vyrobení sněhuláka dle vlastní fantazie a fotografie se zimní tematikou, vyhlášené ve školním časopise. Vítězové dostali zajímavé ceny, na které přispěly obce Prlov a Pozděchov. Na památku jste si mohli odnést krásné fotografie z fotokoutku Honzy Rohlíka, který nám rovněž zajistil hudbu a doprovod DJ Kuby.

A jaký by to byl ples bez tomboly? Ta letošní byla díky rodičům a ostatním sponzorům obzvláště bohatá, a tak si snad každý odnášel domů nějakou tu cenu. Zvláštní poděkování patří všem maminkám, které nám ochotně napekly a pomohly s přípravou občerstvení, dále kadeřnicím Darině Čalové a Janě Hromadové, které v časové tísni dokázaly vykouzlit na hlavách nejen našich holčiček překrásné účesy. Společné díky patří ředitelce školy Ludmile Skanderové za to, že nás v této akci plně podpořila a také značným dílem pomohla.

Pomyslná fanfára patří paní vychovatelce Evě Smetanové, bez které by se myšlenka školního plesu nemohla nikdy uskutečnit.

Z výtěžku akce jsme přispěli poměrnou částí školce, družině a také dramatickému kroužku, který plánuje nakoupit zvukovou techniku.

Věříme, že jste se dobře bavili, děkujeme za vaši přízeň a už dnes se těšíme na přípravy dalšího ročníku.

Foto zde

                                                                            Gabriela Zichová, Jana Smrčková

............................................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

...........................................................................................................................................................................................................................................

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

............................................................................................................................................................................................................................................

ZŠ A MŠ POZDĚCHOV PŘIJME:

SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA NA ÚVAZEK 0, 0454, 

ŽIVOTOPIS ZASÍLEJTE NA ADRESU:

zspozdechov@volny.cz