aktuality

Podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Organizaci školního roku 2023/2024 jsou vyhlášeny JARNÍ PRÁZDNINY na termín 19. - 23. února 2024.

V pátek 9. 2. 2024 jsme si společně užili večer plný tance, zpěvu a zábavy. V hlavních rolích se objevily všechny děti z naší školičky, které si přichystaly bohatý program.

Dne 24. ledna se na naší škole uskutečnila "Recitační soutěž". Po velké přestávce se celá škola sešla v prostorech mateřské školky. Ti, kteří byli vybráni z třídního kola, postupovali dál, do školního kola a tak teď přišla jejich chvíle. Vystoupili před celou školou a předvedli svůj talent. Ti, kteří vyhráli 1. a 2. místo postoupili do okrskového...

Dne 24. ledna se na naší škole v Pozděchově uskutečnil Bleší trh. U nás blešák sloužil k tomu, aby staré věci, které bychom možná vyhodili našly nového majitele Ve družině jsme asi ve 14:00 všichni šli do tělocvičny, kde pro nás paní vychovatelky se žáky družiny připravili jednotlivé stánky s malými věcmi. Stanovišť bylo celkem 8 a všichni jsme si...

Zájmové kroužky v naší škole i školce mohou pracovat a fungovat díky založení Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, z.s. které spolupracuje s naší školičkou už jeden rok.

Poslední den školy v kalendářním roce 2023 jsme si všichni skvěle užili. Každá třída si nachystala vlastní vánoční besídku, pochutnali jsme si na cukroví, rozdali jsme si dárečky, povídali si o Vánocích a tradicích, zpívali jsme koledy, vyráběli drobné ozdůbky na stromeček, psali přáníčka a vzájemně si popřáli vše nejlepší do nového roku....

Během posledního školního týdne před Vánocemi se konaly v naší ZŠ v Pozděchově vánoční třídní koncerty. Žáci zahráli na kytary, klávesy, akordeon, housle, flétny a klavír skladby od známých i neznámých autorů a zazpívali známé vánoční koledy. Představili žáci z nižších i vyšších ročníků. Závěrem pondělního koncertu bylo i společné vystoupení žáků...

V pondělí 18. 12. 2023 naše čtvrtá třída jela do knihovny na Vsetín. Moc jsme se všichni těšili. Paní knihovnice nám dokáže vždycky nachystat prima program. Tentokrát nás překvapila divadélkem KAMISHIBAI a také jsme si zahráli hru s vánoční tematikou a interaktivní tabulí. Hádali jsme písničky, tradice, zvyky, názvy pohádek, hlavní postavy, no...

V Rožnově pod Radhoštěm pro nás muzeum v přírodě připravilo bohatý program zaměřený na Vánoce, které kdysi dávno prožívali naše prababičky a pradědové. Zkusili jsme si, jak se dříve v zimě v chalupách pracovalo, jak probíhala příprava na Vánoce, poznali jsme samotné zvyky a tradice, ale hlavně "ochutnali" jsme kouzlo Vánoc v dobách minulých.

LUCKY

13.12.2023

Ve středu 13. 12. 2023 na svátek sv. Lucie, obcházely naše "Lucky" v bílých hábitech naši školu a vymetaly z ní vše špatné. Doufám, že nám ty naše "Lucky" tu školu opět pěkně vymetly! Děkujeme.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě školních vánočních dílen - rodičům, Spolku "SRPŠ", kamarádům, dětem, zaměstnancům školy a všem, kteří s přípravou pomohli. Vaše pomoc a účast přinesly radost a pohodu. Oceňujeme váš čas a zapojení. Přejeme vám krásné svátky a radostný nový rok 2024!

MIKULÁŠ

05.12.2023

5. prosince přišel do naší školičky Mikuláš s anděly a čerty. Všichni jsme tušili, že se něco bude dít, dychtivě jsme poslouchali, kdy konečně zazvoní zvoneček a oznámí příchod Mikuláše a jeho družiny. Každý měl v sobě malou dušičku. Nakonec přišli všichni, nejen Mikuláš, ale i čerti a nádherní andělé. A samozřejmě že nepřišli s prázdnou. Stačila...

V naší škole je zvykem jezdit do knihoven. V pátek 1. prosince i naše třída vyrazila do knihovny Vizovice. Tam jsme se zúčastnili programu - Básně nejsou nuda. Dělali jsme tam aktivity, jako třeba tichá pošta, nebo různé hry např. nošení knih na hlavě, skládání básně, a čtení básně k našemu jménu. Mezitím si paní učitelky popíjely čajík a měly...

Srdečně děkujeme panu por. Bc. Vladislavu Malcharczikovi za perfektně připravený preventivní program pro naši druhou a pátou třídu. Preventivní programy byly zaměřeny na prevenci kyberšikany, seznámení s nebezpečím internetu a především si děti odnesly cenné rady, kde a na koho se obrátit v případě, že se s kyberšikanou setkají. Velmi si ceníme...

naše školička se připojí k plánované stávce, proto bude v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřena.