Vítejte na stránkách

Základní a Mateřské školy Pozděchov
....................................................................................................................................................................

Vánoce v Alcedu

V úterý 10.12. se 1.,2. a 3. třída vypravila do Vsetína na vánoční program. Po dlouhé cestě autobusem se děti nejprve nasvačily. Pak se zaposlouchaly do hraného příběhu o narození Ježíška v Betlémě, příchodu tří králů a významu obdarovávání druhých. Zazpívaly si s cimbálovou muzikou nejznámější české koledy.
Poté následovaly dílny lidových tradic. Jako první děti navštívily věštírnu. Kde si připomněly vánoční zvyky: krájení jablka, pouštění lodiček, házení přezůvek a ukládání kapří šupiny pod talířek. Největší ohlas mělo lití olova. Nebojte, protože je olovo jedovaté, byl použit cín. Uvidíme v následujícím roce, jestli se dětem povede dobře, budou šťastné nebo jim přibude nový člen v rodině.
Ve druhé dílničce se děti staly pekaři a cukráři. V kuchyňce vykrajovaly, ochutnávaly linecké a učily se připravit štědrovečerní stůl.  
V poslední dílničce dávaly srdce zvonečkům.  A o tom, že se akce dětem velice líbila a bavila je, se můžete přesvědčit z fotodokumentace.   Krásné Vánoce přeje Terezie Gilgová

Foto zde

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

Lucky 

Před třetí adventní nedělí přichází do školy již tradičně "Lucky". Kontrolují, zda mají děti všechno uklizeno, připraveno na vánoční čas a jestli příliš nemlsají. Každý rok navštíví žákyně 4. + 5. třídy ostatní třídy, aby všem dětem připomněly tento krásný adventní zvyk. L. Skanderová
Foto zde
............................................................................................................................................................................

Vánoční představení dramatického kroužku

U příležitosti rozsvěcování stromečku v Prlově dne  8.12.2019 vystoupily děti z dramatického kroužku s divadelním  představením  Duch Vánoc.  Ve hře jsme chtěli poukázat na to, jak je možné napravit srdce starého zahořklého pána, který nemá rád Vánoce. Hlavní roli si tentokrát zahrála Linda Štachová, které byla role ušitá jako na míru. Ale i ostatní děti podaly vynikající herecké výkony i přesto, že spousta z nich chodí do dramatického kroužku krátce. Představení se všem líbilo a herci byli odměněni  velkým  potleskem. J. Smrčková

Foto zde

............................................................................................................................................................................

 

 

Vánoční besídka v MŠ 

To byla ta pohádka pro velké i drobátka,

pro plaché i odvážlivce o jedné nevinné dívce

krásné, až se dech úží, jméno měla po růži,

jméno měla po růži, po růži…
Na konci listopadu jsme měli v MŠ besídku, děti zahrály svým rodinám pohádku O Šípkové Růžence. Doufáme, že pohádka udělala všem divákům radost a svou atmosférou uvedla radostný a pohodový adventní čas. I. Rabasová

P.S. Děkujeme rodičům Lukáška za videonahrávku!

Foto zde

................................................................................................................................................................................................................................................

 

Mikuláš 2019

Na začátku adventu navštívil naši školu opět Mikuláš se svou družinou. Přišel se přesvědčit, jak naše děti splnily svá předsevzetí v roce 2019. A jelikož všechny byly poslušné, nikdo nebyl odnesen do pekla a všechny dostaly sladkou i zdravou nadílku. Tak ať je to čekání na Ježíška co nejpříjemnější. L. Skanderová
Foto zde
............................................................................................................................................................................

Projektový den - Advent

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnil ve 4. + 5. třídě projektový den s vánoční tematikou. Vyučování začalo seznámením s odborníkem z praxe a stručným shrnutím toho, co děti během následujících hodin čeká. Samotný projekt začal neformálním povídáním o předvánočním čase, zpěvem známých koled. Následoval poslech textu a rozdělení rolí v krátké divadelní scénce. Pro realizaci scény jsme si připravili vystřihovánky koledníků a potřebných postaviček, zopakovali písně Jak jsi krásné neviňátko a My tři králové jdeme k vám. Následovaly pokusy o vlastní tvorbu veršů, které by byly pokračováním písně. Každý žák si vystřihl postavičku, přikreslil, co by Ježíškovi přinesl a vytvořil vlastní verše. Následovala dramatizace scény u Ježíškovy kolébky s přímou tvorbou papírového betlému.
Všechny děti celé vyučování strhlo, byly velmi pozorné a aktivní. Paní lektorka byla nadšena jejich zaujatostí i slušným chováním. Věřím, že nás opět navštíví třeba s velikonočním programem. L. Skanderová

Foto zde
...........................................................................................................................................................................

 

Vánoční dílny 2019

V pátek 29. listopadu se konaly tradiční vánoční dílny. Více jak 60 dětí, které si přišly vytvořit vánoční dekorace si mohly vybírat z devíti dílen podle svého zájmu a šikovnosti od jednodušší (zdobení vánočního perníčku) až po tu nejtěžší (vánoční baňku vyrobenou patchworkovou technikou).
Během práce si mohli všichni účastníci zakoupit něco dobrého z nabízeného občerstvení. Poprvé se také podával punč pro děti i dospělé. A že všichni odcházeli spokojeni, je vidět na našich snímcích.
Ke zdaru akce přispěli všichni pracovníci ZŠ a jídelny, za což jim patří velký dík. Poděkování zaslouží rovněž rodiče, kteří napekli různé dobroty, které se beze zbytku prodaly.                   L. Skanderová  
Foto zde    
............................................................................................................................................................................                         
 

Polytechnická výchova 2019

Po roce jsme opět připravili v rámci "Šablony II pro ZŠ a MŠ Pozděchov" projektovou výuku pro všechny třídy naší školy. Pod dohledem odborného učitele a třídních učitelek si děti v rámci polytechnické výuky vyrobily autíčka, krmítka pro ptáky a ptačí budky. I tentokrát je práce se dřevem zaujala a na konci výuky si domů odnášely povedené výrobky. L. Skanderová
 
Foto zde
 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.

...........................................................................................................................................................................................................................................

ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

............................................................................................................................................................................................................................................

ZŠ A MŠ POZDĚCHOV PŘIJME:

SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA NA ÚVAZEK 0, 0900, 

UČITELE (UČITELKU) NA ÚVAZEK 0,6000.

ŽIVOTOPIS ZASÍLEJTE NA ADRESU:

zspozdechov@volny.cz