plánované akce

2023/2024

červen 2024

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 3. 6. výstava myslivců na OÚ
 • 3. 6. talentové zkoušky ZUŠ
 • 4. 6. fotografování tříd
 • 6. 6. výlet 5.třída Hranice na Moravě, jeskyně, propast
 • 7. 6. Den dětí ve škole
 • 11. 6. 16,00 hod. setkání rodičů budoucích prvňáčků ve škole
 • 13. 6. Den naruby
 • 13. 6. třídní schůzky všech tříd (důležité setkání pro rodiče 5.ročníku z důvodu přestupu do 6.třídy) 
 • 14. 6. přezkoušení dětí na individuálním vzdělávání
 • 14. 6. Sokolník
 • 17. - 21. 5. ZUŠ kemp
 • 17. 6. rozloučení s předškoláky - MŠ
 • 20. 6. 15, 00 hod. Setkání rodičů nově přijatých dětí v MŠ
 • 21. 6. výlet Starý Hrozenkov (2.tř., 3.tř., 4.tř)
 • 24. 6. Otvírání studánek
 • 26. 6. Sportovní den
 • 28. 6. Slavnostní rozloučení 5. tříd
 • 28. 6. předávání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku s panem starostou v tělocvičně

květen 2024

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 1. 5. Svátek práce - státní svátek
 • 29. 4. - 3. 5. Barevný týden ve škole
 • 2. 5. Sdílení praxe ZŠ Hošťálková
 • 3. 5. Dílny s panem Helisem
 • 3. 5. setkání rodičů 5.třídy
 • 6. - 10. 5. zápis do MŠ
 • 6. 5. Den maminek u Koťátek v MŠ
 • 8. 5. Den vítězství - státní svátek
 • 9. 5. Intervence 5.třída
 • 12. 5. 14,00 hod. Den maminek - vystoupení dětí školy na OÚ-v Kulturním domě
 • 20. 5. - 7. 6. - praxe žáků KOSTKY školy v družině
 • 28. 5. návštěva 5.třídy v ZŠ Valašská Polanka
 • 31. 5. výlet 0. tř.+ 1.tř. + předškoláci MŠ
 • 31. 5. 17,00 hod. kácení MÁJE - rodiče, děti a přátelé školy a obce

duben 2024

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 1.4. Velikonoční pondělí - svátek
 • 3.4. Intervence - 5.třída
 • 5.4. Školička nanečisto
 • 9.4. Návštěva parlamenťáků v ZŠ Liptál (vzájemné setkání)
 • 10.4. Pasování na čtenáře - 1.třída
 • 10.-11.4. Zápis do první třídy 13,00 - 17,00 podle sjednaného času
 • 11.4. KPP Plšek - 5.třída
 • 11.4. Školská rada 17,00 hod.
 • 18.4. Tripartity - individuální třídní schůzky - podle sjednaných časů
 • 18.4. Jaloveček - 4.+5.třída
 • 19.4. Zdravé zoubky - 1.třída
 • 22.4. Týden bezpečnosti - Zlín - 3.třída
 • 23.4. Čtvrtletní pedagogická rada
 • 24.4. Divadlo - Miniopery - předplatné nejmenšího diváka Zlín
 • 25. 4. knihovna 1.+2. třída
 • 29. - 3.5. Barevný týden
 • 30.4. Čarodějnice - společné opékání na zahradě - pro děti, rodiče a přátelé školy
 • 30.4. Den zručnosti - jízda na kole - Policie ČR, Besip

březen 2024

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 4.-15. 3. praxe studentek druhého a třetího ročníku Utb Zlín
 • 6.3. 17,00 - 19,30 Herman - přednáška - Liptál
 • 8.3. MDŽ
 • 13.3. Morena - družina
 • 14.3. knihovna MŠ, přípravná třída
 • 21.3. okresní kolo recitační soutěže
 • 22.3. Klokan - matematická soutěž
 • 22.3. Noc s Andersenem - Robinsoni
 • 27.3. Divadlo Zlín - Pohádka o stvoření - předplatné nejmenšího diváka
 • 28.-29. 3. Velikonoční prázdniny

