Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov
....................................................................................................................................................................

Projektový den - Advent

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnil ve 4. + 5. třídě projektový den s vánoční tematikou. Vyučování začalo seznámením s odborníkem z praxe a stručným shrnutím toho, co děti během následujících hodin čeká. Samotný projekt začal neformálním povídáním o předvánočním čase, zpěvem známých koled. Následoval poslech textu a rozdělení rolí v krátké divadelní scénce. Pro realizaci scény jsme si připravili vystřihovánky koledníků a potřebných postaviček, zopakovali písně Jak jsi krásné neviňátko a My tři králové jdeme k vám. Následovaly pokusy o vlastní tvorbu veršů, které by byly pokračováním písně. Každý žák si vystřihl postavičku, přikreslil, co by Ježíškovi přinesl a vytvořil vlastní verše. Následovala dramatizace scény u Ježíškovy kolébky s přímou tvorbou papírového betlému.
Všechny děti celé vyučování strhlo, byly velmi pozorné a aktivní. Paní lektorka byla nadšena jejich zaujatostí i slušným chováním. Věřím, že nás opět navštíví třeba s velikonočním programem. L. Skanderová

Foto zde
...........................................................................................................................................................................

 

Vánoční dílny 2019

V pátek 29. listopadu se konaly tradiční vánoční dílny. Více jak 60 dětí, které si přišly vytvořit vánoční dekorace si mohly vybírat z devíti dílen podle svého zájmu a šikovnosti od jednodušší (zdobení vánočního perníčku) až po tu nejtěžší (vánoční baňku vyrobenou patchworkovou technikou).
Během práce si mohli všichni účastníci zakoupit něco dobrého z nabízeného občerstvení. Poprvé se také podával punč pro děti i dospělé. A že všichni odcházeli spokojeni, je vidět na našich snímcích.
Ke zdaru akce přispěli všichni pracovníci ZŠ a jídelny, za což jim patří velký dík. Poděkování zaslouží rovněž rodiče, kteří napekli různé dobroty, které se beze zbytku prodaly.                   L. Skanderová  
Foto zde    
............................................................................................................................................................................                         
 

Polytechnická výchova 2019

Po roce jsme opět připravili v rámci "Šablony II pro ZŠ a MŠ Pozděchov" projektovou výuku pro všechny třídy naší školy. Pod dohledem odborného učitele a třídních učitelek si děti v rámci polytechnické výuky vyrobily autíčka, krmítka pro ptáky a ptačí budky. I tentokrát je práce se dřevem zaujala a na konci výuky si domů odnášely povedené výrobky. L. Skanderová
 
Foto zde
 

....................................................................................................................................

Podzimní tvoření v MŠ

V úterý 5. 11. 2019 jsme si ve školce společně ušili vánoční ozdoby na stromeček. I když to byla náročnější práce, děti (s pomocí rodičů) ji zvládly moc pěkně a fantazii se meze nekladly.
Děkujeme všem rodičům a dětem za krásně prožité odpoledne.  I. Rabasová
 
Foto zde
......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.