GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je jmenována společnost:
Název: SMS - služby, s.r.o.
IČ: 067 84 771
sídlo: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
ID datové schránky: 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec: Mgr. Hana Johnová
e-mailová adresa: hana.johnova@sms-sluzby.cz
telefon: +420 777 314 148