únor 2024

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 2.2. pololetní prázdniny
 • 5.2. Etické dílny
 • 7.2. bruslení - Kapka resort
 • 9.2. Školní ples
 • 12.2. Fašanky - masopustní průvod - 5.třída
 • 14.2. bruslení - Kapka resort
 • 15.2. setkání rodičů MŠ
 • 19.-25. 2. Jarní prázdniny
 • 28.2. bruslení - Kapka resort
 • 29.2. okresní kolo recitační soutěže Vsetín

leden 2024

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 1.1. Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
 • 2.1. volno
 • 3.1. 1.školní den v novém školním roce 2024
 • 3.1. bruslení - Kapka resort
 • 5.1. začíná projekt Ptačí hodinka
 • 10.1. bruslení - Kapka resort
 • 17.1. bruslení - Kapka resort
 • 18.1. setkání SRPŠ - v jídelně školy v 16,00 hod. 
 • 18.1. třídní schůzky 16,00 - 17,00 hod.
 • 24.1. školní kolo recitační soutěže
 • 24.1. Blešák
 • 25.1. knihovna Vsetín 4.třída
 • 29.1. - 1.2. Lyžáček - podle sněhových podmínek
 • 30.1. Karneval v MŠ
 • 31.1. ukončení prvního pololetí školního roku 2023/2024 - výpis vysvědčení

prosinec 2023

 • 1.12. knihovna 5.třída
 • 2.12. rozsvícení vánočního stromku
 • 4.12. Mikuláš ve škole - rozsvítíme ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK
 • 5.12. VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY - pro nadaci Šance (dorazí do školy)
 • 6.12. bruslení - Kapka resort
 • 8.12. Vánoční dílničky
 • 13.12. Lucky
 • 15.12. Rožnov pod Radhoštěm - tvoření ve Valašském muzeu v přírodě - ZŠ
 • 18.12. knihovna Vsetín 4.třída
 • 20.12. bruslení - Kapka resort
 • 22.12. ředitelské volno
 • 25.-26.12. státní svátek
 • 27.12.-2.1.2024 - vánoční prázdniny

listopad 2023

 • pondělní setkávání dětí a žáků školy s písničkou
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • 1.-24. 11. náslechy a výstupy studentek Utb Zlín
 • 1.11. plavání 0.-3.třída
 • 2.11. Dušičky - vzpomínka
 • 3.11. Uspávání Broučků
 • 6.11. vánoční focení
 • 8.11. plavání 0.-3.třída
 • 8.11. předplatné divadlo Zlín
 • 9.11. Jaloveček - přírodovědná soutěž 5.třída
 • 12.11. vítání občánků
 • 14.11. setkání s panem Svobodou
 • 15.11. plavání 0.-3.třída
 • 16.11. tripartity - individuální třídní schůzky
 • 17.11. Den boje za svobodu a demokracii
 • 22.11. bruslení - Kapka resort
 • 23.11. setkání s paní Mgr. Veronikou Potěšilovou v MŠ - pro rodiče nulťáčků a předškoláků z MŠ
 • 28.11. preventivní program - policie ČR - 2.+5.třída
 • 29.11. bruslení - Kapka resort

říjen 2023

 • pondělní setkávání dětí a žáků školy 
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • úterní setkávání metodického sdružení školy
 • 4.10. plavání 0.-3.třída
 • 5.10. Dopravní hřiště 4.třída 
 • 6.10. praxe studentů Utb Zlín
 • 11.10. plavání 0.-3. třída
 • 11.10. divadlo Zlín - předplatné nejmenšího diváka Honza málem králem
 • 11.10. Školská rada
 • 13.10. praxe studentů Utb Zlín
 • 18.10. plavání 0.-3.třída
 • 19.10. Jablíčkový den v MŠ
 • 20.10. praxe studentů Utb Zlín
 • 24.10. knihovna Vsetín 1.+2.třída
 • 25.10. plavání 0.-3.třída
 • 26.-27. 10. podzimní prázdniny
 • 30. Halloween

