Základní škola

Škola se nachází v překrásném prostředí valašských kopců v Pozděchově, na půli cesty mezi Vsetínem a Zlínem. Nová budova školy byla uvedena do provozu v roce 1966 a po rekonstrukci patří mezi neodmyslitelné moderní dominanty širokého okolí. Od r. 2001 je to pak spojený subjekt Základní a Mateřské školy, přičemž Základní škola funguje jako málotřídní. mV letošním školním roce 2019/2020 ji navštěvuje      47 dětí ve třech třídách   ,   přičemž 12 z nich jsou prvňáčci. Všichni žáci se vzdělávají již dle nového ŠVP ZV „Škola komunikace s lidmi a přírodou“, který je volně k nahlédnutí ve vestibulu školy nebo také ve zkrácené verzi zde.  Od 3. ročníku se vyučuje anglickému jazyku. K dispozici jsou nově zrekonstruované nadstandardní učebny s interaktivními tabulemi, počítačovými ostrůvky a novým nábytkem. Samozřejmostí je i prostorná tělocvična, která byla v létě roku 2015 zrekonstruovaná.  Během jarních a letních měsíců proběhlo také zateplení školy a rekonstrukce školní jídelny a družiny. O bezstarostný chod se stará 7 provozních a 13 pedagogických zaměstnanců v čele s ředitelkou Mgr. Ludmilou Skanderovou. Kromě samotné výuky se děti během školního roku účastní také mnoha dalších aktivit a mohou se zapsat do několika zájmových útvarů, jako např. Florbal, Angličtina pro nejmenší, dramatický kroužek..... Od školního roku 2018/2019 začala u nás pracovat odbočka ZUŠ Folklorika, která vyučuje obory hudební - klavír, flétna a obor taneční.

Motto: Jednejme a pracujme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali a pracovali s našimi vlastními dětmi.“