o škole

Škola se nachází v překrásném prostředí valašských kopců v Pozděchově, na půli cesty mezi Vsetínem a Zlínem. 

Nová budova školy byla uvedena do provozu v roce 1966 a po nedávné rekonstrukci stále patří mezi neodmyslitelné moderní dominanty širokého okolí. Od r. 2001 je to pak spojený subjekt Základní a Mateřské školy, přičemž Základní škola funguje jako malotřídní. 

V letošním školním roce 2019/2020 ji navštěvuje 47 žáků ve třech třídách. 

Všichni žáci se vzdělávají již dle nového ŠVP ZV "Škola komunikace s lidmi a přírodou", který je volně k nahlédnutí ve vestibulu školy nebo v příslušné sekci hlavního menu. Od 3. ročníku se vyučuje anglickému jazyku. 

K dispozici jsou nově zrekonstruované nadstandardní učebny s interaktivními tabulemi, počítačovými ostrůvky a novým nábytkem. Samozřejmostí je i prostorná tělocvična. 

Mateřskou školu navštěvuje 35 dětí a předškolní vzdělávání je určeno školním vzdělávacím programem "Sluníčko". Ve škole je dále školní družina a školní jídelna. 

V létě r. 2015 bylo provedeno zateplení školy a rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny. V prostorách jídelny a školní družiny byla zateplena podlaha. 

O bezstarostný chod se stará pět provozních a šest pedagogických zaměstnanců v čele s ředitelkou Mgr. Ludmilou Skanderovou. 

Kromě samotné výuky se děti během školního roku účastní také mnoha dalších aktivit a mohou se zapsat do několika zájmových útvarů.

Školní vyučování bylo v Pozděchově ustaveno roku 1819, vyučovalo se v neobydlené chalupě. Zděná škola byla na jejím místě postavena v roce 1855 a vedle ní roku 1892 ještě další roubená budova.
Od roku 1870 působil v obci nadučitel František Pilčík, který si však musel ke svému platu přilepšovat koledováním. Do školy tehdy chodily děti nejen z Pozděchova, ale i z nedalekého Prlova. Byly jich celkem dvě stovky, jedna polovina se učila dopoledne a druhá odpoledne. Další přístavbou roku 1905 vznikla trojtřídní škola. 

Dnes je v obci moderní škola, otevřená v roce 1966. Navštěvují ji děti prvního stupně základní školy a je v ní i mateřská škola. Žáci z vyšších ročníků jezdí do Základní školy ve Valašské Polance.


Vážení rodiče,

zapojili jsme se do sběru použitého kuchyňského oleje, který organizuje firma Fritex.

Na webových stránkách firmy se dočtete o tomto sběru více.

Za každý kilogram oleje získává škola 5 Kč.

Sběr oleje v PET lahvích začal 1. března 2016.

Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí pro naše děti.


ČŠI rodičům

ČŠI připravila pro rodiče informační web https://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.