září 2023

 • 4. 9. - 8,00 hod. - pondělí začíná nový školní rok 2023/2024 slavnostním zahájením v tělocvičně školy
 • 4. 9. - zahájení školní družiny (včetně ranní družiny)
 • 1.-8. 9. přihlášení ke stravování a platba
 • 6. 9. Sportovní den ve škole
 • 7. 9. třídní schůzky, 16,00 hod. začínáme společně ve školní jídelně
 • 8. 9. Návštěva hasičů - požární poplach MPP
 • 13. 9. plavání 0.+1.+2.+3. třída 
 • 20. 9. plavání 0.+1.+2.+3. třída
 • 27. 9. plavání 0.+1.+2.+3. třída 
 • 28. 9. státní svátek - Den české státnosti
 • 29. 9. Ředitelské volno

červen

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu, informace k organizaci týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • čtvrteční konzultace Sociální poradny od 14,00 do 16,00 hodin (mimo 15.6.)
 • 1. 6. - výlet 5.ročník
 • 2. 6. - Den dětí ve škole (SRPŠ)
 • 5. 6. - žonglování - Sadila
 • 6. 6. - focení tříd
 • 8. 6. - třídní schůzky všech tříd (důležité setkání pro rodiče 5.ročníku z důvodu přestupu do 6.třídy)
 • zkoušení žáků I.V.
 • 9. 6. - výlet 1. - 4. třída Pevnost poznání, Olomouc
 • 12. - 16. - ZUŠ kemp
 • 15. 6. zápis UA
 • 15. 6. setkání našich budoucích nulťáčků a jejich rodičů ve škole
 • 19. 6. Setkání rodičů nově přijatých dětí v MŠ
 • 20. 6. Den naruby
 • 20. 6. rozloučení s předškoláky - MŠ
 • 21. 6. návštěva ZŠ Valašská Polanka - 5.třída
 • 21. 6. 4.třída - Dopravní hřiště
 • 22. 6. setkání našich budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole
 • 28. 6. Sportovní den
 • 30. 6. Slavnostní rozloučení 5. tříd
 • 30. 6. předávání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku s panem starostou v tělocvičně

květen

 • pondělní setkávání celé školy ve vestibulu - informování o programu týdne, písnička
 • pondělní setkávání Žákovského parlamentu
 • čtvrteční konzultace Sociální poradny - od 14,00 do 16,00 hod. po domluvě s paní Markétou Vavruš (jedná se o čtvrtky 11. a 18. 5.)
 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. Státní svátek - Den osvobození
 • 9. - 12. 5. zápis MŠ
 • 10. 5. Divadlo Zlín - Hobit
 • 12. 5. výlet MŠ a přípravná třída - Vysoké Pole
 • 14. 5. 14,00 hod. Den maminek - obecní úřad
 • 15. 5. testování ČŠI - 5.třída
 • 16. 5. Školení sborovny - digitální kompetence napříč předměty 
 • 26. 5. Otvírání studánek
 • 29. 5. 14.00 - 17,00 hod. Talentové zkoušky ZUŠ Folklorika

duben

 • pondělky - setkávání celé školy ve vestibulu - informace k týdnu, písnička
 • pondělky - setkávání Žákovského parlamentu
 • čtvrtky - konzultační hodiny Sociální poradny
 • 3. 4. MŠ - knihovna Vizovice - téma Jaro
 • 3. - 4. MŠ - Velikonoční stezka zahradou školky pro rodiče a děti
 • 5. 4. Pasování prvňáčků na čtenáře - obecní knihovna Pozděchov
 • 5. 4. Individuální třídní schůzky - čas si prosím domluvte s třídní učitelkou
 • 6. - 10. 4. Velikonoční prázdniny
 • 11. 4. Čtvrtletní pedagogická rada
 • 11. 4. Setkání SRPŠ
 • 14. 4. Praxe studentů Utb Zlín
 • 14. 4. Školička nanečisto - MŠ + ZŠ
 • 14. 4. třídnická hodiny soc. poradna Markéta Vavruš - 1.třída
 • 19. - 20. 4. Zápis do ZŠ
 • 20. 4. náhradní termín Divadlo Zlín
 • 20. 4. Plavání 1.+2.+3. ročníku
 • 24. - 28. barevný týden
 • 27. 4. Plavání 1.+2.+3. ročníku - poslední

