Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov

Poděkování

Děkujeme vedení obce Prlov za přidělení dotace
ve výši 100 000 Kč
na nákup myčky, židlí do jídelny a školních lavic.

L. Skanderová, ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov

..........................................................................................................................................................................................................................................

Besídka k Svátku matek

V neděli 19. května 2019 se v kulturním sále Obecního úřadu v Pozděchově konala tradiční besídka k Svátku matek. Jako vždy byl sál zaplněn do posledního místa, jelikož všechny maminky, babičky, tety a další hosté se chtěli potěšit vystoupením svých nejmilejších.
A ti je rozhodně nezklamali. Nejdříve diváky dojali k slzám ti nejmenší s pohádkou „O princezně Pink Pink“. Tentokrát však nežasli jen nad výkony malých herců, ale i nad jejich kostýmy, které pro ně vyráběly paní učitelky svépomocí. Vystoupení základní školy uvedly děti 1. třídy veršovanou pohádkou „Cvrček a mravenci“. Poprvé děti vystupovaly před mikrofony úplně samy, nemohly svou nervozitu schovat za společné vystoupení, a přesto zvládly tento úkol bez jediného přeřeknutí.
Hudební scénka „Sanitka“ žáků 2. a 3. třídy roztleskala diváky svou chytlavou melodií a zdařilou dramatizací.
Žáci 4. a 5. třídy zaujali příběhem z knihy A. Lingrenové „Kalle má podezření.“
Podruhé vystoupily  na veřejnosti dívky tanečního oboru ZUŠ Folklorika z Uherského Hradiště. Tato ZUŠ u nás pracuje první rok a taneční obor si získal velkou oblibu. Však také tanec na píseň „Pátá“ zatancovaly s neobyčejným nadšením.
Vyvrcholením pak byla poslední dvě vystoupení. Dramatický kroužek se představil s pohádkou „Sněhurka“, kterou vtipně upravila vedoucí kroužku paní Smrčková.
Poslední vystoupení měla děvčata kolem Romany Trchalíkové, která ve volných chvílích natrénovala moderní tanec na píseň „Best of“. Svým nadšením strhly k tanci i mnohé děti z mateřské školy. Plný sál a velký potlesk byl určitě pro děti i pro všechny dospělé, kteří se do přípravy zapojili, velkou odměnou. Obrovské poděkování patří kolegyním i kolegům, kteří obětovali svůj volný čas nácviku, přípravě kostýmů a předvedení všech částí vystoupení. 
L. Skanderová

Foto zde

........................................................................................................................................................................

Poděkování

Děkujeme všem hostům,
kteří na besídce k Svátku matek přispěli na dramatický kroužek.
Celkem se vybralo 3 081 Kč. 

Dopoledne na kolech

Ve  středu 24. 4. 2019 se 1., 2. a 3. třída zúčastnila dopravního dopoledne. Žáci si přivezli do školy svá kola, na kterých plnili různé úkoly a překonávali překážky. Společně jsme si také popovídali o povinné i nepovinné cyklistické výbavě. Děti vše zvládly na jedničku a vyučování na kolech se jim velmi líbilo. I přes silný vítr se nikomu nic nestalo a dopoledne se obešlo bez zranění.         
E. Smetanová
 
 
Foto zde
.................................................................................................................................................................................................................................................

Jarní tvoření v MŠ

Velmi tvořivé odpoledne prožily 11. 4. 2019 děti z MŠ se svými rodiči a sourozenci. Ve třídě Sluníček proběhlo další tvoření, tentokrát na téma "Jarní lapače snů". Děti měly na výběr ze tří velikostí kruhu, několika barev a spousty druhů ozdob. I přes časovou náročnost výrobku většina dětí zvládla spolupracovat s rodiči u stolu a společně vytvořili krásné a originální lapače.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společné podzimní odpoledne. 
T. Mrnuštíková
Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Školní ples

V pátek 8. března se uskutečnil očekávaný školní ples. Myslím, že se podařilo vykouzlit nezapomenutelný den, na který budeme všichni dlouho vzpomínat. A co všechno nás čekalo? Slavnostní promenáda děvčat v krásných šatech hodných princezen s účesy od kadeřnic a kluků ve slušivých košilích zahájila plesové odpoledne. Působivé bylo vystoupení dívek z tanečního kroužku a také mazurka kluků a holek z první a druhé třídy se jistě všem líbila. Děvčata pod vedením Romany Trchalíkové překvapila pěkným tanečním vystoupením, které si sama nacvičila o přestávkách a svých volných chvílích. Mimo to jste se mohli zapojit do některé z mnoha soutěží, kterými nás skvěle provázela Jana Smrčková. Dospělí i děti se dobře bavili, dokonce ani kluci se nezdráhali tancovat, a tak jsme mohli vyhlásit i nejlepšího dětského tanečníka, kterým se stal Tomáš Gabko ze druhé třídy. Bohatá tombola s pěknými cenami a dobré občerstvení, které vesměs připravili rodiče dětí, přispěly ke strávení příjemného večera. Korunou plesu bylo vyhlášení královny a krále plesu, jimiž se stali Tereza Vaňharová a Pavel Zicha s největším počtem získaných hlasů.

Děkujeme všem rodičům, zaměstnancům a přátelům školy, kteří se podíleli na přípravě plesu, za jejich pomoc a štědré sponzorské dary. Výtěžek z této akce použijeme na nákup hraček a vybavení školní družiny.    E. Smetanová, G. Zichová

 
 
 
Foto zde
........................................................................................................................................................................

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

učitele/ku I. st. ZŠ - úvazek 0,6

 

 

Žádost s životopisem zasílejte na adresu:  zspozdechov@volny.cz

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.