podpora žákům a rodičům

Sociálně pedagogická poradna

Děkujeme za podporu Sociální pedagogické poradně a především paní Mgr. Markétě Vavruš, která nás celým rokem 2022/2023 provázela. V letošním roce 2023/2024 se nepodařilo projekt podpořit. Z toho důvodu již svou podporu v naší škole nenabízí. 

Avšak s SPP jsme navázali další spolupráci a to v rámci služby "terénní asistenční služba v rodinách s dětmi". Níže se můžete s touto službou blíže seznámit a popřípadě ji také využít :)


Sociálně pedagogická poradna poskytuje kvalitní a včasnou podporu žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podporu pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.


POMOC DĚTEM
> individuální řešení problémů
> posílit vztahy mezi dětmi ve třídě
> vztahy s pedagogickými pracovníky
> sociální podpora
> schránka důvěry
> preventivní programy

POMOC RODIČŮM
> pomoc v náročných životních situacích
> rady v sociální oblasti
> nestranná komunikace mezi rodičem a školou
> spolupráce s jinými institucemi
> podpůrná setkání
> řešení výchovně-vzdělávacích problémů dětí


"DRUHÝ KROK"

Jeden z preventivních programů v naší škole organizovaný Sociálně pedagogickou poradnou přímo ve škole v třídnických hodinách.

Jedná se o aktivity zaměřené na osobnostně-sociální výchovu, kde se děti účastní komunitních kruhů, vzájemného sdílení emocí. "Druhý krok" vede k budování pozitivního klimatu a respektu, jak k sobě samému, tak ke svému okolí. Děti si pomocí her a modelových situací zkouší řešit sociálně a psychicky náročné životní situace.