březen

 • 2.3. plavání 1.+2.+3. ročníku
 • žákovský parlament - SCHRÁNKA DŮVĚRY
 • 6. 3. Praxe studentů Utb Zlín
 • 8.3. Mezinárodní den žen
 • 9.3. okrskové kolo recitační soutěže (pro první dva postupující z daných kategorií)
 • 9.3. plavání 1.+2.+3. ročníku
 • 15.3. Divadlo Zlín - předplatné - Pipi dlouhá punčocha
 • 16.3. plavání 1.+2.+3. ročníku
 • 17.3. soutěž matematický Klokan - kategorie Cvrček-2.+3.třída, Klokánek-4.+5.třída
 • 20.3. - 22:24 h. - Jarní rovnodennost
 • 23.3. plavání 1.+2.+3. ročníku
 • 28.3. Den učitelů
 • 28.3. Projekt - Zdravé zoubky - 1.třída
 • 30.3 plavání 1.+2.+3. ročníku
 • 31.3. Noc s Andersenem (SRPŠ)

únor

 • Od února 2023 jsou KONZULTAČNÍ HODINY SOCIÁLNÍ PORADNY vždy ve čtvrtek v čase 14:00 - 16:00 v ,,základně" v 1. patře ZŠ vedle 2. oddělení družiny. Změny v konzultačních hodinách budou vždy předem vyvěšeny v aktualitách na webu školy. Konzultační hodiny prosím využijte po předchozí ústní, telefonické či emailové domluvě. Děkuji.
 • 30.1.2022 - 2.2.2023 Lyžařský výcvik - podle počasí - zatím se odkládá
 • 2.2.2023 konzultační hodiny - sociální poradny
 • 3.2.2023 Pololetní prázdniny (MŠ - v úsporném režimu v provozu, ZŠ, ŠD - nejsou v provozu)
 • 6.2-9.2 2023 Lyžařský výcvik - kroužky, ranní i odpolední družina jsou v běžném provozu
 • 9.2.2023 plavání 1.+2.+3. ročníku - bude přesunuto na jiný termín
 • 9.2.2023 konzultační hodiny - sociální poradny
 • 13.2.-19.2. 2023 Jarní prázdniny
 • 21.2.2023 Masopustní průvod obcí - 5.třída
 • 22.2.2023 Školní kolo recitační soutěže
 • 22.2.2023 Návštěva v přípravné třídě
 • 23.2.2023 plavání 1.+2.+3. ročníku
 • 23.2.2023 konzultační hodiny - sociální poradny
 • 24.2.2023 Školní ples - jste srdečně zváni, budeme rádi za jakoukoliv pomoc (dárky do tomboly, zákusky, občerstvení, apod. - děkujeme)

