Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov
....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,
vzhledem k schválení navýšení kapacity školní družiny,
budou ve školním roce 2019/2020 přijati zájemci i ze čtvrté třídy.
Družina bude v provozu do 16:00.
Poplatek za družinu bude činit 100,- Kč měsíčně.
Do ranní družiny, která bude mít provozní dobu
od 6:30h do 7:30h se mohou přihlásit zájemci
ze všech ročníků. Pokud dítě nebude navštěvovat
odpolední družinu, bude poplatek činit 30 Kč,- měsíčně.
 Přihlášky děti obdrží v pondělí 2. září.
Provoz školní jídelny bude zahájen 2. září. 

Pokud dítě nepůjde první den školy na oběd,
je třeba ho odhlásit u vedoucí školní jídelny - 571 456 049,
a to nejpozději 30. 8. 

.....................................................................................................................................................................

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

učitele/ku I. st. ZŠ - úvazek 0,6

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

 

.......................................................................................................................

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ
 se uskuteční
27. 8. 2019 v 15:00 hod.
v budově MŠ.

......................................................................................

 

 

Děkujeme všem rodičům za  všechny dary, které věnovali učitelkám na konci školního roku. 

Pedagogický sbor

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Loučení se školním rokem

A je tu opět konec školního roku. A opět přišlo loučení s žáky 5. třídy, kteří 1. září nastupují do ZŠ Valašská Polanka.Také jsme se rozloučili s paní učitelkou Lutonskou, kterou v září vystřídá paní učitelka Gilgová. Ti nejpilnější byli odměněni knihami a všichni  vysvědčením. Odcházející žáci pak dostali také knihu, která jim bude připomínat první školní léta v Pozděchově. Všem přejeme krásné prázdniny a úspěšný start do nového prostředí. Tak správný vítr do plachet Vám všem. L. Skanderová
 
Foto zde
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................

Poděkování

Děkujeme vedení obce Prlov za přidělení dotace
ve výši 100 000 Kč
na nákup myčky, židlí do jídelny a školních lavic.

L. Skanderová, ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov

..........................................................................................................................................................................................................................................

Výlet ZŠ do Kopřivnice a Teplic nad Bečvou

V úterý 25. června 2019 žáci 1. - 5. třídy navštívili Technické muzeum TATRA v Kopřivnici. Prohlídka tohoto unikátního muzea probíhala velmi netradičním způsobem. Žáci byli rozděleni do deseti skupin a každá skupinka dostala průvodce v tištěné podobě s obrázky a úkoly. Prostřednictvím hry a soutěže si všichni prošli celé muzeum a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o vystavovaných exponátech. Na druhou část výletu jsme se přemístili do lázeňského městečka Teplice nad Bečvou, kde jsme nejdříve navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, kde výzdobu stěn tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité útvary připomínající koblihy. I když jsou Zbrašovské jeskyně nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C, pro nás tato teplota představovala příjemné osvěžení.  Po prohlídce jeskyní jsme ochutnali přírodní minerální vodu - teplickou kyselku a na závěr nechyběla ani sladká tečka v podobě zmrzliny, ledové tříště nebo teplého lázeňského oplatku. J. Kovářová

Foto zde

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Výlety mateřské školy

V červnu se konaly 2 převážně turistické výlety pro děti. Oba výlety byly naplánovány tak, aby děti co nejvíce poznávaly okolí svého domova a těšily se z pobytu v přírodě.

 Nejprve si děti vyšly na paseky ke Kovářům do Prlova, kde pro ně rodiče uspořádali krásný dopolední program. Děti nejprve musely hledat správnou cestu podle fáborek (a když byla cesta převážně do kopce, dětem to vůbec nebránilo v běhu, přestávky si dělaly hlavně na hledání hřibů a lesních jahod J) a v cíli je po svačince čekaly velké úkoly. Děti ve skupinách hledaly 3 různé poklady podle mapy (a kluci si ten svůj užili snad nejvíc, protože byl ukrytý v traktoru), krmily zvířata, přetahovaly se lanem (a vyhráli maláčci!!! J), klouzaly se na skluzavce, hrály si v domečku a na závěr dostaly sladký nanuk, který jim dodal energii na sestup do školky. Nejen děti, ale i paní učitelky si výlet na paseky moc užily! Děkujeme Kovářovým za pozvání a realizaci krásného dopoledne!! J

Na druhý výlet děti vyrazily na Vartovnu. Přes počáteční dětské obavy nám cesta dobře ubíhala a děti si užívaly pobytu v přírodě. Na cestě se učily orientovat se podle turistického značení cest, sledovaly stopy zvířat (zcela jistě tvrdily, že nás sleduje puma J), pozorovaly pulce a žabky v kalužích a sbíraly lesní jahůdky. Cestu na Vartovnu děti ze školky zvládly i s přestávkami za necelé dvě hodiny. Na vrchol rozhledny se sice dostala jen hrstka nejstatečnějších, ale pochvalu mají všechny děti, které se odhodlaly (zpočátku) neohroženě vystoupat i do nižších pater rozhledny. Po svačince od maminky děti ještě dostaly perníkovou dobrůtku od Sofinky (děkujeme její mamince za upečení!!!) a mohlo se vyrazit do Seninky. Tam už na nás čekalo velké překvapení – historický autobus, který nás dovezl zpět do školky. Děti zvládly na výšlapu ujít necelých 6 km J. Sláva nazdar výletu – nezmokli jsme a jsme tu! I. Rabasová

Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

Škola nanečisto

Ve dnech 19. 6. – 20. 6. 2019 se uskutečnila pro předškolní děti tradiční „ Škola nanečisto“.
Budoucí školáci se v ní seznámili se svými novými spolužáky, s prostředím školy a organizací vyučování. Během dvou dnů si vytvořili vlastní sešit, ve kterém na téma Cvrček a mravenci kreslili, vyznačovali slabiky, lepili rozstříhaný obrázek, psali, počítali, zpívali i recitovali. Na závěr si vyrobili housle, které si spolu se sešitem odnesli domů jako památku na první vyučování.  L. Skanderová
 

Foto zde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................

Otvírání studánek

V pátek 14. 6. 2019 opět vyrazili žáci ZŠ Pozděchov na přírodovědnou vycházku na Lovecký zámeček Trubiska, kde se konalo tradiční Otvírání studánek. Program připravili myslivci z Mysliveckého sdružení Trubiska  Pozděchov a Mysliveckého spolku Březina Prlov. 
V tříčlenných družstvech opět museli prokázat hlubší znalosti okolní přírody, praktické dovednosti získané v TV – hod na cíl a přesnost, která zdobí každého myslivce – střelbu ze vzduchovky. Všichni soutěžící dostali za svůj výkon sladkou odměnu a ti nejúspěšnější získali medaile s hodnotnými věcnými cenami. Na závěr nechybělo opékání špekáčků, klobásek, brouzdání v místním potůčku a hra na louce.
Díky krásnému počasí jsme prožili báječný den v přírodě.  Velké poděkování patří všem myslivcům, kteří se podíleli na přípravě Otvírání studánek.  L. Skanderová

Foto zde

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

Spaní v družině

V pátek 7.6. se uskutečnilo dlouho očekávané spaní ve školní družině. Tentokrát se k nám přidaly i děti z dramatického kroužku. Všichni se velmi těšili. Kdo by také nechtěl prožít zajímavé odpoledne se svými spolužáky zakončené nočním dobrodružstvím? Nejdříve jsme se vydali do dětského zábavního centra Galaxie ve Zlíně. Už samotná jízda hasičskými auty byla pro mnohé velkým zážitkem. V Galaxii se děti vyřádily a náramně si to užily. Však také dost vyhládly, a proto jim objednaná pizza velmi chutnala. Po návratu ze Zlína nemohl chybět táborák s opékáním špekáčků. A myslíte, že už toho měly děti za celý den dost? Ani zdaleka. Ještě je čekala diskotéka  a když se začalo stmívat, mohli jste po škole narazit na skupinky dětí se svítilnami v rukou, luštící záhadné vzkazy. Pokud se jim podařilo tajemné šifry rozluštit, objevily skrýš bonbónů. Na závěr jsme si ještě zahráli společenskou hru „Máme rádi Česko“. Potom už se ti nejmenší zachumlali do svých připravených pelíšků a ti větší je následovali po skončení filmu, na který se ještě mohli dívat. Škola ztichla a všichni si vychutnávali zasloužený, ničím nerušený spánek. G. Zichová

Foto zde

.......................................................................................................................................................................................

Den dětí

V pátek 31. 5. se ve škole uskutečnil tradiční Dětský den, který pro děti připravili jejich rodiče. Tématem letošního dne byly „Staré časy“
Děti si na sedmi stanovištích mohly vyzkoušet různé práce, které dříve patřily k běžnému životu.
Vyzkoušely si stloukání másla, drhnutí peří, poznávaly různé druhy mouky a jejich mletí, mohly ochutnat připravené jednoduché placky. Zahrály si na Popelku při přebírání luštěnin a zjišťovaly, jak dobře umí rozeznat různé druhy bylin a koření.
Největší zájem byl o stanoviště, kde si ukázaly různé druhy nářadí potřebné k práci se dřevem a řezaly klasickou pilkou. Nevšední zájem byl rovněž o praní prádla na valše a přišívání záplat.
Děti, které zrovna neplnily žádné úkoly, si nechávaly namalovat obličej, vytvořily si ozdobu z pedigu nebo korálků a zastřílely si z luku nebo samostřílu. A pokud nic z toho nezaujalo, zaskákaly si v nafukovacím dětském koutku, na který se složily obce Pozděchov a Prlov.
Pokud našly správný klíč od truhly, získaly  na závěr vytouženou odměnu, kterou zakoupili organizátoři z finančních darů rodičů školky i školy.

Dětský den byl úžasný, a proto chci velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci ( Hromadová J., manželé Z. a M. Novosadovi, Michalíková J., Balejová K., Kratinová M., Polčáková P., Polčáková P., Čalová D., Slánská V., Slezáková M., Zádrapová L., Zichová G. Smrčková J.) nebo přispěli finančním obnosem na odměny a pronájem dětského koutku. J. Hromadová

Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.