školní družina

Školní družiny jsou školská zařízení, která poskytují zájmové vzdělávání žákům z jedné nebo několika základních škol podle vlastního vzdělávacího programu, který jim umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků. Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

Školní družinu v Pozděchově mohou ve školním roce 2023/2024 navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku místní základní školy. Provoz je zahájen v 11:40 a končí v 16:00
V letošním roce je opět v provozu i ranní družina, která bude otevřena denně od 6:30 do 7:30


Kromě kmenové třídy školní družiny, která je umístěna v přízemí školy, mohou její žáci využívat také další učebny školy (hudebna, počítačová učebna, chodba se stolním fotbálkem a stolním tenisem, kulečníkem), tělocvičny a venkovních prostor kolem školy.
Vzdělávání ve školní družině je určeno vlastním vzdělávacím programem, který nabízí žákům různorodá témata k aktivnímu a smysluplnému využití volného času.


v družině se na vás těší

Eva Smetanová

Vedoucí vychovatelka


Gabriela Zichová

vychovatelka


Jana Kolínková

vychovatelka


Michaela Brhláčová

vychovatelka