leden

 • 3. 1. 2023 první školní den v novém roce 2023
 • 4. 1. 2023 Divadlo Zlín - předplatné - Broučci
 • 4. 1. 2023 plavání MŠ, Přípravná třída, 4. + 5. ročník
 • 11. 1. 2023 plavání
 • 18. 1. 2023 Třídní schůzky 16,00 - 17,00 hod.
 • 18. 1. 2023 Setkání členské schůze - Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, z.s.
 • 18. 1. 2023 plavání MŠ, Přípravná třída, 4. + 5. ročník
 • 19. 1. 2023 SOCIÁLNÍ PORADNA - konzultační hodiny od 14,30 do 16,00 hod.
 • 25. 1. 2023 plavání MŠ, Přípravná třída, 4. + 5. ročník
 • 26. 1. 2023 plavání 1.+2.+3. ročník
 • 26. 1. 2023 ŠKOLNÍ ZRALOST - schůzka rodičů předškoláků s paní Mgr. Veronikou Potěšilovou z PPP Vsetín, těšíme se na setkání v MŠ
 • 27. 1. 2023 třídní kolo recitační soutěže
 • 30. 1. - 2. 2. 2023 Lyžařský výcvik - podle počasí - prozatím se termín posouvá
 • 31. 1. 2023 ukončení prvního pololetí  výpis pololetního vysvědčení

prosinec

 • 5. 12. 2022 Mikuláš v MŠ i v ZŠ
 • 5. 12. 2022  -  slavnostní rozsvícení školního vánočního stromečku pro děti školy
 • 6. 12. 2022 - 3.třída - zámek Vsetín - vánoční čas
 • 6. 12 2022 - vánoční hvězdičky
 • 7. 12. 2022 - 16,00 hod. - tvoření s rodiči - společné vyrábění stromečků na vánoční dílničky
 • 8. 12. 2022 plavání - MŠ, přípravná třída, 4.+5. ročník
 • 8. 12. 2022 návštěva "domškoláků"
 • 9. 12. 2022 16,30 hod. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
 • 12. 12. 2022 - setkání dětí u stromečku - 3. adventní týden
 • 14. 12. 2022 - plávání - MŠ, přípravná třída, 4.+5. ročník
 • 22. 12. 2022 - třídnické hodiny - vánoční besídky (žáci budou končit po čtvrté vyučovací hodině a budou postupně obědvat)
 • PŘEJEME VŠEM VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

listopad

 • 2. 11. 2022 - Setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
 • 2. 11. 2022 - bruslení - školní družina
 • 6. 11. 2022 Vítání občánků - vystoupení přípravné třídy
 • 9. 11. 2022 setkání Žákovského parlamentu
 • 9. 11. 2022 bruslení - školní družina
 • 10.11. 2022 sociální poradna
 • 16. 11. 2022 Plavání 4.+5.ročník, MŠ, přípravná třída
 • 16. 11. 2022 bruslení - školní družina
 • 16. 11. 2022 TŘÍDNÍ SCHŮZKY - TRIPARTITY
 • 17. 11. 2022 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
 • 18. 11. 2022 Ředitelské volno
 • 21. 11. 2022 Charitativní sbírka - Vánoční hvězda - Šance Olomouc
 • 23. 11. 2022 Divadlo Zlín - Lotrando a Zubejda
 • 23. 11. 2022 Plavání 4.+5.ročník, MŠ, přípravná třída
 • 26. 11. 2022 Slavnostní rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
 • 28. 11. 2022 knihovna Vizovice 5.ročník
 • 30. 11. 2022 Plavání 4.+5.ročník, MŠ, přípravná třída
 • 30. 11. 2022 bruslení - školní družina

říjen

 • 3. 10. 2022 setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou https://www.brezinova
 • 4. 10. 2022 EDU bus pro školáky
 • od 5. 10. 2022 každou středu do konce listopadu - bruslení v Kapkaresortu - družina
 • 6. 10. 2022 focení (podle objednávek)
 • 6. 10. 2022 a následující každý čtvrtek - prevence - Sociální poradna - paní Strbačková
 • 10. 10.  2022 setkání s hasiči, požární poplach
 • 11. 10. 2022 setkání ŠKOLSKÉ RADY
 • 19. 10. 2022 VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
 • 19. 10. 2022 Bruslení - Kapka resort - družina
 • 20. 10. 2022 "SPOLUPRACUJEME" - poradna 14,30 - 16,00 hod. v první patře ZŠ - vedle družiny
 • 21. 10. 2022 Preventivní program - Robinson - 3.ročník, Vaříme, vaříme kašičku - 2.ročník
 • 21. 10. 2022 USPÁVÁNÍ BROUČKŮ - obec Pozděchov
 • 26.-27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2022 - státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10. 2022 - USPÁVÁNÍ BROUČKŮ - obec Prlov
 • 30. 10. 2022 - změna času
 • 31. 10. 2022 - Halloween ve škole - masky vítány

