ceny jídel v ZŠ, MŠ

Novela č. 210/2017 vyhlášky č.107/2005 Sb.


Strávnici do 6 let
Přesnídávka 8,00 Kč
Oběd 22,00 Kč
Svačina 8,00 Kč
Nápoje 4,00 Kč
Cena celkem 42,00 Kč Celodenní
Cena celkem 34,00 Kč Polodenní

Strávníci - přípravný ročník

oběd 22,00 Kč

Strávnici 7 - 10 let MŠ
Děti 7 leté (které ve školním roce 2023/2024 dosáhnou 7 let) 
Přesnídávka 8,00 Kč
Oběd 27,00 Kč
Svačina 8,00 Kč
Nápoje 4,00 Kč
Cena celkem 47,00 Kč Celodenní
Cena celkem 39,00 Kč Polodenní 

Strávnici 7 - 10 let ZŠ
Oběd 27,- Kč

Strávnici důchodci
Oběd 85,00 Kč 

Strávnici 11 - 14 let ZŠ
Oběd 30,- Kč 

                                    Strávnici 15 a více let                                                                          Oběd 35,00 Kč


V Pozděchově dne 1. 9. 2023
Zpracovala: Šárka Štachová
Schválila: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D.