školská rada

Zicha Oldřich - předseda školské rady - zástupce obce

Smetanová Eva - zástupce učitelů

Zichová Ludmila - zástupce rodičů