povinně zveřejňované informace

GDPR

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Obec Pozděchov
tel.: +420 571 456 010 

Základní účel zřízení: školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost: vzdělávání a stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín
  Pozděchov 192
  756 11 Pozděchov
  Česká republika (CZ)

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín
  Pozděchov 192
  756 11 Pozděchov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:50 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  ZŠ: +420 571 456 030
  MŠ: +420 571 456 040
  ŠJ: +420 571 456 049
  ŠD: +420 571 456 021

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolapozdechov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín
  Pozděchov 192
  756 11 Pozděchov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  reditelna@skolapozdechov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  mqpmxyw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6801590247/0100

6. IČO

70918449

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelna@skolapozdechov.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): mqpmxyw

Podání písemně na adresu sídla organizace:
Poštou:
Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín
Pozděchov 192
756 11 Pozděchov 

Osobně v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Zákon č. 561/2004 Sb.
  Zákon č. 563/2004 Sb.
  Zákon č. 500/2004 Sb.
  Zákon č. 250/2000 Sb.
  Vyhláška č. 48/2005 Sb.
  Vyhláška č. 74/2005 Sb.
  Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou Pozděchov poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.