září

 • 1. 9. 2022 Slavností zahájení školního roku v tělocvičně školy
 • 2. 9. 2022 "Zebra se za tebe nerozhlédne" - policie ČR a Besip
 • 6. 9. 2022 Třídní schůzky - začátek 15.30 v jídelně školy
 • 7. 9. 2022 Sportovní den
 • 20. 9. 2022 4.+5+ ročník - dopravní hřiště Vsetín
 • 22. 9. 2022 4.+5. ročník - preventivní program
 • 25. 9. 2022 focení 1.třídy
 • 28. 9. 2022 Státní svátek - Den české státnosti
 • 29. 9. 2022 "SPOLUPRACUJEME" - poradna 14,30 - 16,00 hod. v první patře ZŠ - vedle družiny 

červen

 • 1. 6. 2022 focení
 • 9. 6. 2022 návštěva ZŠ Valašská Polanka -4.+5. třída
 • 9. 6. 2022 třídní schůzky
 • 10. 6. 2022 Otvírání studánek
 • 15. 6. 2022 Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů
 • 15. 6. 2022 Výlet MŠ ZOO Zlín - více informací na nástěnce školky
 • 16. 6. 2022 přezkoušení našich "DOMŠKOLÁKŮ" - držíme palce
 • 21. 6. 2022 16,00 hod. setkání rodičů nově přijatých dětí MŠ
 • 22. 6. 2022 15,30 hod. setkání rodičů budoucích "nulťáčků"
 • 22. 6. 2022 UČENÍ NA RUBY - žákovský parlament
 • 21 nebo 23. 6. 2022 - podle počasí výlet 4. + 5. třída
 • 24. 6. 2022 Den dětí
 • 27. 6. 2022 návštěva 3.+0. ročníků u Kovářů
 • 27. 6. 2022 Exkurze 4. + 5. třídy - Vizovice
 • 29. 6. 2022 Sportovní den - hřiště Prlov
 • 30. 6. 2022  slavnostní rozloučení s 5.třídou a přípravnou třídou
 • 1. - 17. 7. provoz MŠ

květen

 • 5. 5. 2022 plavání (5. 5. - 26. 5. 2022 - MŠ-předškoláci, 0.ročník, 1.-3. třída)
 • 8. 5. 2022 Den maminek 
 • 9. - 13. 5. Zápis do MŠ
 • 11. 5. 2022 předplatné Divadlo Zlín
 • 17. - 26. 2022 testování 5.třídy ČŠI
 • 24. 5. 2022 preventivní program PČR
 • 30. 5. 2022 Výlet 0.-3. ročník Štramberk

duben

 • 1. 4. 2022 Noc s Andersenem
 • 4. 4. 2022 Projektový den - "Kdo chce s vlky výti"
 • 5. 4. 2022 Pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna
 • 6. 4. 2022 setkání ŠR
 • 6. 4. 2022 předplatné - Divadlo Zlín
 • 12. 4. 2022 Návštěva předškoláků v první třídě
 • 13. 4. 2022 hromadné třídní schůzky 15,30 hod.
 • 14. 4. - 18. 4. velikonoční volno (ZŠ - 0.-5. ročník)
 • 20. + 21. 4. 2022 Zápis do 1. třídy

březen

 • 1. 3. 2022 Masopustní úterý
 • 3. 3. 2022 Okrskové kolo recitační soutěže - Vsetín
 • 4. 3. 2022 Školní ples
 • 14. 3. 2022 Jarní koncert - ZUŠ
 • 16. 3. 2022 Setkání s Kamilou Štindlovou 
 • 18. 3. 2022 Matematická soutěž "Klokan"
 • 25. 3. 2022 Návštěva knihovny Vizovice 4.+5. třída
 • 30. 3. 2022 Okresní kolo recitační soutěže - Rožnov

