o škole

Škola se nachází v překrásném prostředí valašských kopců v Pozděchově, na půli cesty mezi Vsetínem a Zlínem. 

Nová budova školy byla uvedena do provozu v roce 1966 a po nedávné rekonstrukci stále patří mezi neodmyslitelné moderní dominanty širokého okolí. Od r. 2001 je to pak spojený subjekt Základní a Mateřské školy, přičemž Základní škola funguje jako malotřídní. 

V letošním školním roce 2023/2024 navštěvuje ZŠ 72 žáků v pěti třídách. Otevřený přípravný ročník navštěvuje 13 dětí, 

Všichni žáci se vzdělávají již dle nového ŠVP ZV "Škola komunikace s lidmi a přírodou", který je volně k nahlédnutí ve vestibulu školy nebo v příslušné sekci hlavního menu webových stránek školy: https://www.skolapozdechov.cz/ Od 3. ročníku se vyučuje anglickému jazyku. 

K dispozici jsou nově zrekonstruované učebny s interaktivními tabulemi, notebooky, tablety a novým nábytkem. Samozřejmostí je i prostorná tělocvična. 

Mateřskou školu navštěvuje 31 dětí a předškolní vzdělávání je určeno školním vzdělávacím programem "Sluníčko". 

Ve škole jsou od loňského školního roku otevřeny tři oddělení družiny.

Součástí školy je školní jídelna. 

V létě r. 2015 bylo provedeno zateplení školy a rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny. V prostorách jídelny a školní družiny byla zateplena podlaha. 

O bezstarostný chod se stará šest provozních a šestnáct pedagogických zaměstnanců v čele s ředitelkou Mgr. Petrou Zgarbovou, Ph.D.

Kromě samotné výuky se děti během školního roku účastní také mnoha dalších aktivit a mohou se zapsat do několika zájmových útvarů.

Školní vyučování bylo v Pozděchově ustaveno roku 1819, vyučovalo se v neobydlené chalupě. Zděná škola byla na jejím místě postavena v roce 1855 a vedle ní roku 1892 ještě další roubená budova.
Od roku 1870 působil v obci nadučitel František Pilčík, který si však musel ke svému platu přilepšovat koledováním. Do školy tehdy chodily děti nejen z Pozděchova, ale i z nedalekého Prlova. Byly jich celkem dvě stovky, jedna polovina se učila dopoledne a druhá odpoledne. Další přístavbou roku 1905 vznikla trojtřídní škola. 

Dnes je v obci moderní škola, otevřená v roce 1966. Navštěvují ji děti prvního stupně základní školy a je v ní i mateřská škola. Žáci z vyšších ročníků jezdí do Základní školy ve Valašské Polance.Krajská pedagogicko-psychologická poradna

KPPP a ZDVPP vyplývá z platné legislativy a právních dokumentů, kde jsou vymezeny standardní činnosti školského poradenského zařízení. Jedná se zejména o služby diagnostické, poradensky-intervenční, konzultační, metodické a vzdělávací. Základní služby organizace jsou ve shodě se zřizovací listinou a legislativou poskytovány zdarma dětem předškolního věku (od tří let), žákům ZŠ, SŠ, VOŠ, rodičům, učitelům, výchovným poradcům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení Zlínského kraje. viz. kontakt níže


ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.


ANNONCE

ZŠ a MŠ Pozděchov přijme:

učitele/učitelku 1. stupně na úvazek 0,27

životopis zasílejte na adresu: reditelna@skolapozdechov.cz