ceny jídel v ZŠ, MŠ

Novela č. 210/2017 vyhlášky č.107/2005 Sb.


Strávnici do 6 let
Přesnídávka 8,00 Kč
Oběd 18,00 Kč
Svačina 7,00 Kč
Nápoje 4,00 Kč
Cena celkem 37,00 Kč Celodenní
Cena celkem 30,00 Kč Polodenní

Strávnici 7 - 10 let MŠ
Děti 7 leté (které ve školním roce 2020/2021 dosáhnou 7 let) 
Přesnídávka 8,00 Kč
Oběd 23,00 Kč
Svačina 7,00 Kč
Nápoje 4,00 Kč
Cena celkem 42,00 Kč Celodenní
Cena celkem 35,00 Kč Polodenní 

Strávnici 7 - 10 let ZŠ
Oběd 23,00 Kč 

Strávnici dospělí
Oběd 28,00 Kč 

Strávnici 11 - 14 let ZŠ
Oběd 25,00 Kč 


V Pozděchově dne 30. 4. 2020
Zpracovala: Šárka Štachová
Schválil: Mgr. Ludmila Skanderová