podpora žákům a rodičům

Sociálně pedagogická poradna

Sociálně pedagogická poradna poskytuje kvalitní a včasnou podporu žákům ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podporu pedagogickým pracovníkům v řešení obtížných situací ve škole.


Terénní pracovník Sociálně pedagogické poradny na ZŠ a MŠ Pozděchov

Mgr. Markéta Strbačková
tel. 730 840 238, marketa.strbackova@azylovydum.cz

Je vám k dispozici vždy poslední čtvrtek v měsíci v čase 14:30-16:00 v "základně" v 1. patře ZŠ vedle 2. oddělení družiny.


POMOC DĚTEM
> individuální řešení problémů
> posílit vztahy mezi dětmi ve třídě
> vztahy s pedagogickými pracovníky
> sociální podpora
> schránka důvěry
> preventivní programy

POMOC RODIČŮM
> pomoc v náročných životních situacích
> rady v sociální oblasti
> nestranná komunikace mezi rodičem a školou
> spolupráce s jinými institucemi
> podpůrná setkání
> řešení výchovně-vzdělávacích problémů dětí


"DRUHÝ KROK"

Jeden z preventivních programů v naší škole organizovaný Sociálně pedagogickou poradnou přímo ve škole v třídnických hodinách.

Jedná se o aktivity zaměřené na osobnostně-sociální výchovu, kde se děti účastní komunitních kruhů, vzájemného sdílení emocí. "Druhý krok" vede k budování pozitivního klimatu a respektu, jak k sobě samému, tak ke svému okolí. Děti si pomocí her a modelových situací zkouší řešit sociálně a psychicky náročné životní situace.