Mateřská škola

Škola se nachází v překrásném prostředí valašských kopců v Pozděchově, na půli cesty mezi Vsetínem a Zlínem. Nová budova školy byla uvedena do provozu v roce 1966 a po nedávné rekonstrukci stále patří mezi neodmyslitelné moderní dominanty širokého okolí. Od r. 2001 je to pak spojený subjekt Základní a Mateřské školy. MŠ je organizovaná jako dvoutřídní škola s celodenním provozem, kterou navštěvují děti různých ročníků. V současnosti mateřskou školu navštěvuje 35 dětí ve věku od 3 do 7 let, a to z obcí Pozděchov a Prlov. Předškolní vzdělávání je určeno Školním vzdělávacím programem "Sluníčko". MŠ prochází postupnou revitalizací prostor a vybavení, samozřejmostí je i prostorná tělocvična.

Před začátkem školního roku 2014/2015 proběhla částečná rekonstrukce vnitřních prostor, aby bylo využito celé kapacity školky a mohla být zřízena druhá třída. Vše se v termínu stihlo a od 1. září 2015 se naplno pracuje v obou odděleních.

Motto: Jednejme a pracujme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali a pracovali s našimi vlastními dětmi.