plán práce

  • Plán práce je v naší družině rozdělen na tematické týdny.
  • Týdny jsou rozepisovány podle logické souvztažnosti s ročním obdobím, s akcemi školy a se zájmy dětí.
  • V rámci tematických týdnů je využita také možnost dalšího rozvoje školních vědomostí a dovedností především u dětí prvních ročníků.
  • Tematické týdny pronikají do mnoha oblastí (výchovně- vzdělávací, tělovýchovná, výtvarná, hudební a pěvecká, dramatická, sociální, pracovní, kulturní, aj.) tak, aby byla rozvíjena osobnost dítěte.
  • Díky tomu, že téma trvá ve družině jen týden, nejsou děti přetíženy dlouhotrvajícími jednostrannými a opakujícími se činnostmi.