únor

 • 3. 2. 2022 Školní kolo recitační soutěže
 • 4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
 • 7.-11. 2. 2022 Jarní prázdniny
 • 14.-18. 2. 2022 Lyžařský výcvik (1.-5.ročník)
 • 16. 2. 2022 Komunitně osvětové setkání v MŠ - téma - "školní zralost"
 • 25. 3. 2022 Knihovna Vizovice 4.+5. třída

leden

 • 3. 1. 2022 První školní den v roce 2022 - přivítání
 • 12. 1. 2022 Divadlo Zlín - předplatné
 • 13. 1. 2022 Třídní schůzky (individuální, on-line, dle domluvy)
 • 31. 1. 2022 Vysvědčení

prosinec

 • 3. 12. 2021 - knihovna Vsetín 1.+2. třída (vánoční program)
 • 6. 12. 2021 Mikuláš - ZŠ, MŠ
 • 6. 12. 2021 tvoření z vizovického těsta
 • 13. 12. 2021 Lucky - ZŠ, MŠ
 • 16. 12. 2021 Vánoční dílničky - dopolední tvoření, přijdeme ve vánočním oblečení
 • 20. 12. 2021 - knihovna Vsetín 3. třída
 • 22. 12. 2021 - knihovna Vsetín 4.+5. třída
 • 22. 12. 2021 Vánoční besídky ve třídách
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

listopad

 • 5. 11. 2021 Broučci
 • 8. 11. 2021 testování z nařízení vlády: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
 • 9. 11. 2021 schůzka ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
 • 11. 11. 2021 setkání "domškoláků", 
 • 11. 11. 2021 sv. Martin
 • 14. 11. 2021 Den bez aut
 • 15. 11. 2021 testování z nařízení vlády: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
 • 15. 11. 2021 8,30hod. vánoční fotografování
 • 16. 11. 2021 Den tolerance
 • 16. 11. 2021 Individuální třídní schůzky - z důvodu epid. situace,
 • 17. 11. 2021 Státní svátek
 • 21. 11. 2021 Den pozdravů
 • 23. 11. 2021 Setkání žákovského parlamentu
 • 27. 11. 2021 Rozsvěcování stromečku v Pozděchově - 16,00 hod. (ZRUŠENO!)
 • 30. 11. 2021 setkání ve škole v Leskovci - facilitace MASKY
 • 30. 11. 2021 Vánoční hvězdy k vyzvednutí

říjen

 • 4. 10. 2021 - zahájení činnosti zájmových kroužků - https://www.skolapozdechov.cz/zajmove-krouzky/
 • 4. 10. 2021 - návštěva hvězdárny - 4.+5. třída
 • 7. a 8. 10. 2021 - Recyklace - projektové hodiny MŠ i ZŠ
 • 11. 10. 2021 - GDPR - Bc. Radek Kubíček, MBA
 • 11. 10. 2021 - setkání ŠKOLSKÉ RADY
 • 20. 10. 2021 - Divadlo Zlín (předplatné), 13,30-odjezd od školy
 • 27. a 29. 10. - Dny volna - PODZIMNÍ PRÁZDNINY ZŠ
 • 28. 10. - Státní svátek

září

 • 1. 9. 2021 - slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022
 • 2. 9. 2021 - setkání s hasiči
 • 3. 9. 2021 - pochod na farmu Prlov a naučnou stezku Prlov
 • 6. 9. 2021 - třídní schůzky
 • 8. 9. 2021 - dopravní kurz 4.+5. třída
 • 13. 9. 2021 - první pomoc - celá škola
 • 17. 9. 2021 - Sanitka ve škole - povídání o záchrance
 • 23. 9. 2021 - Etické dílny - Emoce nejsou nemoce 4.+5. třída